Drgonec o referende: Nemožno akceptovať, aby štát riadil človek postihnutý stupídnosťou
27 | 06 | 2021 I Peter Sulek
Víťaz volieb môžu byť natoľko nespôsobilí riadiť štát, že za úplné štvorročné obdobie môžu privodiť nenapraviteľný ekonomický, sociálny, rozvrat štátu či dokonca zapríčiniť jeho zánik, myslí si Ján Drgonec.


K téme referenda o predčasných voľbách sa v rozhovore pre portál ParlametnéListy.sk vyjadril bývalý sudca Ústavného súdu SR Ján Drgonec.
Moc pochádza od občanov

Ústavný súd dostal 13. mája podanie od prezidentky SR, aby rozhodol, či môže vyhlásiť referendum o predčasných voľbách do Národnej rady SR. Ústavný súd má na rozhodnutie o tejto otázke maximálne 60 dní. Rozhodnutie sa preto očakáva v najbližších dňoch.

„Právo zotrvať v štátnej (verejnej) funkcii, do ktorej sa navrhovateľ dostal voľbou v Národnej rade Slovenskej republiky síce v súlade a podľa ústavy, nie je však súčasťou práv upravených v článku 30 odsek 1 ústavy“ – vyslovil v minulosti ústavný súd (II. ÚS 796/2000. Uznesenie z 10. októbra 2000). Za štandardných podmienok volená funkcia zaniká uplynutím volebného obdobia.

Takže uvedené ústavný súd mohol povedať iba o predčasnom odchode z funkcie. Len v takých prípadoch sa dá hovoriť o zotrvaní vo funkcii. Ústavný súd je viazaný svojimi rozhodnutiami, takže ako by mal rozhodnúť, je jasné. Pokladám za isté, že aj napriek tomu rozhodne opačne, teda v neprospech referenda, hovorí Ján Drgonec.

"Podľa Ústavy SR moc pochádza od občanov. Občania vykonávajú moc priamo alebo nepriamo, prostredníctvom svojich zástupcov. Poslancov. Poslanci teda vykonávajú tú časť verejnej moci, ktorú na nich prenesú občania. Inú moc poslanci nemajú. Tak ako by mohli mať väčšie práva či mať viac práv ako tie, ktoré im zveria občania?" pýta sa ústavný právnik.

Rado Procházka: Referendum o predčasných voľbách je ústavné. Ľudia naň majú právo
Konzervatívny denník Postoj priniesol rozhovor s Radom Procházkom. Vysvetlil v ňom, prečo je referendum o predčasných voľbách ústavné a prečo môže pomôcť stabilite politického systému. Čítať ďalej
21 | 05 | 2021 | Peter Sulek

Špinavá hra Čaputovej v prospech vládnej koalície

Drgonec sa obáva, že prezidentka hrá špinavú hru v prospech vládnej koalície. Podaním návrhu na preskúmanie súladnosti predmetu referenda o vyhlásení predčasných volieb prezidentka SR dala podľa neho vládnej koalícii nádej, že „utečie hrobárovi z lopaty“, že zostane pri moci aspoň do najbližších parlamentných volieb.

"Zároveň sa koalícii zavďačila po druhýkrát," hovorí bývalý ústavný sudca a vysvetľuje prečo: "Totiž generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka návrhom z 18. marca 2021 požiadal Ústavný súd SR, aby preskúmal ústavnosť obmedzení viacerých základných práv a slobôd vyhláškami Hlavného hygienika SR. Konanie o súlade predmetu referenda je konanie, ktoré ústavný súd musí ukončiť v lehote 60 dní. Táto lehota je dosť šibeničná.

Je teda prakticky vylúčené, že ústavný súd sa pred rozhodnutím o ústavnosti predmetu referenda stihne zaoberať akoukoľvek inou kauzou.

Inak povedané, prezidentka darovala vláde SR a Úradu verejného zdravotníctva SR aspoň 60 dní navyše na porušovanie základných práv a slobôd. Skôr tých dní bude oveľa viac, lebo je prakticky nemožné, aby ústavný súd o zložitých námietkach generálneho prokurátora rozhodol vzápätí po konaní o ústavnosti referenda."

Drgonec: "Je to svinský krok zo strany prezidentky." Sudca uvažuje, ako by sa občan mohol Čaputovej zbaviť!
Emeritný sudca Ústavného súdu SR a ústavný právnik Ján Drgonec sa vyjadril k prezidentke Čaputovej a jej rozhodnutiu poslať referendum o predčasných voľbách na Ústavný súd. Čítať ďalej
13 | 05 | 2021 | Peter Sulek

Klinickí idioti nemôžu byť neodstaviteľní od vedenia štátu

Myslí si, že nestabilita krajiny a nedôvera voči vrcholným predstaviteľom moci v štáte zakladá reálnu obavu verejnosti o riadny výkon moci v štáte. Preto je podľa neho nepochybne dôležité vyriešiť formou predčasných parlamentných volieb nespokojnosť voličov a ukončiť obdobie politickej destabilizácie. Skrátenie volebného obdobia Národnej rady SR je rozhodne inou dôležitou otázkou verejného záujmu podľa čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Preto môže byť predmetom fakultatívneho referenda, vysvetľuje Drgonec.

V nadväznosti na to hovorí, že v odbornej literatúre, a to nielen iba právnickej, ale aj filozofickej či politologickej, existuje množstvo modelov, koncepcií a výkladov o tom, čo je demokracia. Názory sa rôznia a dopĺňajú, vymedzujú demokraciu v rôznej šírke.

Ako tvrdí, najužšie vymedzenie vysvetľuje demokratickú formu vlády ako takú formu vlády, ktorá umožňuje obyvateľstvu štátu vzoprieť sa držiteľovi verejnej moci, povedať mu: „A dosť! Viac ťa nechceme!“ V demokratickom a právnom štáte, za aký sa Slovenská republika vyhlasuje v prvej vete odseku 1 článku 1 svojej ústavy, má byť absolútne nevyhnutné zachovať občanom (voličom) aspoň právo povedať „Dosť! Viac ťa nechceme!“ vládcom, ktorí „úradujú“, lebo vyhrali posledné voľby.

Dodáva, že dosiaľ sa nestala predmetom verejného záujmu otázka, či každý víťaz volieb je spôsobilý uplatňovať verejnú moc. Taká otázka nemá byť iba ústavne konformná a legitímna. Zároveň má byť nevyhnutná a iba krajne účelová odpoveď môže byť: „Nie!“ Je presvedčený, že nemožno akceptovať, aby štát – Slovenskú republiku riadil nespôsobilý subjekt postihnutý duševnou poruchou či úplnou stupiditou iba z dôvodu, že vyhral posledné parlamentné voľby.

Vojna o referendum. Kolíková ide proti vôli ľudí, Drgonec jej odkazuje, že sa iba bojí o svoje koryto
Ministerka Kolíková ide proti referendu o predčasných voľbách. Ústavný právnik Drgonec jej nič nedaroval a tvrdí, že referendum byť môže a že Kolíková sa bojí o svoje koryto. Čítať ďalej
04 | 05 | 2021 | Peter Sulek

Ľuďom nemožno zobrať právo zbaviť sa nespôsobilého víťaza volieb

Drgonec na záver dodáva: "S ústavou demokratického a právneho štátu (čl. 1 ods. 1 ústavy) je nezlučiteľné odňať voličom právo včas sa zbaviť nespôsobilého víťaza volieb. Také zistenie nemožno urobiť vopred. Dá sa získať iba na vlastnej koži.

Odopretie práva voličov rozhodovať o skrátení volebného obdobia parlamentu nie je iba nesúladné s čl. 1 ods. 1 ústavy, ale je tiež nezlučiteľné s požiadavkou zdravého rozumu, ktorá je neodňateľnou a nezrušiteľnou požiadavkou na uplatňovanie práva v materiálnom právnom štáte.

O objektívne prekážky, ktoré by išli proti referendu o predčasných voľbách, pritom nejde.

Ak sa ústavný súd postaví na stranu vlády, pretože tam stojí aj prezidentka so svojou otázkou, až do zmeny ústavy nie je možné, aby voliči poslali poslancov parlamentu pod sprchy predčasne. Pretože vlády môžu byť aj horšie ako tá súčasná, ústavný súd tak predpíše Slovensku život v katastrofálnych podmienkach."

Ignorujú fakt, že moc pochádza od občanov. Chmelár burcuje: Nedajme si vziať referendum!
"Ministerka spravodlivosti, ktorá povie, že referendum o predčasných voľbách je v rozpore s princípmi právneho štátu, nemá čo robiť vo svojej funkcii. Musí totiž vedieť, že v demokratickom štáte pochádza moc od občanov – tak, ako to zakotvuje aj... Čítať ďalej
03 | 05 | 2021 | Ivan Brožík