Kríza na STU zrejme ešte nekončí. Voľby nového rektora sú ohrozené
26 | 06 | 2021 I Imrich Kovačič

Slovenská technická univerzita (STU) nemá už niekoľko mesiacov rektora. Nové voľby rektora sa uskutočnia v pondelok 28.6.2021. Respektíve, mali by sa konať. Samotné voľby totiž komplikujú zástupcovia študentov v akademickom senáte, ktorí sa postupne vzdávajú svojich mandátov.


Zákon o vysokých školách hovorí, že rektora univerzity volí Akademický senát (AS). Na voľbe rektora sa musia zúčastniť najmenej dve tretiny všetkých členov akademického senátu. Ten je zložený z jednej tretiny práve študentami vysokej školy, ktorí po skončení štúdia však už prestávajú byť študentami a tak požiadajú o pozastavenie svojho mandátu.

Bývalého rektora STU Miroslava Fikara prezidentka
Prezidentka odvolala z funkcie rektora STU M. Fikara
Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok odvolala z funkcie rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Miroslava Fikara. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec. Čítať ďalej
22 | 04 | 2021 | Imrich Kovačič / TASR
v apríli tohto roku a Akademický senát STU musí najneskôr do 6 mesiacov zvoliť nového rektora. V súčasnosti je poverený zastupovaním funkcie rektora Prof. Oliver Moravčík, ktorý je aj kandidátom na túto pozíciu v nadchádzajúcich voľbách. Niektorí zástupcovia študentov sa však snažia tieto voľby sabotovať.

Obrovské finančné zázemie oligarchov z ESETu deformuje už aj vedecké kruhy
PotemKInIT-ova dedina na spôsob ESETu. Čítať ďalej
11 | 05 | 2021 | Imrich Kovačič


Najnovšie tak urobili členovia senátu Denis Eke a v zapätí Tomáš Šaliga. Denis Eke nečakal na ukončenie štúdia, ale ešte pred tým vyhlásil, že sa svojho mandátu v AS vzdáva. Normálne by na jeho uvoľnené miesto nastúpil zvolený náhradník. Eke však svojho náhradníka nemá, lebo do AS sám nastupoval ako náhradník. Náhradník znamená, že vo voľbách prehral skončil druhý v poradí so ziskom, len zopár študentských hlasov.

Vyvstala teda právna otázka, či je vôbec AS STU ešte funkčný, keďže nemá potrebný počet zvolených členov. Študenti sa totiž nikdy svojho mandátu nevzdávajú, ale iba požiadajú o prerušenie jeho výkonu, čím v podstate ostáva Akademický senát v plnom počte a chýbajúci zástupca sa tak berie iba ako neprítomný.

Predseda AS STU Marián Peciar sa preto obrátil na Ministerstvo školstva so žiadosťou o výklad zákona pre takéto prípady. Pri výklade tohto zákona sa totiž predpokladá už zavedený precedens na Univerzite Komenského (UK), kde v minulosti nastala obdobná situácia.

Právnici z UK však vtedy jasne vyložili zákon s tým, že chýbajúci člen Akademického senátu vysokej školy nemôže zánikom svojho členstva znefunkčniť celý senát. Jeho odstúpenie bez náhradníka sa preto musí považovať ako neprítomnosť jedného člena a nie ako nefunkčnosť celého Akademického senátu.

Špinavá hra ex-funkcionárov SIS pri pokuse politicky ovládnuť VŠ
Čoraz častejšie sa na verejnosti objavuje téma novely vysokoškolského zákona, ktorú akademici rázne odmietajú. Viaceré vysoké školy pritom vstúpili do protestu alebo štrajkovej pohotovosti. Takýto rázny nesúhlas pritom vysoké školy nevyjadrili ešte... Čítať ďalej
29 | 04 | 2021 | Imrich Kovačič


Eke sa však netají tým, že jeho úmyslom bolo sabotovať voľby rektora a preto zvolil práve vzdanie sa mandátu. Jeho argument, že tak urobil preto, aby sa voľby konali až v septembri však neobstojí, keďže svoj mandát týmto krokom už úplne stratil a volieb sa zúčastniť už teda nemôže.

Kríza na STU začala po tom, ako bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií, Mária Bieliková neuspela vo voľbách dekana fakulty a rektor STU Miroslav Fikar sa postavil na stranu spochybňovateľov tejto voľby. Akademický senát STU to však vnímal ako zasahovanie do demokratických procesov na STU a v októbri 2020 Fikara z postu rektora odvolal. Prezidentka však s jeho odvolaním váhala až do apríla 2021, kedy ho napokon odvolala.

Akademický senát STU vyhlásil voľby na nového rektora STU už začiatkom mája. Vzdanie sa mandátu Denisa Ekeho, študentského zástupcu v AS až koncom júna, je tak všeobecne považované za účelové marenie týchto volieb.

Kríza na STU zrejme ešte nekončí. Voľby nového rektora sú týmto zatiaľ ohrozené. Ak minister školstva rozhodne proti záujmom STU, bude sa voľa musieť opakovať v lete.

Hnijúci škandál plagiátorstva na STU kryl aj minister Gröhling, ktorý je z neho obvinený tiež
Je to už viac ako mesiac, kedy sa v Rakúsku prevalil škandál tamojšej ministerky práce a rodiny Christine Aschbacherovej s jej plagiovanou diplomovou a dizertačnou prácou za ktorú získala titul na Slovenskej technickej univerzite. Aschbacherová... Čítať ďalej
17 | 02 | 2021 | Imrich Kovačič