O negatívnych dopadoch vakcinácie, ktoré nemožno skryť (Valentín Katasonov)
05 | 08 | 2021 I Zuzana Perželová

Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry)


Niektoré údaje z oficiálnych štatistík USA, EÚ a Veľkej Británie. Vakcíny sú oveľa nebezpečnejšie, než sa predpokladalo.


Dnes už nie je pochýb o tom, že COVID-19 je umelého pôvodu, že ide o produkt vytvorený človekom, vyrobený v laboratóriách. Sotva možno pochybovať aj o tom, že „pandémia“, ako v marci minulého roku WHO kvalifikovala výskyt koronavírusu, má za cieľ celoplošné očkovanie.
Medzitým však vyvstáva čoraz viac otázok.

Masové očkovanie trvá už šesť mesiacov a počet pacientov s vážnymi následkami po očkovaní rastie. Niektoré krajiny vedú oficiálnu evidenciu o takýchto následkoch, vrátane smrteľných prípadov. V iných krajinách oficiálne štatistiky neexistujú, ale verejné organizácie sa akúsi evidenciu pokúšajú viesť.

V každom prípade sa úrady vyhýbajú vysvetleniam a odhadom „negatívnych dopadov“; nikde sa tieto "negatívne dopady’’ nestali podnetom na zrušenie alebo pozastavenie vakcinácie.

Už som písal o článku Josepha Mercolu „Tí istí tieňoví ľudia...“ a tu sa dotknem ďalšieho jeho článku, ktorý sa objavil na začiatku júla a nesie názov COVID Vaccine Deaths and Injuries Are Secretly Buried COVID (Smrteľné prípady s následkami po očkovaní na COVID, ktorých tajne pochovali).

Autor sa odvoláva na údaje amerického Systému hlásenia nežiadúcich účinkov vakcín (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS)VAERS je súčasťou Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) a Úradu pre kontrolu potravín a liekov (U.S. Food and Drug Administration, FDA).

K 11. júnu 2021 mala VAERS zaregistrovaných 358 379 nežiadúcich účinkov, vrátane 5 993 úmrtí a 29 871 závažných prípadov (injuries).
Vakcíny sú oveľa nebezpečnejšie

Denník The Wall Street Journal zverejnil, 22. júna článok Are Covid Vaccines Riskier Than Advertised (Sú vakcíny proti Covid rizikovejšie než je avizované). Vydanie odpovedá na otázku kladne: áno, vakcíny sú oveľa nebezpečnejšie, než ako to avizovala Big Pharma. K najčastejším zo závažných následkov očkovania (okrem úmrtia) zaraďuje WSJ nasledujúce: 1) trombocytopénia (nízky počet krvných doštičiek), 2) neinfekčná myokarditída (zápal srdca), najmä u osôb mladších ako 30 rokov, 3) hlboká žilová trombóza.

Joseph Mercola uvádza informáciu VAERS pre rôzne skupiny obyvateľstva. Takže medzi tehotnými ženami bolo zaznamenaných 2 136 nežiadúcich účinkov, vrátane 707 potratov alebo predčasných pôrodov.
V skutočnosti sú „negatívne dopady“ vakcinácie vážnejšie.

Mercola nedávno urobil rozhovor so slávnym americkým rodinným lekárom ruského pôvodu Vladimírom Zelenkom. Ten priznal, že osobne vie o 28 úmrtiach po očkovaní na COVID, ktoré neboli zaregistrované vo VAERS. Zelenko neverí oficiálnemu údaju o 6 000 úmrtiach po očkovaní. Má podozrenie, že počet obetí môže presiahnuť 100 000. Zelenko hovorí, že pri liečbe osôb infikovaných COVID-19 vie dosiahnuť 100 percentnú úspešnost, ale je takmer bezmocný zachrániť zaočkovaných.

Joseph Mercola si robí svoje odhady na základe informácií, ktoré zhromaždil.  Úmrtnosť po očkovaní na COVID-19 zaevidovaná vo VAERS  k 11. júnu prevyšovala zaevidovanú úmrtnosť na viac ako 70 vakcín, spolu vzatých, za posledných 30 rokov; je asi 500 -krát smrteľnejšia než vakcína proti sezónnej chrípke, ktorá bola donedávna považovaná za najnebezpečnejšiu.

Zaujímavé sú údaje, ktoré Mercola zhromaždil o Európskej únii. Existuje systém registrácie vedľajších účinkov liekov a vakcín, podobný americkému VAERS. Hovorí sa mu Eudra Vigilance (EV). K 19. júnu 2021 bolo v systéme EV zaevidovaných viac ako jeden a pol milióna prípadov negatívnych účinkov vakcín proti COVID-19 (1 509 266). Asi polovica všetkých registrovaných vedľajších účinkov (753 657) bola uvedená ako „závažné“. Tieto prípady môžu skrývať hospitalizáciu, dlhodobú práceneschopnosť, invaliditu. A najhoršie číslo: bol počet zaznamenaných úmrtí 15 472.

Spojené kráľovstvo, ktoré nie je súčasťou EÚ, si vedie vlastnú evidenciu. K 9. júnu 2021 bolo na Britských ostrovoch zaznamenaných 276 867 prípadov nežiadúcich účinkov po očkovaní, vrátane 1332 úmrtí. Tieto údaje sú uvedené na oficiálnych webových stránkach vlády.
Oficiálne údaje sú len špičkou ľadovca

Ak teda použijeme oficiálne údaje o úmrtiach po očkovaní, tak do júna dosiahol celkový počet úmrtí v USA, EÚ a Spojenom kráľovstve 22 797. Oficiálne zaevidovaný údaj je očividne len špičkou ľadovca.

Zdalo by sa, že tieto údaje o obetiach očkovania by mali byť podkladom pre zastavenie výroby aj používania príslušných preparátov. Joseph Mercola pripomína, že v roku 2009 bolo v USA zorganizované očkovanie proti „prasacej chrípke“. Začali sa objavovať negatívne dôsledky vakcín v podobe Guillain-Barrého syndrómu. Nakoniec boli tieto vakcíny zakázané. Prípady prejavu Guillainovho-Barrého syndrómu sa však merali v stovkách, nie v tisícoch.

Mercola upozorňuje na skutočnosť, že v Amerike sa obete očkovania proti COVID-19 na náhradu škôd nemôžu obzvlášť spoliehať. USA majú Národný kompenzačný program za poškodenie zdravia očkovaním (National Vaccine Injury Compensation Program, VICP). Program bol vytvorený, aby zabezpečil rýchlu a spravodlivú kompenzáciu za škôdy spôsobené očkovaním aj ochrany výrobcov od zodpovednosti, aby ich primäli k ďalšiemu vývoju vakcín. V období rokov 2016-2020 v rámci VICP vyplatili v priemere 661 platieb ročne, v celkovej sume 213 miliónov dolárov (asi 322 000 dolárov na každého). Kompenzácia sa vzťahuje na liečbu a rehabilitáciu, stratu príjmu a bolestné.

Vyhlásenie núdzovej situácie v oblasti verejného zdravia americkým ministerstvom zdravotníctva a sociálnych služieb viedlo k vylúčeniu újmy spôsobenej očkovaním proti COVID-19 z VICP. Podľa zákona o verejnej pohotovosti obyvateľstva a príprave na mimoriadne situacie (Public Readiness and Emergency Preparedness, PREP) si újmy po očkovaní možno teraz uplatňovať iba v rámci druhého programu - CICP (Countermeasures Injury Compensation Program), ktorý je oveľa menej veľkorysý a dostupný ako VICP. Kompenzácia CICP je veľmi obmedzená a je ťažké ju získať. Za 15 rokov bolo prostredníctvom CICP uspokojených iba 29 požiadaviek, menej ako 1 z 10.
Žiadna kompenzácia nehrozí

Joseph Mercola poznamenáva, že pred obeťami očkovania proti COVID-19 sa dvere s označením VICP raz a navždy zabuchli. A dvere s nápisom CICP sa zatiaľ ešte nikomu nepodarilo otvoriť.

K 1. júnu 2021 požiadalo 1 360 Američanov o kompenzáciu z CICP za vážne poškodenie zdravia a smrť v dôsledku očkovania. 491 žiadostí bolo ihneď zamietnutých. Začiatkom leta nebola vybavená ani jedna žiadosť. Americký profesor práva Peter Meyers nazýva program CICP „čiernou dierou“: „Je to tajný, neprehľadný program, v ktorom budú rozhodovať neznámi predstavitelia ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb...“  Mercola uvádza, že aj v tom najhoršom prípade - úmrti po očkovaní - je maximálna výška odškodného stanovená na 370 000 dolárov. A medzitým mnohé obete očkovania majú taký problém, ako sú krvné zrazeniny v cievach. Liečba takýchto trombóz môže prevýšiť milión dolárov.

Jedinou nádejou Američanov, ktorí boli podvedení a prišli o zdravie kvôli očkovaniu, zostávajú súdy. Tam však nemožno počítať s rýchlym výsledkom. Niektoré žaloby sú na súdoch už roky. Ako uvádza  informačný zdroj LifeSiteNews, len trom hlavným výrobcom vakcín, Pfizer, Johnson & Johnson a AstraZeneca, štátne súdy a federálne súdy nariadili zaplatiť celkovo viac ako 8,6 miliardy dolárov pokút a odškodného na urovnanie desiatok žalôb.

Ide však o platby Big Pharmy za staré, „predpandemické“ prípady. O úhrade za práve prebiehajúce očkovanie zatiaľ nerozhodol ani jeden súd. Samozrejme budú, ale Big Pharma ráta s tým, že v čase, keď k takýmto rozhodnutiam dôjde, si výrobcovia zarobia miliardy a desiatky miliárd na vakcínach. Len samotný Pfizer by mal tento rok zo svojich vakcín proti COVID vytĺcť 26 miliárd dolárov a ukončiť túto hru s veľkým plusom.

P.S: V Rusku ani vláda ani farmaceutické spoločnosti, ktoré vyrábajú vakcíny proti COVID-19, evidenciu vedľajšich účinkov očkovania nevedú. Je pravda, že Rospotrebnadzor tvrdí, že vykonáva takéto monitorovanie, ale jeho výsledky nie sú známe. Začiatkom apríla tlačová agentúra EUobserver informovala, že Európska lieková agentúra (EMA), ktorá skúma Sputnik V kvôli schváleniu na jeho použitie v Európe, dostala od anonymného zdroja v Rusku interné dokumenty Rospotrebnadzoru o štyroch úmrtiach po očkovaní. Ďalších šesť malo vážne vedľajšie účinky. Rospotrebnadzor tieto informácie odmietol, ale neskôr sa od iných zdrojov čiastočne potvrdilo to, o čom informoval server EUobserver... V každom prípade informačná neistota nepridáva domácim vakcínam na dôvere.