HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER SLOVENSKO

Čarnogurský ml.: Školy nemajú povinnosť kontrolovať testy detí ani testy rodičov.

Ján Čarnogurský ml. / Fotokoláž

Právnik Ján Čarnogurský, ml. je ďalším z právnikov, ktorí ponúkajú rodičom právny manuál, ako postupovať v prípade, že nesúhlasia s predkladaním výsledku testu na Covid pri obnovení prezenčnej školskej dochádzky. Ak s nariadeniami nesúhlasíte a rozmýšľate, čo robiť, čítajte.

Obmedzovanie ľudských práv a ponižovanie prechádza do novej fázy

Právnik Ján Čarnogurský ml. sa rozhodol ponúknuť rodičom právny manuál k obnovenej prezenčnej školskej dochádzke, ktorá je však podmienená testami. Nazval to „Právnou džungľou Kovid obmedzení pri vstupe do školy vysvetlenou v skratke„. Hneď v úvode poznamenáva: „Školy nemajú povinnosť kontrolovať testy detí ani testy rodičov.“

A dosť! Rodičia už stratili trpezlivosť a podávajú trestné oznámenie

„Uvoľňovanie obmedzení ľudských práv a ponižovania potichu prechádza do novej fázy. Od pondelka môžu niektoré deti a žiaci znova navštevovať školu. Čo však musia a nemusia dodržať, aby do školy ísť mohli? – Protiprávnosť trvá,“ informuje známy právnik. V prvom rade uvádza, že „všetky obmedzenia školskej dochádzky a ďalších ľudských práv vyhláškami hrdinského hlavného hygienika pána Mikasa je protiprávne aj naďalej. Ľudské práva je možné obmedzovať iba zákonom.“

Upozorňuje však, že „pokiaľ vyhlášky príslušný súd alebo iný orgán nezruší, môžu ich školy, prevádzkovatelia alebo zamestnávatelia považovať za platné a záväzné. Zrušenie týchto protiprávnych aktov však po posledných novelách pani ministerky Kolíkovej trvá veľmi dlho, rádovo niekoľko rokov, takže ich nedodržanie môže znamenať siahodlhý a časovo náročný proces boja s tvrdohlavosťou a obmedzenosťou niektorých štátnych a školských orgánov.“

Neodovzdávajte škole kópie testov

„Pokiaľ považujeme všetky uznesenia vlády a vyhlášky hlavného hygienika za vykonateľné a chceme sa nimi riadiť, platí toto: Ani žiaci a ani rodičia nemusia posielať a odovzdávať škole kópie testov na kovid. Školy to častokrát vyžadujú cez Edupage, pričom vyžadujú, aby rodičia udelili aj príslušný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle GDPR. Školy však nemajú právo podmieňovať vstup detí a žiakov do školy odovzdaním alebo zaslaním kópie testu na kovid pracovníkom školy, ani súhlasom podľa GDPR na ich spracovanie,“ informuje Ján Čarnogurský.

„Podľa vyhlášky hlavného hygienika č. 187/2021 majú školy oprávnenie do testu žiaka a rodiča iba nahliadnuť pred vstupom do školy,“ upozorňuje Ján Čarnogurský, ml.

Ten zároveň píše, že ak škola požaduje zaslanie alebo odovzdanie kópie testu na kovid, rodič to môže kľudne odmietnuť bez akýchkoľvek následkov a sankcií. „Škola môže požadovať test od žiaka a jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije žiak v spoločnej domácnosti, iba na nahliadnutie pred vstupom do školy,“ zdôrazňuje syn bývalého politika.

Harabinov manuál pre riaditeľov škôl, rodičov a žiakov. Ako hájiť svoje práva pri nástupe do školy?

Čo ak škola trvá na svojom?

„Ak predstaviteľ školy nevpustí dieťa do školy po umožnení nahliadnuť do testu, po odmietnutí odovzdania kópie testu, predstaviteľ školy pácha trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 ods. 1 lit. e) Trestného zákona kvôli bráneniu v povinnej školskej dochádzke,“ upozorňuje právnik.

Zaujímavé je, že pokiaľ škola nechce, nemusí vôbec požadovať ani predloženie testu na umožnenie vstupu žiaka do školy. „Vyhláška hlavného hygienika udeľuje škole oprávnenie, nie povinnosť požadovať predloženie testu na nahliadnutie. Ak sa škola rozhodne, že prehlásenie o bezinfekčnosti žiaka podpísané rodičom jej stačí, je to úplne v súlade so všetkými právnymi predpismi a škola a ani jej riaditeľ nič neporuší,“ prekvapuje Čarnogurský.

Rodič môže siahnuť po výnimke

Rodič môže samozrejme uplatniť aj výnimku. To sa dá uplatnením niektorej z výnimiek z povinnosti predkladania kovid testu, napríklad, „testy nemusia predkladať rodičia a žiaci, ktorí ochoreli alebo prekonali kovid počas posledných 180 dní, alebo sú zaočkovaní dlhšie ako 14 dní mRNA vakcínou (Pfizer alebo Moderna) alebo sú zaočkovaní dlhšie ako 30 dní aspoň prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca, Johnson&Johnson alebo Sputnik V),“ informuje dopodrobna právnik.

„Ani žiaci prvého stupňa základnej školy a deti do 10 rokov veku nemusia predkladať test na kovid. K dispozícii máte aj zopár výnimiek z povinnosti predkladať test, ktorých neexistencia sa v podstate nedá preukázať: Výnimka z povinnosti predkladať test na základe § 1 ods. 1 lit. h) Vyhlášky ÚVZ č. 187/2021, ak žiak alebo rodič prehlásia, že „jeho zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid-19. Toto prehlásenie sa považuje za pravdivé, pokiaľ štátny orgán nepreukáže opak,“ napísal ďalej Ján Čarnogurský.

Prekonali ste COVID-19? Výnimku zo zákazu vychádzania a povinného testovania máte až 180 dní

Preukázať opak bez lekárskeho vyšetrenia v čase bezprostredne nasledujúcom po predložení prehlásenia sa nedá. K tomu, každé lekárske vyšetrenie môžete odmietnuť. „Neskoršie vyšetrenie je irelevantné, zdravotný stav sa mení. Mnohí z nás mali krvácanie z nosa a iné zdravotné, napr. psychologické problémy po absolvovaní testov na kovid,“ dáva ďalší návod známy právnik.

Ten informuje aj, že „výnimka z povinnosti predkladať test existuje aj na základe § 1 ods. 1 lit. k) Vyhlášky ÚVZ č. 187/2021, ak žiak alebo rodič prehlasuje, že je osobu dispenzarizovanou pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit. Ak využijete uvedené výnimky podľa lit. h) až l) Vyhlášky, stačí, ak predložíte škole na nahliadnutie Čestné prehlásenie, v ktorom prehlásite nasledovné:

„Podpísaný rodič Meno a Priezvisko, za seba resp. ako zákonný zástupca dieťaťa Meno a Priezvisko vyhlasuje, že patrí do skupiny populácie, na ktorú sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, pričom ako osoba predkladajúca čestné vyhlásenie som si vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa toto čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé,“ prikladá aj znenie textu J. Čarnogurský.

Výnimiek je mnoho, len si vybrať

Známy právnik ďalej informuje aj o ďalších výnimkách, ktoré sa dajú využiť: „Predloženie uvedeného vyhlásenia je úplne postačujúce v zmysle § 1 ods. 5 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 187/2021 na vpustenie dieťaťa do školy a škola nie je oprávnená odoprieť žiakovi vstup do školy po jeho predložení namiesto testu.“

Matematik Kollár: Svetlo asi v troch štvrtinách tunela vidíme, len či to nie je fatamorgána

„Ďalšia výnimka z povinnosti predkladať test existuje na základe § 1 ods. 1 lit. m) Vyhlášky ÚVZ č. 187/2021, ak žiak alebo rodič prehlasuje, že je osobou, ktorá bola v období predchádzajúcich 18-tich dní aspoň 10 dní v izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19. Existenciu tejto výnimky pre potrebné preukázať potvrdením lekára alebo iným potvrdením (fantázii sa medze nekladú),“ doslova píše právnik.

„Prípadnú neplatnosť potvrdenia musí preukázať štát, vy nemusíte preukazovať jeho platnosť,“ dodal.

„Toľko o pravidlách predkladania testov a iných dokladov potrebných na vstup do školy. Na cestu do školy sa vyžaduje (v prípade zastavenia policajtom) predloženie podobných dokladov, nie však úplne rovnakých. Napríklad, ak ste prekonali kovid, musíte preukázať, že ste ho prekonali počas uplynulých 3 mesiacov (čiže cca. 90 dní). Na vstup do školy však stačí, ak ste kovid prekonali počas uplynulých 180 dní. Úplné kocúrkovo,“ píše na záver svojej právnej analýzy právnik Ján Čarnogurský, ml.

Ján Čarnogurský: Buď sa voliči spamätajú, alebo nám zostane len ochrana Panny Márie

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info