Vakcína proti besnote (Dmitrij Skvorcov)
10 | 08 | 2021 I Iveta Machová

Komentár Dmitrija Skvorcova (Fond strategickej kultúry)


Tabletka pre historickú pamäť už nefunguje


Článok prezidenta Ruskej federácie „O historickej jednote Rusov a Ukrajincov“ spôsobil vzplanutie látok Svidomo. V jednom obviňujúcom impulze spojili sa lupiči zbraní a takzvaní adekvati. Prvou skúšobnou skicou bol „príspevok“ ministra kultúry a informačnej politiky Olexandra Tkačenka – bývalého poskoka Kolomojského.

"Prepisovať históriu začali ešte ruskí cári, keď si prisvojili  meno "Rus" pre svoju Moskoviju“, - zahájil tradičné mantry ukrajinskej "historiografie" jej  znalec. Spomenul tiež ústavu Ruskej federácie, „ktorá zaručuje právo na sebaurčenie a slobodu všetkým národom, ktoré sa nachádzajú v Ruskej federácii, ale v skutočnosti zanedbáva práva národnostných menšín, zásady demokracie, tolerancie a rovnosti“, zatiaľ čo všetci sú si na Ukrajine nevýslovne rovní vo svojich právach a demokratických slobodách. „Tento rok oslávia 30. výročie nezávislosti krajiny, ktorá má v skutočnosti korene vo viac ako tisícročnej histórii. Odtiaľ sa začala slávna formácia kyjevských kniežat... ktorí položili základy tých slobôd, ktoré zdedila samostatná Ukrajina. Ale určite nieRusko.“

Nechajme bokom celý súbor „slobôd“, ktoré si dnes občania Ukrajiny môžu vychutnať. Pripomeňme iba ministrovi informačnej politiky „slobodu prejavu po ukrajinsky“, ktorá umožnila iba počas Zelenského volebného obdobia rozhodnutiami neoprávnených orgánov uzavrieť päť (!) opozičných televíznych kanálov a polovici obyvateľstva prerušiť prístup k informáciám v ich rodnom jazyku. A ako ministrovi kultúry, ktorého sférou je aj zabezpečenie slobody svedomia, pripomeňme zasahovanie ministerstva a jeho osobného do záležitostí cirkvi, ktorá je ústavou oddelená od štátu.

Big Pharma je najmocnejším lobistom v Amerike (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
09 | 08 | 2021 | Iveta Machová


A tiež prezradíme vysokému „kormidelníkovi“, ktorý je zodpovedný za úplnú ukrajinizáciu: v Ruskej federácii len štátnych jazykov existujú štyri desiatky. Okrem tých oficiálnych. A existujú tisíce štátnych škôl s národnými vyučovacími jazykmi. Zatiaľ čo v „Slobodnej  Európskej Ukrajine", podľa zákona podpísaného Zelenským a za ktorý hlasoval ten istý Tkačenko (keď bol jeho zástupcom) - ani jedna.

Zamerajme sa na tézu „Ruskí cári si prisvojili meno „Rus“ pre svoju Moskoviju. Pretože tento „objav“ odhaľuje bratstvo rozumu celého radu mysliteľov Majdanu.

Na úvod by som sa samozrejme chcel opýtať týchto osôb: ak sú cári ruskí, potom aké meno mali dať svojej krajine? A teda, ak je krajina „Moskovija, tak prečo sú cári stále Rusi? Ale to je pre svidomskú „logiku“ príliš ťažká úloha. Preto si predstavme problém jednoduchšie: ako presne pomenovali ruskí cári „ukradli“ názov „Rus“? A aký bol ich štátny názov dovtedy kým „neukradli“ súčasný názov?

Odpoveď na prvú otázku je jasná: ruské meno najstaršiemu národu vo vesmíre ukradol Peter I. v roku 1721, keď vyhlásil Ruské impérium. A predtým sa krajina ruských cárov nazývala Moskovija (Mokseľ, Mokša atď.).
Latinsko-grécka zrada

Tu však ukrajinský historik (bez úvodzoviek) Alexander Karevin pohotovo odpovedal ministrovi kultúry a informácií, že  zeme neskoršieho Veľkého Ruska sa od 12. storočia (teda dávno pred ruskými cármi) nazývali „Rus“: „Toto meno je zaznamenané v mnohých literárnych pamiatkach. Napríklad v „Legende o zavraždení Andreja Bogoľubského“, „Legenda o zničení Rjazane Batym“, „Putovanie Novgorodčana Štefana“ a ďalšie. Je zaznamenané aj v kronikách (vrátane Galícko-Volynskej) a Litovsko-Ruskej).

Niekoľko slov o farmaceutickom zázraku (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
08 | 08 | 2021 | Iveta Machová


Jednako, ako Karevinovi odpovie každý ukrajinský školák, je všeobecne známe, že Katarína (nie je také dôležité ktorá) zničila všetky pôvodné rukopisy a vlastnou rukou ich nanovo prepísala a napísala slová „Rus“ a „Rusko“ namiesto „Mokša““ a „Moskaľščina “.
Preto sa zameriame na dokumenty, kam sa ruky ruských cárov nedostali.

„Pojednanie o dvoch Sarmatoch“. Vydanie 1517 r.


"Už od 12. storočia sa celý región, kde sa doteraz rozkladá najväčšia časť maloruského a veľkoruského ľudu, teda od Karpát po Suzdaľ a Murom,  stále nazýva Rus,“ pripustil jeden zo pilierov ukrajinofilizmu Dragomanov o storočie neskôr po poslednej z Katarín. - A mená „Rusín“, „Rus“, „Ruský“ a tak ďalej, pochádzali z tohto slova ... Môžeme nazvať Rusínami ľudí z Nižného Novgorodu aj Haličanov... Moskovčania a Haličania kedysi svoju zem nazývali rovnako - Rus, Rusia a potom, keď začali prijímať viac latinských a gréckych mien, tak Russia a neskôr Rossia“ (presnejšie od 15. storočia často začínajú písať s gréckou koncovkou „Rusija“, a keď Grécko prestane byť svetovým aktérom, západoeurópska verzia „Rossija“ sa stáva relevantnejšou. - D.S. ).

 

O rovnakom stredovekom období Ruska písal vo svojom „Pojednaní o dvoch Sarmatoch“ aj poľský historik 15. - 16. storočia Maciej Karpiga. Keď hovorí o  vpáde mongolských Tatárov do „Russiji“, spomína „spustošenie celej „Riazanskej zeme“, ako aj ďalších ruských zemí: Suzdaľskej, Smolenskej a Černigovskej.

Hoci príslušnosť európskej časti súčasnej Ruskej federácie k Starej Rusi súčasní ukrajinskí historici, zdá sa, zatiaľ ešte nespochybňujú. Inak by bolo treba polemizovať nielen s otcom ukrajinstva Drahomanovom, ale aj posvätnými manuskriptami  (najspoľahlivejšie z nich sú uvedené v článku Olesa Buzinu „Rusko trojjediné“).

Ale ak v stredoveku Veľkým Ruskom bola Rus, ako potom mohla ukradnúť ruské meno v Novom veku?! Nezabudnite však, že máme do činenia s klinickým prípadom Svidomo. Preto budeme pokračovať. Od toho istého Mateja Mechovského.

Poľský historik (a Poľsko za  „prepisovačky Kataríny“ ešte nebolo súčasťou Ruska) hovorí o metropolitovi Izidorovi, ktorý slúžil v Moskve, ktorý sa po podpísaní Florentskej únie v roku 1439 „vrátil do Ruska“, kde bol zbavený kňazstva.

Po prístupe Carihradu do únie sa ruská cirkev stala autokefálnou. S odvolaním sa na to francúzsky diplomat 17. storočia Pierre Chevalier poznamenáva: „Ešte pred osemdesiatimi rokmi všetci Rusi uznávali konštantínopolského patriarchu.
Titulný list Chevalierovej knihy z roku 1663.

Ruská milenka nebola schopná dostať sa ani do dvojdielneho „Putovania“ benátskeho veliteľa a diplomata z 15. storočia Josaphata Barbara, ktorý „ dosiahol hranice Ruska“ tam,  kde sa „nachádza mesto Riazaň“ a ktorý nazýval panovníka celej Rusi Jána III. „vojvodom Ruska“. Odkiaľ však mohol Barbaro prísť do Ruska, ak by prvým ruským mestom, s ktorým sa stretol, bola Riazaň? Súdiac podľa skutočnosti, že prvá časť „Putovaní“ sa týka obdobia Barbarovho pobytu v benátskej kolónii Tana (dnešný Azov z Rostovskej oblasti), vstúpil do Ruska zo strany... súčasnej Ukrajiny! ktorú vtedy nazval Poľskom .

Samozrejme, vtedy to bolo ešte Litovské a Ruské veľkovojvodstvo, ale už podpísalo úniu s Poľským kráľovstvom. „Získaná ruskosť“ Litvy však nezrušila „vrodenú ruskosť“ Moskovského veľkovojvodstva. „Rossija (Russija) má v súčasnosti troch panovníkov, - napísal v roku 1557 diplomat Svätej rímskej ríše Žigmund von Herberstein, - väčšia jej časť patrí moskovskému veľkovojvodovi, druhá litovskému veľkovojvodovi, tretia - Poľskému kráľovi, ktorý v súčasnosti vlastní Poľsko aj Litvu“.

BE_261


„Moskovský veľkovojvoda“ Vasilij III., ktorého spomína Herberstein, bol v skutočnosti titulovaný predovšetkým kniežaťom Vladimírskym, potom Moskvovskym „a iných“ (celkom 23 krajín vrátane „ukrajinskej“ Černigovskej). Ale čo je najdôležitejšie - cárom a panovníkom celého Ruska. V zmluve z roku 1514 s rímskym cisárom Maximiliánom I. bol nazývaný „imperátorom Rusov“.

Imperátor Rusov Vasilij III. Vo francúzskej rytine zo 16. storočia.

„Tento ľud, hovorí slovanským jazykom, vyznáva vieru Kristovu podľa gréckeho obradu, seba nazýva vo svojom rodnom jazyku Rusmi a v latinčine sa im hovorí Rutheni,“ pokračoval Rakúšan. Zároveň barón uvádza, že "Moskovija je hlava Ruska.Ukrajinskí „vedci“ si radšej u Herbersteina ​​všimnú iba toponymum (zemepisné názov, red.)  „Moskovija“, ktorým vlastne objasňujú, o ktorej časti rozdeleného (doteraz) Ruska sa diskutuje.
„Moskoviju“  Rusko nepoznalo

Napriek tomu sa vďaka úsiliu Poliakov, ktorí sa usilovali  monopolizovať ruské dedičstvo a vymazať u Rusov „Reči pospolitej“ pamäť o spoločnej ruskej civilizačnej jednote, sa výrazy „Moskovčania“ a „Moskovija“ v Európe stávali stále bežnejšími. (v Rusku ich vôbec nepoznali).

„Rusov začali volať Moskovčania podľa názvu ich hlavného mesta, ale to je rovnako nezmyselné ako volať Francúzov Parížanmi, “ namietal Jean Margeret, francúzsky vojenský špecialista na moskovskom dvore na začiatku 17. storočia.

„... Nielen my, vzdialení od nich, ale aj ich najbližší susedia padáme do omylu, keď ich nazývame Moskovčania, nie Rusi. Sami na otázku, aký sú národ, odpovedajú „Russak“, čo znamená Rusi, a ak sa pýtajú, odkiaľ sú, tak odpovedajú „z Moskvy“ - z Moskvy, Vologdy, Riazane alebo z iných miest.“ Francúza, mimochodom, pozval do služby cár Boris Godunov, za ktorého Konštantínopolský patriarcha požehnal patriarchálne postavenie cirkvi „Bohom zachránené a vládnuce mesto Moskva a celé veľké Rusko“. Toto je rok 1589. Do Petrovej ríše ostáva ešte ďalšie storočie a pol.

Nová studená vojna? Američanom sa už nikdy nepodarí rozbiť Rusko a Čínu (Paul Robinson)
Názor Paula Robinsona (Russia Today) Čítať ďalej
06 | 08 | 2021 | Diana Zaťková


Titulná strana Margeretovej knihy  „Stav ruského štátu a Moskovské veľkovojvodstvo“, 1607 alebo 1608 r.


No a Poliaci s ich pseudo-ethnonymom "Moskovčania" to prehnali natoľko, že  popletení cudzinci dokonca aj Rusom Reči Pospolitej, začali hovoriť „Moskovčania“.  Dokonca aj litovský spisovateľ 16. storočia Michalon Litvin sa sťažoval na dominanciu „moskovského jazyka“ v Litve.

Títo „poľskí Moskovčania“ (Ľvovské pravoslávne bratstvo) sa v roku 1592 obrátili na cára Fjodora Ioannoviča s prosbami, v ktorých ho nazývajú „svetlým cárom Ruska“.  Čo pripomenul, mimochodom, prvý rektor univerzity v Kyjeve, M.A. Maximovič.

Za vlády Borisa Godunova (konkrétne v roku 1595) flámsky geograf Gerard Mercator vpíše nápis „Rusko“ (Rossija) dokonca severne od Moskvy.

Ako vidíte, pre vynikajúceho kartografa je Rusko jedno, napriek tomu, že je v medziach rôznych štátov. To isté platí pre holandského kartografa a vydavateľa Hendrika Gondia, ktorého mapa Ruska v roku 1637 zobrazuje podozrivo „moskovský“ typ človeka.

Tu, mimochodom, použitie toponymov „Rjazanija“ a „Volodimera“ svedčí o miestnom charaktere takého toponyma ako „Moskovija“. Koniec koncov, je hlúpe tvrdiť, že štát Rjazanija existoval.

Áno, v tom istom storočí sa po prvýkrát - na mapách Boplanu - vyskytuje toponymum „Ukrajina“ (ale výlučne ako  okraj - poľské pohraničie). Rovnaký Boplan označuje Veľkú Rus ako „Moskoviju“. Netreba však zabúdať, že francúzsky fortifikátor pracoval pre poľskú korunu, ktorá presadzovala nahradenie Ruska „Moskovijou“.

Európa sme my, máme inú históriu, ako je za veľkou mlákou a Boh nie je "trans," píše Zsolt Bayer
Komentár Zsolta Bayera (Magyar Nemzet) Čítať ďalej
08 | 08 | 2021 | Gabriela Fedičová


Nie každého v starej Európe zasiahli poľské „rozmary“.

„Moskovija dostala svoje meno podľa rieky, na ktorej leží jej hlavným mesto, ale je súčasťou Ruska,“ - vysvetlil v roku 1602 vo svojom 12-zväzkovom diele „Cirkevné letopisy“ taliansky historik Caesar Baronius.

„Moskovčania sú Rusi, ktorým sa hovorí len podľa ich hlavného mesta, “ uviedol v roku 1667 nemecký historik, geograf a profesor teológov na univerzite v meste Leiden, Georg Horn.

„Krajina Moskovčanov sa dnes nazýva Veľké Rusko, “ uviedol švajčiarsky historik, teológ, autor štvordielnej latinskej encyklopédie Lexicon Universale, profesor univerzity v Bazileji Johann Jacob Hoffmann v roku 1672 - v tom istom roku, v ktorom sa narodil Peter Veľký, „ktorý pomenoval Moskoviu Ruskom“.

Ale ak si predstavíme, čo i len na pár sekúnd, že Peter skutočne používal meno „Rusko“ (ktorým sa  skutočne v gréckych a latinských prameňoch nazývala Rus kyjevského obdobia ), tak od akej zmeny si obyvatelia Malého Ruska museli vymyslieť nové meno pre seba? Predchodcami Ukrajincov sú navyše Haličania, kam Petrova ruka dosiahnuť nemohla. A ešte viac, kto bráni „Ukrajincom“ v pátraní po ich „ukradnutých“ menách s nezávislosťou, nezávislosťou a inými lídrami späť k originálu (ruskému, russkému, rusinskému a v akýchkoľvek ďalších variáciách)

Ukazuje sa,  páni, že sa dobrovoľne vzdávate svojho mena? Ale dobrovoľne môžete dať len to, čo nepotrebujete. Načo je potom všetko toto ekumenické nariekanie?

Liberalizmus dnes formujú neúspešní a nešťastní ľudia, preukazujúci symptómy psychiatrických pacientov a neurotikov, vytvárajúcich chaos
"Musíme akceptovať, že neschopnosť našich liberálnych blížnych diskutovať je extrémna a fatálna. A navyše, nikto z nich nemôže reprezentovať celú liberálnu spoločnosť, pretože je plná rozporov. Liberalizmus je v súčasnosti stelesnením myšlienky... Čítať ďalej
05 | 08 | 2021 | Gabriela Fedičová