Maďarský regionálny politik chce hrad, ktorý je na Slovensku. Vidí šancu na úspech
08 | 05 | 2021 I Gabriela Fedičová
„Slovensko má konečne vládu s ktorou sa môže začať diskusia o výmene územia.“ Citát Ferenc Horváth. Maďarský regionálny politik chce hrad, ktorý je na Slovensku. Vidí šancu na úspech. 

Ferenc Horváth (Momentum) je regionálny politik novohradskej župy v Maďarsku. Má 44 rokov, je ekonóm a otec troch detí. V príspevku na sociálnej sieti navrhol zvážiť výmenu maďarského územia za slovenské. Ide mu o hrad v blízkosti obce Šiatorská Bukovinka. Chce, aby patril Maďarsku.
Hrad pri obci Šiatorská Bukovinka má patriť Maďarsku

Politik svoj nápad odôvodňuje tým, že Maďari majú k hradu bližšie, ako Slováci. Maďarská obec Somoskő sa nachádza v novohradskej župe v Maďarsku. Hrad, ktorý je vzdialený od obce 20 metrov je na Slovensku. Najbližšia slovenská obec Šiatorská Bukovinka sa nachádza od hradu 20 km, čiže hrad nie je podľa neho spojený so žiadnou slovenskou obcou.

Odvoláva sa na minulosť, keď v roku 1999 museli Maďari k hradu cestovať 20 km. Aj keď boli od neho vzdialení iba pár metrov. Bez obmedzení ho môžu navštevovať iba od roku 2007.

Maďarský portál Felvidék žiada dočasne pripojiť južné Slovensko k Maďarsku
01 | 05 | 2021 | Gabriela Fedičová

Je presvedčený, že môže dôjsť k dohode

„Uvedomujem si, že tento problém nie je najväčší problém v našej župe, napriek tomu si myslím, že naša obec Somoskő a hrad, ktorý je na Slovensku patria k sebe,“ napísal v príspevku. "Slovensko má po prvýkrát za celé desaťročia vládu, kde na základe zdravého rozumu a obojstranných výhod môže dôjsť k dohode. Je potrebné spracovať žiadosť o zmenu výmery niekoľkých hektárov na ktorých sa hrad nachádza," napísal v príspevku na sociálnej sieti.

V rozhovore pre portál Azonnali.hu uviedol, že je presvedčený o tom, že dve európske krajiny v 21. storočí môžu pomocou rokovaní vyriešiť zjavne iracionálnu situáciu, ktorá existuje od roku 1924.  Zdôraznil, že zámenu pozemkov je možné uskutočniť aj v bezprostrednej blízkosti ich obce.  Nie je ale v jeho kompetencii o tomto rozhodovať.
Reakcie Maďarov sú rôzne

Komentujúci považujú tento návrh, iba ako politickú kampaň regionálneho politika. Iní mu navrhujú, aby pričlenili k Maďarsku aj časť Sedmohradska, ktoré patrí k Rumunsku. Zo 47 komentárov pod príspevkom je väčšina kritických, alebo ironických.