Škandál! Parlament občanom scudzil právo odvolať sa proti pandemickým opatreniam až do roku 2025
13 | 05 | 2021 I Imrich Kovačič

Právničky bubnujú na poplach: Do roku 2025 sa nemožno dovolať posúdenia pandemických nariadení slovenskými súdmi 


Diktatúra v priamom prenose využíva právne vákuum, ktoré umožnilo súčasnej vláde na rozdiel od zahraničia nehorázne zaobchádzanie s občanmi. Časopis Právne listy uverejnil tento týždeň právny text sudkyne Okresného súdu v Bratislave JUDr. Dany Jelinkovej Dudzíkovej, ktorý pre Hlavné správy okomentovala bývalá zástupkyňa vlády SR pred Európskym súdom pre ľudské práva Marici Pirošíkovej

Sudkyňa JUDr. Dana Jalinková Dudzíková poukazuje na potrebu v súvislosti s medicínskymi výzvami mať možnosť otestovať právny charakter štátu v núdzovom stave. Ako spoločnosť v tejto situácii zisťujeme, že právny štát ani nemáme. Ako príklad toho, ako fungujú právne štáty, uvádza Francúzsko, kde Štátna rada ako najvyššia súdna inštancia správneho súdnictva za rok prejednala v naliehavom konaní 647 podaní jednotlivcov a asociácií.

Na základe ich posúdenia uložila naliehavé opatrenia, niekedy počas 48 hodín, na kontrolu, či obmedzenia na slobodách nariadené z dôvodu verejného zdravia boli opodstatnené. V 51 prípadoch nariadila zrušenie alebo zmenu opatrení nariadených vládou, vo viac ako 200 prípadoch došlo k vyriešeniu počas pojednávania. Štát totiž zmenil svoje sporné opatrenia ešte pred vynesením rozsudku. Sudca pripomenul alebo špecifikoval štátu jeho povinnosti v asi 130 prípadoch. Vysvetľuje, že veľmi často už samotné podanie žaloby stačilo na to, aby dotknuté autority zmenili rozhodnutie.

Ak nie ste testovaní, nemôžu vás diskriminovať - pre vládu a jej poskokov totiž neexistujete
"Nuž, zúčastnili sme sa, ale slovo sme nedostali. Nebyť pani Pirošíkovej a pani Ballaschovej, tak by sme sa cítili iba ako na konferencii o náuke viery. Veríme v to, veríme v hento a všetci, čo neveria, choďte preč, lebo toto nie je téma, o ktorej... Čítať ďalej
13 | 05 | 2021 | Ivan Brožík


Autorka právneho textu znepokojene konštatuje, že u nás neexistuje účinný súdny prieskum zákonnosti protipandemických opatrení, v dôsledku ktorých dochádza k zásahom do práv a slobôd jednotlivca a skupín, ako to predpokladá tzv. Benátska komisia. Európska komisia pre demokraciu, známa ako Benátska komisia uvádza, že „nikdy však nesmie nechať výkonný orgán konať bez akýchkoľvek obmedzení a akejkoľvek kontroly.“

JUDr. Marica Pirošíková už mesiace pripomína vláde SR, že Benátska komisia v Predbežnej správe o opatreniach prijatých v členských štátoch Európskej únie v dôsledku krízy Covid-19 a jej vplyvu na demokraciu, právny štát a základné práva jednoznačne uvádza, že súdne preskúmanie núdzových opatrení je dôležitou zárukou proti rizikám zneužitia právomoci vládnej moci.

Podľa čl. 6 a 13 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv je právo na spravodlivý proces a na účinné opravné prostriedky vymáhateľné aj počas núdzového stavu. Tí, ktorých sa núdzové opatrenia týkajú, musia mať možnosť napadnúť tieto opatrenia súdnou cestou. Súdne preskúmanie môžu podľa Benátskej komisie vykonávať občianske alebo správne vnútroštátne súdy, ako aj trestné súdy pri riešení porušenia núdzových opatrení, ktoré sa trestajú pokutami.

Drgonec: "Je to svinský krok zo strany prezidentky." Sudca uvažuje, ako by sa občan mohol Čaputovej zbaviť!
Emeritný sudca Ústavného súdu SR a ústavný právnik Ján Drgonec sa vyjadril k prezidentke Čaputovej a jej rozhodnutiu poslať referendum o predčasných voľbách na Ústavný súd. Čítať ďalej
13 | 05 | 2021 | Peter Sulek


Pirošíková upozornila na stanovisko Úradu vlády SR k správnej žalobe na krajský súd, podanej advokátom Schmidtom, kvôli zákazu chodenia do prírody bez potvrdenia o negatívnom teste. Tvrdí, že z tohto stanoviska je zrejmé, že vláda SR sa snaží zámerne zasahovať do ľudských práv a slobôd spôsobom, aby jednotlivcom znemožnila napadnúť prijaté opatrenia súdnou cestou.

NR SR schválila zákon, ktorý dáva možnosť napadnutia jednotlivcovi iba od 1. 1. 2025. Až potom bude možné spolu s ústavnou sťažnosťou podať návrh, aby senát ústavného súdu podal návrh na začatie konania, že všeobecne záväzný právny predpis, jeho časť alebo jeho jednotlivé ustanovenie odporuje ústave, ústavnému zákonu, medzinárodnej zmluve alebo zákonu. Dovtedy je podľa nej jediná cesta obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva s tým, že na vnútroštátnej úrovni neexistuje účinný prostriedok nápravy.

Pochybnosti právnikov si osvojila vo svojej správe pre parlament aj verejná ochrankyňa práv Prof. JUDR. Mária Patakyová, PhD. Jej správu, ktorá kritizoval nedostatočne zabezpečenú súdnu kontrolu opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR, však parlament 7. 5. 2021 zamietol.

Mainstream začal hrýzť. Strach z konkurencie alebo koniec monopolu na šírenie ideológií?
Takzvané "mienkotvorné" médiá boli až donedávna v pohode. Tvorili verejnú mienku tak, ako im za to bolo zaplatené. Mali monopol na informácie. A spravili si monopol aj na ľudí, ktorí tie informácie smú podsúvať. A tak boli aj vlastníkmi monopolu na... Čítať ďalej
11 | 05 | 2021 | Ivan Brožík