fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

Kolektívna obrana členských štátov aliancie NATO je mýtus (komentár Roberta Bačinského)

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg
Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg / Reuters

Donekonečna omieľaná mantra o kolektívnej obrane členov NATO je typickým príkladom 100-krát opakovanej lži, ktorá sa stala pravdou. Konzumenti amerických hodnôt horlivo a pri každej príležitosti zdôrazňujú nutnosť byť členom tohto zoskupenia. Vraj pre prípad, ak by nás niekto napadol. NATO však v skutočnosti ešte nikomu nepomohlo. Ešte nikdy v histórii nedodržala jediný sľub, jedinú zmluvu, či dohodu. Nerešpektuje, ale ničí.

Aj my sme údajne neustále ohrozovaní, ale nikto nevie povedať kým. Je to niečo ako manželka poručíka Columba. Každý vie že ju má, ale nikto ju nikdy nevidel. Fiktívny a hlavne nebezpečný nepriateľ tu je. Tak sa poďme stať stať členom NATO. Pre istotu. Alebo aby sme, preboha, snáď nevytŕčali z radu poslušných lokajov.

Klus je rozrušený z cvičenia Rusov na ich vlastnom území. Z toho, čo robí NATO, rozrušený nie je. A ľudia ho nešetrili

Kolektívna obrana je blud

To, že celá kolektívna obrana je blud, vedia aj tí, ktorí to tvrdia. Iba ak… Iba ak by nepoznali oných 14 článkov Severoatlantickej zmluvy. Pre Slovensko začala platiť 29. marca 2004. Nebudem tu rozoberať zištné pohnútky obhajcov členstva v tejto organizácii. Je to maslo na ich hlavách. Budem pracovať výhradne s faktami a len a len s článkami tejto zmluvy.

Opomínaný čl.  zmluvy

NATOfilní politici sa roztekajú od radosti z členstva v tejto ,,mierotvornej“ organizácii. Preto, mne z nepochopiteľných príčin, chýbajú z ich úst ódy hneď na čl. 1, ktorý jasne hovorí: ,,Zmluvné strany sa zaväzujú, ako je uvedené v Charte Spojených národov, riešiť akékoľvek medzinárodné spory, do ktorých môžu byť zapojené, mierovými prostriedkami tak, aby nebol ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť, a zdržať sa v medzinárodných vzťahoch hrozby silou alebo použitia sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľmi Spojených národov.“ Toľko k mýtu.

200 rokov vojen

Aká je realita? Americká ziskuchtivosť, neukojiteľná túžba ovládať celý svet a diktovanie svojich pravidiel, to je to, čo USA v skutočnosti robia. S arogantným úškrnom ignorujú hneď prvý bod zmluvy a so zvyškom sveta komunikujú výlučne vojenskou silou. Tá údajná snaha o zachovanie mieru a zdržania sa hrozieb a sily v medzinárodných vzťahoch, predstavuje v podaní USA nepretržitých 200 rokov vojen. Samozrejme, mimo svojho vlastného územia.

Čaká nás ďalší presun vojakov. Ľudia nesúhlasia: „Národ bude humanitárne hľadieť s respirátormi na papuliach“

Kontroverzný čl. 5 zmluvy

Tým najkontroverznejším a najopakovanejším je článok 5 zmluvy: ,,Zmluvné strany sa dohodli, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým z nich v Európe alebo Severnej Amerike sa bude považovať za útok proti všetkým,“ a preto odsúhlasili, že ak nastane taký ozbrojený útok, „každá z nich uplatní právo na individuálnu alebo kolektívnu obranu uznané článkom 51 Charty Spojených národov, pomôže zmluvnej strane alebo zmluvným stranám takto napadnutým…“ Táto časť článku je najviac používaná a zároveň zneužívaná.

Článok 5 pokračuje

Neznalý či nezainteresovaný čitateľ by mohol mať dojem, že veď to je niečo perfektné, takto si v prípade napadnutia pomôcť. Áno, bolo by, ak by tento článok nepokračoval ďalej. Táto druhá časť sa však pre istotu radšej z obhajoby zvykne úmyselne vynechať.

Znie totiž takto: „tým, že bezodkladne podnikne sama a v súlade s ostatnými stranami takú akciu, akú bude považovať za potrebnú, vrátane použitia ozbrojenej sily s cieľom obnoviť a udržať bezpečnosť v severoatlantickej oblasti. Akýkoľvek taký ozbrojený útok a všetky opatrenia vykonané v jeho dôsledku sa bezodkladne oznámia Bezpečnostnej rade. Tieto opatrenia budú ukončené, len čo Bezpečnostná rada prijme opatrenia potrebné na obnovenie a zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.“

Už vám svitá?

Kľúčovou časťou článku 5 je záväzok podniknúť takú akciu, akú bude považovať za potrebnú. Už vám svitá? Nie, členské štáty nie sú zaviazané k pomoci za použitia vojenskej sily. Tej sa, žiaľ, nedomôžete ani súdnou cestou. V skutočnosti ani neviete, akú pomoc od spojencov dostanete, pretože tá vojenská garantovaná nie je. Čo však garantované je, je pomoc, akú uznajú za vhodnú. Čiže ak nás nedajboh napadne nejaký Banánistán, Veľký brat sa veľkoryso rozhodne, že nám z lietadiel zhodí pár kontajnerov toaletného papiera, gumákov a náhradných šnúrok do teplákov a kolektívna pomoc tým bola poskytnutá. Bodka. Nie, toto vôbec nie je pritiahnuté za vlasy, toto je fakt.

Táto organizácia ešte nikomu nepomohla. Ešte nikdy v histórii nedodržala jediný sľub, jedinú zmluvu či dohodu. Nevedie dialóg, ale diktuje. Odmieta počúvať, ale zato vydáva povely. Nerešpektuje, ale ničí. Koho s úsmevom potľapká po pleci, ten je v skutočnosti odsúdený na smrť. Toto je pravá tvár NATO. Krvavé ruky a milióny nevinných obetí po celom svete.

Ukrajina sa spolu s NATO pripravujú na vojnu o Krym

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info