Po piesni „Pandémia“ zbor spieva pieseň „Klimatická katastrofa“ (Valentín Katasonov)
06 | 03 | 2021 I Zuzana Perželová


Zdroj: Fond strategickej kultúry
 

V zbore spievajú Klaus Schwab, princ Charles, Bill Gates, Lynn de Rothschildová, pápež František a ďalší…

Vlani bola v programe zboru hlavnou skladbou pieseň „Pandémia“. Zbor ju spieva aj teraz, ale na prvé miesto v repertoári sa dostáva ďalšia pieseň - Climate Catastrophe (Klimatická katastrofa). Klaus Schwab vo svojej novej knihe ’COVID-19: Veľký reset’’  napísal, že koronavírus poskytol vynikajúce príležitosti na začatie radikálnej perestrojky svetového poriadku (na ‘’Veľký reset’’), ale „pandémia“, bohužiaľ, dlho nepotrvá. Ľudia môžu byť unavení z obáv spojených s vírusom; obmedzenia a zákazy stratia silu. Sú potrebné nové hrozby a je žiadúce, aby boli dlhodobé. Takou hrozbou je, podľa Klausa Schwaba, hrozba zmeny klímy na planéte.

 

Hlavnou prekážkou k implementácii plánu ‘’Veľkého resetu’’ bol v minulom roku Donald Trump. Americký prezident bol ohľadom hrozby COVID-19 celkom pokojný a jeho postoj ku klimatickému problému globálnu elitu jednoducho rozčuľoval. Trump neuznával hrozbu globálneho otepľovania a rozhodol sa, že USA od Parížskej klimatickej dohody z roku 2015 odstúpi. Trumpa zosadili a na jeho miesto dosadili Joea Bidena. 20. januára už niekoľko hodín po inaugurácii bol podpísaný dekrét nového prezidenta o návrate Spojených štátov k Parížskej klimatickej dohode. Joe Biden je v Bielom dome len niečo vyše mesiaca, ale opakovane vyhlásil, že USA budú efektívne bojovať proti klimatickej hrozbe a sú pripravené stať sa svetovým lídrom v tomto boji.

 

Princ Charles začal teraz túto pieseň spievať osobitne oduševnene. 22. februára sa následník britského trónu obrátil na účastníkov vedeckej konferencie Britského spoločenstva národov. Uviedol , že hlavnou úlohou vedy je dnes zvýšiť odhodlanosť spoločnosti k trom globálnym výzvam: zmene podnebia, strate biodiverzity a vírusovej pandémii. Podnebie je uňho na prvom mieste. A tu je správa z 3. februára: princ poslal Bidenovi list, v ktorom víta „klimatickú renesanciu“ Ameriky (návrat k Parížskej dohode z roku 2015) a načrtáva, ako postupovať v boji s klimatickou výzvou. Ďalší príspevok z 3. februára: Prince Charles Thinks of  His  Grandchildren as He Speaks Out About Climate Change (Princ Charles myslí na svoje vnúčatá, keď hovorí o klimatických zmenách). Novinári sa zo všetkých síl vynasnažili a prišli s dojímavým príbehom o tom, ako sa Charles obáva o budúcnosť svojich štyroch vnúčat.

 

Pokiaľ ide o Klausa Schwaba, najmenej tretinu svojej knihy venoval téme Climate Change. Na stránke Svetového ekonomického fóra (WEF) je stránka Climate Change, kde sa každý deň objavujú nové materiály. Napríklad jedna z posledných publikácií (26. februára): Here’s what flood damage is predicted  to cost America by 2051 (Napríklad, koľko budú stáť povodne v Amerike do roku 2051).

 

Na klimatickú scénu vstúpil aj Bill Gates. Podrobne hovorí o svojich plánoch a úspechoch. Napríklad tu je materiál  zo 4. augusta 2020, COVID-19 is awful. Climate change could be worse. But there are lessons from the current crisis that should guide our response to the next one (COVID-19 je hrozný. Zmena klímy by však mohla byť ešte horšia. Súčasná kríza nám dáva lekcie, ktoré nám pomôžu pripraviť riešenia, keď budeme čeliť ďalšej).

 

Je zarážajúce, nakoľko synchrónne uvažujú Gates a Schwab. Gates, hneď za Schwabom, vydal vlastnú knihu. V októbri 2020 avizoval  jej vydanie v ozname  A few details about my new climate book (Niekoľko detailov o mojej novej knihe o klíme). Gatesove tvrdenia sú napoleonské: „Ja ... navrhnem plán toho, čo musíme urobiť v nasledujúcom desaťročí a do budúcna, aby sme vytvorili nástroje, ktoré nám pomôžu eliminovať emisie skleníkových plynov a zároveň rozširovať efektívne riešenia, ktoré už máme. Navrhujem niekoľko konkrétnych krokov, ktoré môžu jednotlivci, vlády a spoločnosti podniknúť, aby sa tak stalo“.

Nečudoval by som sa, keby som počul, že Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov prechádza od projektov vakcinácie obyvateľstva k projektom zelenej energie alebo podobne.

 

A tak 14. februára Bill Gates oznamuje v avíze Everything you need to know about avoiding the worst climate outcomes (Všetko, čo potrebujete vedieť na to, aby ste sa vyhli najhorším klimatickým následkom) o vydaní knihy. Titulok knihy je  How to Avoid a Climate Disaster (Ako sa vyhnúť  klimatickej katastrofe). Zacitujem úryvok z knihy:

‘’Počas niekoľkých rokov som sa presvedčil o troch veciach: aby sme sa vyhli klimatickej katastrofe, musíme znížiť emisie skleníkových plynov na nulu;

musíme rýchlejšie a efektívnejšie nasadiť nástroje, ktoré už máme, napríklad solárnu a veternú energiu;

a musíme vytvárať a implementovať prelomové technológie, ktoré nám pomôžu dovŕšiť zvyšok cesty.

Argumenty v prospech nuly boli a stále sú silné. Stanovenie cieľa len zníži emisie, ale odstrániť ich nepomôže. Jediný rozumný cieľ je nula“.

 

Medzi zástancami teórie „skleníkového efektu“ sú ľudia s rôznymi pozíciami. Niektorí sa domnievajú, že na odvrátenie klimatickej katastrofy stačí „zmraziť“ emisie skleníkových plynov na súčasnú úroveň. Iní sa domnievajú, že je potrebné znížiť celkový objem emisií na bezpečnú úroveň. A existujú „nuly“, ktoré požadujú úplné odstránenie emisií skleníkových plynov a čo najrýchlejšie. Bill Gates je „nula“. Takže čo píše: „Túto knihu som napísal, pretože vidím nielen problém zmeny podnebia; Vidím tiež príležitosť vyriešiť tento problém. To nie je iluzórny optimizmus. Už máme dve z troch vecí, ktoré potrebujete na dokončenie akejkoľvek veľkej veci. Po prvé, máme ambície vďaka nadšeniu nararastajúceho globálneho hnutia, vedeného mladými ľuďmi, ktorí sú hlboko znepokojení klimatickými zmenami. Po druhé, na riešenie problému máme veľké ciele, pretože čoraz viac národných a lokálnych lídrov z celého sveta sa snaží vniesť svoj vklad do jeho riešenia. Teraz potrebujeme tretiu zložku: konkrétny plán na dosiahnutie našich cieľov“.

 

Z toho môžeme vyvodiť záver, Gates je presvedčený, že jeho radikálny program na dosiahnutie „nuly“ má podporu ľudí zastupujúcich záujmy globálnej elity. Potrebujú konkrétny plán, ‘’cestovnú mapu’’. A vo svojej knihe sa pokúsil načrtnúť taký plán, aby bola do polovice tohto storočia dosiahnutá vytúžená „nula“.

 

Obhajcovia teórie „skleníkového efektu“ z vedeckej komunity sú dnes veľmi aktívni. Vo februári vyšla kniha The New Climate War: The Fight to Take Back Our Planet (Nová klimatická vojna: boj o návrat našej planéty), ktorú napísal americký profesor-klimatológ Michael E Mann. The Guardian ju  avizoval 14. februára spolu s Gatesovou knihou.

 

Michael Mann je dnes pravdepodobne hlavným odborníkom v Spojených štátoch na problematiku klimatických zmien. Väčšine ľudí jeho meno nič nehovorí, ale tí, ktorí sledujú boj, ktorý sa vo svete okolo klímy vedie si túto škandalóznu postavu pamätajú. Svojho času sa ocitol v epicentre svetového škandálu Climategate. Koncom roka 2009 boli z databázy klimatologického oddelenia University of East Anglia ukradnuté súbory obsahujúce informácie vrátane e-mailovej korešpondencie. Informácie zverejnené hackermi ukázali, že zamestnanci oddelenia sa dopustili falšovania. Bola identifikovaná medzinárodná sieť „vedeckých expertov“ podieľajúcich sa na tvorbe klimatickych falzifikátov. Michael Mann bol jednou z kľúčových postáv tejto siete. A teraz spolu s Billom Gatesom a ďalšími „klimatickými radikálmi“ začal strašiť klimatickou apokalypsou.

 Autor: Valentín Katasonov, profesor, doktor ekonomických vied, predseda Ruskej ekonomickej spoločnosti S.F. Šarapova