Harabin sa postavil na čelo výzvy občanov SR za odvolanie Jána Mazáka zo Súdnej rady.
17 | 06 | 2021 I Petra Demková

Štefan Harabin sa postavil na čelo iniciatívy za odvolanie Jána Mazáka z vedenia Súdnej rady SR. Harabin ho nazval „kriminálnym čudom“ a náčelníkom podvodných pyramídových hier.Ťažký kriminálnik Mazák

Štefan Harabin na Facebooku zverejnil Výzvu občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžité odvolanie „náčelníka podvodných pyramídových hier“ Jána Mazáka z postu šéfa Súdnej rady SR. Na úvod Harabin pripojil zopár svojich postrehov o Mazákovi.

„Ťažký kriminálnik Mazák sa pre sorosovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu JUDr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu,“ napísal Harabin.

Štefan Harabin: Vážení občania, poslanci vás zradili, schválili, že za kritiku politikov pôjdete do basy!
"Pellegrini, Fico, Bláha, Mazurek, Kotleba ani Taraba nehlasovali proti zákonu, ktorý môže pripraviť poctivých podnikateľov a radových občanov doslova a do písmena o všetko, vrátane ľudskej dôstojnosti." Píše v elektronickej pošte, ktorú zaslal aj... Čítať ďalej
14 | 06 | 2021 | Ivan Brožík

Mazák zamlčal nález ÚS

„Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú objednávku účelovo zamlčal Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV ÚS 234/07, v zmysle ktorého: ´Z princípu subsidiarity vyplýva, že právomoc ústavného súdu poskytnúť ochranu základným právam a slobodám je daná iba vtedy, ak o ochrane týchto a slobôd nerozhodujú všeobecné súdy (čiže aj sudca JUDr. Dalibor Miľan)´,“ informuje bývalý sudca.

„Ústavný súd sa pri uplatňovaní svojej právomoci riadi zásadou, že všeobecné súdy sú ústavou povolané chrániť a uplatňovať nielen zákonnosť, ale aj ústavnosť. Preto je právomoc ústavného súdu subsidiárna a nastupuje až vtedy, ak nie je daná právomoc všeobecných súdov,“ informuje Harabin ďalej. „Čiže Mazák, kriminálnicke čudo na čele súdnej rady, chce sudcu JUDr. Dalibora Miľana zbaviť talára iba preto, že postupoval presne v intenciách spomínaného nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV ÚS 234/07,“ vysvetľuje bývalý minister spravodlivosti.
Text výzvy občanov SR

Harabin pripojil k príspevku aj text výzvy s menami signatárov. Dokument uvádzame v plnom znení:

„My, občania Slovenskej republiky, odsudzujeme a odmietame konanie JUDr. Jána Mazáka, politika zvoleného do súdnej rady parlamentom, predstaviteľov Ministerstva spravodlivosti SR a JUDr. Mariány Philadelphyovú a tiež tých sudcov Okresného súdu Zvolen, ktorí podporili ich politickú šikanu svojho kolegu JUDr. Dalibora Miľana.

Redaktor portálu Refresher chcel uraziť Harabina, poslal drzé otázky. Odpoveď ho určite schladila 
Redaktor Refreshera chcel uraziť Š. Harabina. Poslal mu drzý email s otázkami. Vraj píše článok o konšpirátoroch... Harabin sa nedal vyviesť z miery. Čelkovi odpísal, že zásadne neklame a preto vyhráva všetky súdne spory. Čítať ďalej
09 | 06 | 2021 | Petra Demková

Dalibor Miľan odmietol prekrytie dýchacích ciest

Jediným prehreškom JUDr. Dalibora Miľana je paradoxne to, že konal zákonne a odmietol prekrytie horných dýchacích ciest a tým trval na dodržiavaní medzinárodných dohovorov týkajúcich sa základných ľudských a politických práv, ústavy a platných zákonov Slovenskej republiky, ktorými je viazaný.

Naopak, súdna rada mala už dávno disciplinárne stíhať predsedníčku JUDr. Marianu Philadelphyovú, ktorá zámerne a opakovane nezákonne narušila priebeh verejného pojednávania, čím bezprecedentne zasiahla do nezávislosti súdu a znížila dôveryhodnosť justície vo verejnosti. Za čo jej bola správne a zákonne právoplatným a vykonateľným spôsobom uložená poriadková pokuta, ktorú doteraz nezaplatila a pritom sama farizejský ´bojuje za vymožiteľnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí´.
Disciplinárne konanie kvôli rúšku

My, občania Slovenskej republiky vyjadrujeme plnú podporu sudcovi JUDr. Daliborovi Miľanovi, vážime si jeho odvahu a morálny kredit, nekompromisnú ochranu zákonnosti a ústavnosti.

Disciplinárne stíhanie a aktivity JUDr. Jána Mazáka vedené voči sudcovi JUDr. Daliborovi Miľanovi sú bez najmenších pochybnosti svojvoľným zneužívaním moci jej momentálnymi držiteľmi a vyvíjaním nátlaku a zastrašovaním aj smerom k nám občanom, ktorí si ctíme ústavu, právny štát, slobodu, základné, občianske, ľudské a politické práva.

Harabinove dcéry mali promócie. Oslávili to ako sa patrí. Ignorovali neústavné nariadenia hygienika!
Štefan Harabin s rodinou si nenechali pokaziť významnú rodinnú udalosť. Obe jeho dcéry nedávno skončili vysokoškolské štúdium s vyznamenaniami. Mali promócie a oslávili ich, ako sa na slobodných ľudí patrí. Čítať ďalej
08 | 06 | 2021 | Petra Demková

Mazák sám pritom rúško nenosí

JUDr. Ján Mazák navyše preukázateľnými dôkazmi je permanentne usvedčovaný, ako provokačne nenosí rúško na rokovaniach súdnej rady, zrejme v presvedčení, že predstavuje ´rasu pánov všetko si dovoľujúcu´. Je preto povinnosťou radových občanov odsúdiť tých zástupcov štátu, ktorých svojvoľné konanie smeruje k potláčaniu zákonnosti a ústavnosti práve vtedy, keď spôsobom a formami nápadne kopíruje procesy z minulosti, známych pod názvom Malleus maleficarum - Kladivo na čarodejnice.
Výzva poslancom NR SR

V tejto spojitosti vyzývame poslancov Národnej rade Slovenskej republiky, aby iniciovali aj odvolali JUDr. Jána Mazáka, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky zvolený za člena Súdnej rady Slovenskej republiky 20. apríla 2020,“ končí výzva.

Pod ňu sa po JUDr. Š. Harabinovi podpísali osobnosti ako doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., slovenský ústavný právnik, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a bývalý člen Súdnej rady Slovenskej republiky, či JUDr. Peter Weis, advokát Weis & Partners, ale i Mgr. Art. Tibor Eliot Rostas, šéfredaktor Zem&Vek, či MUDr. Ján Lakota, CSc., vedecký pracovník, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV.

Harabin je nadšený. Dostal ďakovný mail od lekára, ktorý po jeho vzore „porazil“ nariadenia nemocnice
Štefan Harabin je známy „bezrúškovec“. Odmieta nosenie prikrývky horných dýchacích ciest. V statuse sa pýši mailom od doktora Bodáka z Košíc. Tiež zviedol úspešný „boj“ v jednej zo súkromných nemocníc za nepreukázanie sa očkovaním, respektíve... Čítať ďalej
11 | 06 | 2021 | Jozef Uhlarik