Už to začína! Dekan univerzity v Košiciach chce študentom podmieňovať výučbu vakcínou!
25 | 06 | 2021 I Petra Demková

Na neuveriteľnú skutočnosť upozornil Miro Heredoš. Toho na list, ktorý rozposlal dekan študentom aj pedagógom, upozornili študenti. Dekan oznamuje, že sa otvára zimný semester prezenčnou formou a „očakáva zaočkovanosť oboma dávkami“.Dekan napísal neuveriteľný list

Prezenčná výučba len pre očkovaných? Zdá sa, že tam mieri dekan obsahom listu, ktorý bol očividne adresovaný pedagógom aj študentom Technickej univerzity v Košiciach.

Kritizovala Kaliňáka, nevyhodil ju. Gröhlingovi vyčítala plagiátorstvo, dostala padáka
25 | 06 | 2021 | Peter Sulek


Súčasťou príspevku Mira Heredoša na Facebooku je aj kópia listu, ktorý dekan napísal. Volá sa „List dekana fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity Košice“ a je datovaný 22. 6. 2021. Autorom listu je dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky TU Košice (FEI TUKE) prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

V liste dekan píše: „Naša fakulta plánuje otvoriť zimný semester akademického roku 2021/2022 prezenčnou formou výučby, preto očakávame zaočkovanosť oboma dávkami do 10. septembra 2021.

List je však napísaný „šalamúnsky“. Nie je zrejmé, či je očkovanie podmienkou účasti na prezenčnom vyučovaní, alebo je očkovanie iba odporúčané. Každopádne však text pôsobí nátlakovo.
Toto nebudeme tolerovať!

Miro Heredoš, ktorý sa angažuje v politickom hnutí Republika, k tomu napísal: „Takže takto fungovať nebudeme, okamžite zverejnené a podnikneme právne kroky na podporu študentov v Košiciach, ktorí ma na uvedené skutočnosti upozornili! Rovnaké informácie sú už aj Bratislave.“

A je to tu. Lengvarského odborník presviedča, že povinné očkovanie je jediné riešenie
Odborník z IZA Martin Pavelka pokladá povinné očkovanie za jediné riešenie súčasnej situácie. Myslí si, že okrem očkovania by mali mať ľudia po návrate z dovoleniek na hraniciach pri sebe ešte aj negatívny PCR test. Čítať ďalej
25 | 06 | 2021 | Peter Sulek


Ďalej Heredoš pripojil, podľa neho, relevantné znenie zákona: „Podľa § 2a, odseky 2 a 3 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) je:

(2) Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.

Podľa § 424a Trestného zákona:

(1) Kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.“

„Za študentov sa hneď postavíme, a budeme právne a mediálne bojovať, toto nedovolíme,“ napísal Heredoš v závere svojho príspevku na sociálnej sieti.

Kriviť právo, hoci aj v záujme dobrej veci, je neprípustné, varuje právnička Laššáková
Proti schvaľovaniu rozličných „nezmyslov“ v europarlamente sa postavila v najnovšom statuse aj právnička Judita Laššáková. Kriviť právo v záujme dobrej veci je neprípustné, varuje. Čítať ďalej
25 | 06 | 2021 | Jozef Uhlarik