Škandál: Balík pohľadávok od štátnej banky kúpila firma gynekológa, ktorý v bankovníctve nikdy nepodnikal!
12 | 02 | 2021 I Jozef Uhlárik

Vláda Igora Matoviča pri svojom nástupe sľubovala, že pri správe verejného majetku bude vždy postupovať otvorene. V prípade predaja pohľadávok Slovenskej záručnej a rozvojovej banky neznámej firme to tak zrejme nebolo.


Štátna Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) sa koncom vlaňajška zbavila pohľadávok za 350-tisíc eur. Celý proces zrejme neprebehol úplne transparentne, pretože balík pohľadávok ovládla neznáma firma Elypsys, ktorá v tomto biznise nikdy nepodnikala a jej majiteľom je gynekológ, informuje portál aktuality.sk.
Namiesto transparentnosti vyhováranie sa a ukrývanie za bankové tajomstvo

Slovenská záručná a rozvojová banka poskytuje predovšetkým úvery a bankové záruky pre malé a stredné firmy. Ako vyplýva z výročnej správy za rok 2019, financuje najmä sektor poľnohospodárstva, podporuje projekty miest a obcí a obnovy bytových domov. Celkovo poskytla úvery za takmer 320 miliónov eur a záruky za vyše 68 miliónov eur. V roku 2019 banka vyprodukovala zisk 626-tisíc eur. Koncom minulého roka zverejnila v centrálnom registri zmluvu v hodnote 350-tisíc eur, ktorú uzavrela so spoločnosťou Elypsys. O detaily transakcie sa zaujímala aj redakcia Aktuality.sk, ktorá chcela vedieť, ako vznikli tieto pohľadávky štátnej finančnej inštitúcie, kto vlastne nesplatil poskytnuté úvery z verejných peňazí a akým spôsobom vybrali firmu Elypsys, no banka sa zakryla bankovým tajomstvom.

„Banka sa nemôže vyjadrovať o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky ani ku konkrétnym bankovým obchodom, keďže sú v zmysle zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách predmetom bankového tajomstva. SZRB je v zmysle zákona o bankách povinná zachovávať mlčanlivosť o obchodoch týkajúcich sa klienta banky,“ uviedol Martin Hrušovský zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Prečo však banka pri predaji svojich pohľadávok neurobila verejnú súťaž? „Pri zabezpečovaní návratnosti svojich pohľadávok banka využíva všetky zákonné či zmluvné možnosti a postupuje v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvy SZRB zverejňuje v centrálnom registri zmlúv,“ odpovedal Hrušovský.

Čaká nás chudoba? Ekonomika sa možno nikdy nevráti na predpandemickú úroveň, varuje Svetová banka
Obnova globálnej ekonomiky z krízy Covid-19 bude podľa vedúceho ekonóma Svetovej banky Patricka Kirbyho veľmi pomalá, pričom varoval, že tempo rastu sa nemusí nikdy vrátiť na predpandemickú úroveň, informuje portál RT. Čítať ďalej
11 | 11 | 2020 | Marek Molnár

Elypsys nemá skúsenosti s bankovníctvom a za rok 2019 tržby za asi 13-tisí eur

Ján Ivančík, právnik Trasparency International Slovensko síce pripustil, že táto štátna finančná inštitúcia musí postupovať podľa zákona o bankách, upozornil ale na skutočnosť, že SZRB využíva peniaze nás všetkých, a preto by mala mať verejnosť o takýchto či podobných jej transakciách lepšie informácie.

„Vyššia miera transparentnosti a istá forma zúženia bankového tajomstva v jeho štandardnom rozsahu je za účelom umožnenia verejnej kontroly v takýchto prípadoch určite na mieste,“ skonštatoval Ivančík, podľa ktorého by mala SZRB pri predaji pohľadávok vyhlásiť verejnú súťaž. „Práve takýto spôsob považujeme za najtransparentnejší a zároveň vo väčšine prípadov aj najefektívnejší pre verejný subjekt. Nie je náročné identifikovať obchodné spoločnosti s verejným prvkom, ktoré aj pri obdobne vysokých pohľadávkach verejnú súťaž realizujú,“ dodáva právnik.

A kto teda kúpil balík pohľadávok štátnej banky? Redakcia Aktuality.sk chcela dať priestor aj firme Elypsys a jej majiteľovi Richardovi Jakabovi, ktorého firma nemá žiadne predchádzajúce skúsenosti s takýmto biznisom a za rok 2019 mala tržby len na úrovni 12,8 tisíca eur. Firma však nemá žiadnu webovú stránku a nikde si ani neuvádza telefonický či mailový kontakt. Rovnako tak ani ďalšie spoločnosti patriace Jakabovi nemajú žiadny vlastný web s kontaktnými údajmi. Redakcia sa snažila Jakaba osloviť aj na jeho ďalšom pracovisku – privátnej klinike Mediconet, kde pôsobí ako gynekológ, na recepcii im ale kontakt na neho nedali a na mail sa im už nikto neozval.

Viete ktorí sú najbohatší Slováci za rok 2020? Z ich majetkov sa vám zatočí hlava
Pravidelný rebríček magazínu Forbes ukazuje, ako sú na tom slovenskí boháči. Niektorí stúpajú, iní klesajú. Čítať ďalej
18 | 10 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.