fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER PORADŇA SLOVENSKO

Harabinova dcéra Tamara podala trestné oznámenie na policajta. Tu je návod, ako na to

Tamara Harabinová a Štefan Harabin, Zdroj: Facebook

„Moja dcéra Tamarka dnes podala trestné oznámenie za spáchanie trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a obmedzovania osobnej slobody. Na policajta s evidenčným číslom 316 252,“ oznámil Štefan Harabin.

Moja dcéra Tamarka…

Policajt ju v nedeľu podvečer v Bratislave „šikanoval, že nemala rúško na ústach“.

„Moja dcéra Tamarka dnes podala doporučene poštou trestné oznámenie za spáchanie trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a), b), ods. 4 písm. c) Tr. zák. a obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1, 2 písm. c), Tr. zák. Na policajta s evidenčným číslom 316 252, Lukáš, pravdepodobne s priezviskom Škríp, ktorý ju v nedeľu v podvečerných hodinách na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave šikanoval, že nemala rúško na ústach.“ Napísal Harabin.

V príspevku uverejnil aj celé znenie trestného oznámenia. Urobil to preto, aby sa každý občan mohol v podobnej situácii rovnako brániť.

Harabin: Mikas sa už trasie, že skončí v Leopoldove

Bez pozdravu a bezdôvodne rovno na vec

Udalosť z nedele opísala dcéra bývalej hlavy najvyššieho súdu v podaní takto:

„Hore uvedeným spôsobom identifikovaný policajt v nedeľu, 28. marca 2021, asi o 18:20 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pri reštaurácií Nobile ma bezdôvodne a bez pozdravu zastavil počas prechádzky s priateľkou. A vyzval na predloženie občianskeho preukazu lebo, že som nemala rúško na ústach. Toto som rázne odmietla s tým, že ničoho protiprávneho som sa nedopustila. Nemal právo ma vôbec zastaviť a bezdôvodne požadovať moju osobnú identifikáciu.

Policajt sa nevedel odvolať na žiaden zákon

Zároveň som ho vyzvala, aby uviedol konkrétne ustanovenie konkrétneho zákona, ktorým mi mala byť uložená povinnosť nosiť rúško, resp. respirátor. To nedokázal uviesť. I keď som prosbu slušne zopakovala viackrát a napriek tomu pokračoval v obmedzovaní mojej osobnej slobodu minimálne 20 minút. Pritom bez môjho súhlasu ma fotografoval. Dokonca násilím mi vytrhol z ruky i občiansky preukaz, ktorý mi vrátil až po tom, keď som odfotografovala mobilom jeho číslo na uniforme.

Napokon bez pokuty, len s vyhrážkou

Nakoniec mi blokovú pokutu ani len neuložil. Iba sa ňou vyhrážal, aby som si nasadila rúško, ktoré nevlastním a ani nenosím. V tom čase sa na spomínanom námestí nachádzalo veľa ľudí. Asi polovica z nich nemala rúška. Platný právny stav na území SR mi zákonom neukladá právnu povinnosť nosiť rúško, resp. respirátor. Existencia uznesení vlády SR a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR v tejto spojitosti vydávané sú právne nulitné,“ uviedla Tamara Harabinová.

Uznesenie vlády nie je zákon a je záväzné len pre vládu

Následne v podaní vymenovala znenie článkov Ústavy SR, z ktorých vyplýva, aké práva a povinnosti má občan, ale aj orgány štátu.

Harabin: Rúško som nenosil, nenosím a pokiaľ mi Boh dá zdravie ani nosiť nikdy nebudem!

V podaní sa píše: „Bez najmenších pochybností je zrejmé, že uznesenie vlády nie je normatívnym právnym aktom podľa legálnej definície uvedenej v § 1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. Nemôže preto všeobecne zaväzovať obyvateľov SR. Ide o procesné rozhodnutie najvyššieho kolektívneho orgánu reprezentujúceho výkonnú moc. A zaväzuje len samotnú vládu SR, resp. príslušné štátne orgány/úrady, ale nie slobodné fyzické osoby – obyvateľov SR.“

Inou vecou je nariadenie vlády

„Iná by bola situácia, ak by šlo aspoň o nariadenie vlády, ktoré je normatívnym právnym aktom,“ vysvetľuje sa ďalej v podaní. „Uznesenia vlády SR nie sú všeobecne záväzné. Ich obsahom sa preto bežný občan môže riadiť dobrovoľne, ale nemusí.“

Ústava SR, Pakt OSN a Medzinárodný dohovor o ľudských právach

Práva ľudí chránia aj medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala. Aj tieto T. Harabinová v podaní dôsledne cituje. Okrem nich cituje aj ďalšie relevantné dokumenty: Pakt OSN a Chartu základných práv Európskej únie.

Pakt OSN, Charta a aj Dohovor, ktorými je SR viazaná, garantujú právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti a slobody pohybu bez akýchkoľvek obmedzení. Rovnako zo všetkých troch dokumentov jasne vyplýva, že akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v Pakte OSN, Charte a Dohovore musí byť ustanovené zákonom.

Prof. Krčméry sa skoro zadusil v respirátore. Sú rúška a respirátory skutočne bezpečné? (VIDEO)

Má Ján Mikas také práva, aké si prisvojil?

„Ústavnoprávne neobstojí názor, že štátny orgán, v tomto prípade vláda svojim uznesením, alebo úradník ním vydanou vyhláškou môže zakázať uplatňovanie jedného zo základných práv, či slobôd len na základe zákona. Základné práva a slobody požívajú zvýšenú ochranu a musia byť garantované nielen za štandardných podmienok, ale práve a najmä aj vo výnimočných situáciách, kedy je náchylnosť zo strany štátnych orgánov ich porušovania zvýšená. Vyjadrené platí aj počas vyhláseného núdzového stavu na území Slovenskej republiky,“ píše sa ďalej v podaní.

A na dôvažok: „Ukladanie právnej povinnosti nosiť rúško resp. respirátor iba vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je nesporne v právnom štáte neprijateľné a neústavné.“

Aj Žilinka sa už ohradil

Harabinová v upozorňuje, že „už aj samotný generálny prokurátor SR Žilinka vo svojom rozhodnutí z 18. marca 2021, sp. zn. 1GÚp 39/20/1000-2, expressis verbis konštatoval, že vydávanie vyhlášok, ako všeobecné záväzných právnych predpisov vyhlasovaných iba vo Vestníku vlády, Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorými sa zásadne zasahuje do základných ľudských práv a slobôd bez akéhokoľvek legislatívneho procesu je v právnom štáte neprijateľné.“

Trestne zodpovedný je ten, kto zákrok vykonáva

„Pokiaľ by policajt s evidenčným číslom 316 252, Lukáš, pravdepodobne s priezviskom Škríp, realizoval služobný zákrok na základe pokynu riaditeľa príslušného policajného zboru, zdôrazňujem, že trestne zodpovedný je ten, kto zákrok vykonáva a teda porušuje svojim konaním zákon; a nie ten, kto páchateľa o zákrok požiadal,“ končí svoj príspevok na sociálnej sieti Štefan Harabin.

Odkaz pre Puškárovú: „Prvá si mala na hube rúško, prvá si oklamala divákov. Čo tak sa pozrieť na tvoje nehnuteľnosti?“

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info