HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER SLOVENSKO

Sudca Dalibor Miľan odmietal nosiť respirátor počas pojednávaní. Šefovi Súdnej rady posiela odkaz

Policajti, ktorí prišli pokutovať sudcu Miľana sami odišli s pokutou. Zdroj: screenshot TV JOJ

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák podal návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu Daliborovi Miľanovi. Sudca Dalibor Miľan sa odmietol podrobiť protiepidemiologickým opatreniam proti ochoreniu Covid19. Pojednávania viedol bez použitia respirátora. Ani upozornenia predsedníčky Okresného súdu vo Zvolene neviedli k náprave. Sudca odmietal túto povinnosť splniť. Dalibor Miľan na návrh predsedu Súdnej rady reaguje.

Návrh predsedu Súdnej rady trpí vadami nezrozumiteľnosti

Návrh predsedu Súdnej rady Jána Mazáka údajne trpí neodstrániteľnými vadami nezrozumiteľnosti a konanie o ňom by bolo zmätočné. Z podaného návrhu tiež nie je zrejmé, či môže byť konaním Dalibora Miľana vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo či ním má byť vážne ohrozená dobrá povesť súdnictva. „Uvedené skutočnosti sú pritom esenciálnymi náležitosťami návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu,“ píše sa v reakcii.

P. Weiss žiada diskusiu za účasti lekárov a odborníkov, ktorí nie sú súčasťou pandemického konzília

Sudca je presvedčený, že nemohol ohroziť dôveryhodnosť súdnictva

Sudca Dalibor Miľan sa s návrhom predsedu Súdnej rady nestotožňuje a je presvedčený, že jeho konanie v žiadnom prípade nemohlo ohroziť dôveryhodnosť súdnictva. A nemohlo ohroziť ani dobrú povesť súdnictva, nakoľko sa nejednalo o protiprávne konanie. V reakcii zdôrazňuje, že nezávislé súdnictvo je práve tým jedinečným subjektom, ktorý má dohliadať na dodržiavanie práv a právom chránených záujmov všetkých osôb. Bez ohľadu na aktuálnu politickú situáciu. A viac v čase, keď sú práva a právom chránené záujmy osôb potierané samotnými štátnymi orgánmi, ktoré prijímajú a vynucujú dodržiavanie protiprávnych predpisov.

Dalibor Miľan odmieta, žeby porušil platný právny predpis

„Povinnosť prekrývania horných dýchacích ciest nevyplýva zo žiadneho platného právneho predpisu Slovenskej republiky,“ vysvetľuje v reakcii. Poukazuje tiež na to, že nie je legálne vyžadovať prekrývanie horných dýchacích ciest. A za odmietnutie prekrývania horných dýchacích ciest nie je legálne možné akokoľvek sankcionovať či diskriminovať. Za protiprávne konanie označil neumožnenie vstupu do budovy súdu či výkonu funkcie sudcu bez prekrytia horných dýchacích ciest a advokátska kancelária zverejnila nielen detailnejšiu právnu analýzu, ale aj nevyhnutné odborné informácie z oblasti biomedicíny.

Preplnené detské psychiatrické oddelenia – dramatické dôsledky prehnaného lockdownu (Berthold Krafft)

Žiadosť o odpustenie sarkazmu a posmešných vyjadrení

V reakcii sudca žiada Predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky o odpustenie si sarkastických či posmešných vyjadrení. „Obzvlášť verejne do médií, k akým sa znížil v rámci vysielania relácie Teleráno, kedy sa chvastavým spôsobom vyjadroval k ďalšiemu postupu Súdnej rady Slovenskej republiky,“ píše portál Infovojna. Zároveň mu pripomínajú jeho známy výrok, v zmysle ktorého údajne Ústava Slovenskej republiky v čase núdzového stavu neplatí.

Ďalšie požiadavky sudcu Dalibora Miľana

Sudca Dalibor Miľan tvrdí, že sa nedopustil konania, ktoré by odôvodňovalo pochybnosti o predpokladoch jeho sudcovskej spôsobilosti. Súdnu radu Slovenskej republiky žiada o oslobodenie spod obvinení, ktoré sú uvedené v návrhu Predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

Upozorňujú na porušenie práva klienta na obhajobu

Žiadajú tiež o to, aby sa sudca Daliborr Mazáň a jeho právny zástupca mohli zúčastniť pojednávania v ktorom sa bude o návrhu predsedu Súdnej rady rozhodovať, ale podmienkou zúčastnenia sa je prekrytie horných dýchacích ciest.  Navrhujú dištančnú formu zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky. A upozorňujú, že ak Súdna rada Slovenskej republiky odmietne účasť klienta alebo jeho právneho zástupcu na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky a návrh prejedná bez ich prítomnosti, bude porušené právo klienta na obhajobu.

Portál Infovojna v závere upozorňuje na celé vyjadrenie sudcu Miľana prostredníctvom kancelárie Weis & Partners. A na celé znenie návrhu Súdnej rady na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

Kollár: Spravodlivosť nemôže byť dosiahnutá cez nezákonné postupy

 

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info