Drgonec: Režim pritvrdzuje! Sudca bez rúška je už odsúdený, ale povinnosť nosiť ho neexistuje
06 | 06 | 2021 I Peter Sulek
Odvážny sudca Okresného súdu Zvolen Dalibor Miľan pojednáva bez rúška. Predseda Súdnej rady a Kiskov advokát Ján Mazák podal návrh na jeho stíhanie. Ústavný právnik Ján Drgonec hovorí o inkvizičnom konaní.

Pripomeňme si: Sudca Miľan pojednával bez prekrytia horných dýchacích ciest. Predsedníčka súdu prikázala sudcovi nasadiť si respirátor. Po odmietnutí jej požiadavky, ktorá bola bez opory v zákone, jej sudca udelil pokutu 300 eur za rušenie pojednávania.

Predsedníčka súdu zavolala políciu a dala ho vykázať z budovy súdu. V sťažnosti sudcu Miľana voči predsedníčke na Súdnu radu sa táto uzniesla, že vinníkom je sudca Miľan a treba ho disciplinárne riešiť. 18. júna bude Súdna rada rozhodovať o sudcovom ďalšom osude. Predsedom Súdnej rady je Kiskov advokát Ján Mazák.
Všetkými masťami mazaný Mazák

Ústavný právnik Ján Drgonec si v súvislosti s týmto prípadom myslí, že režim pritvrdzuje. Návrh na stíhanie sudcu totiž dal samotný gigant profesor Mazák a podľa názoru Jána Drgonca, hoci rozhodnutie vo veci oficiálne ešte neexistuje, sudca je už odsúdený.

Mazák sudcovi navrhuje dočasné pozastavenie činnosti sudcu. Drgonec si myslím, že Súdna rada to nadšene odhlasuje. Ako hovorí, za mnohé veľmi závažné skutky tu sudcovia postihnutí neboli. V tomto prípade sudca postihnutý je za údajné porušenie zákona. Ale zákon a povinnosť, ktorú mu dávajú za vinu, neexistuje, vysvetľuve ústavný právnik.

Vojna o referendum. Kolíková ide proti vôli ľudí, Drgonec jej odkazuje, že sa iba bojí o svoje koryto
Ministerka Kolíková ide proti referendu o predčasných voľbách. Ústavný právnik Drgonec jej nič nedaroval a tvrdí, že referendum byť môže a že Kolíková sa bojí o svoje koryto. Čítať ďalej
04 | 05 | 2021 | Peter Sulek

Novodobá inkvizícia

"Každá právna zodpovednosť, teda aj v tomto prípade, je právnou povinnosťou za porušenie zákonom určenej povinnosti. Tie zákony, ktoré v tomto prípade vôbec prichádzajú do úvahy, je zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákon 355/2007 Zb. o verejnom zdravotníctve. Podstatné je, že ani jeden z týchto zákonov neurčuje podmienky, z ktorých by bolo možné rozumne usúdiť, že sudca ktorýkoľvek z oboch zákonov porušil.

Je to jednoducho účelová konštrukcia, ktorá chce priviesť k záveru, že ho dôvodne potrestajú. Podľa môjho názoru tu je základný problém vlastne v tom, že sa vytvára inkvizičné konanie. Jednoducho ten, koho idú súdiť, sa pokladá za vinného skôr ako sa konanie uskutoční a v skutočnosti sa za vinného uzná nevinný," upozorňuje rozhorčene Drgonec.

Drgonec: "Je to svinský krok zo strany prezidentky." Sudca uvažuje, ako by sa občan mohol Čaputovej zbaviť!
Emeritný sudca Ústavného súdu SR a ústavný právnik Ján Drgonec sa vyjadril k prezidentke Čaputovej a jej rozhodnutiu poslať referendum o predčasných voľbách na Ústavný súd. Čítať ďalej
13 | 05 | 2021 | Peter Sulek

Povinnosť nosiť rúško neexistuje

Podľa neho povinnosť nosiť rúško tu neexistuje a na súdoch Slovenskej republiky sa robia, alebo vyžadujú, alebo vnucujú účastníkom konania a ich advokátom nezmyselné testy. Celé to má byť postavené na tom, že rúško obmedzuje dýchanie a na súdoch testujú, či ten, kto odmieta rúško, teda skutočne pocíti dýchacie ťažkosti, alebo nie.

Spravidla sa vyžaduje nasadenie rúška na 15 minút a ak dôjde k závratu, tak mu priznajú právo rúško nenosiť. Drgonec však opäť zdôrazňuje, že dotknutá osoba nemá povinnosť nosiť rúško. Súd takej osobe nemá čo priznávať právo nenosiť rúško.

"Na Slovensku máme sudcov nespôsobilých porozumieť účelu práva a spoznať platný právny poriadok. To by mala riešiť reforma súdnictva. Nie zadovažovanie súdov na privatizáciu," dodal na záver.

Ján Drgonec: za nedodržiavanie Ústavy a medzinárodných dohovorov bude ešte SR platiť
Doc. JUDr. Ján Dr­go­nec, DrSc., eme­rit­ný sud­ca Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky upozorňuje, že slovenské súdy už začali v snahe zapáčiť sa vláde, rozhodovať v nesúlade s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi. Prináša konkrétny prípad... Čítať ďalej
28 | 02 | 2021 | Petra Demková