fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Slováci pozor: Od dnes platí COVID automat a nové pravidlá zákazu vychádzania!

Ilustračný obrázok © Shutterstock

Na základe predchádzajúcej dohody vlády platí od dnes na území Slovenska Covid automat, ktorý so sebou prináša i nové podmienky. Prirodzene, stále platí aj zákaz vychádzania.

Covid automat sa na našom území spúšťa v závislosti od ukazovateľov epidemickej situácie. V súčasnosti sú okresy vzhľadom na situáciu zaradené v I. až IV. stupni varovania. Od dnes teda, na základe prijatých uznesení vlády, platí zákaz vychádzania s novými podmienkam, informuje portál parlamentnelisty.sk.

Test s časovým obmedzením nepotrebujú tí, ktorí covid prekonali, zaočkovaní a aj niektorí žiaci

Na uplatnenie viacerých výnimiek zo zákazu vychádzania je potrebný negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako sedem dní. Test nepotrebujú osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace, ale aj ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní, a tiež osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu.

Negatívny test v škole nepotrebujú žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Zamestnanci a podnikatelia v okresoch zaradených IV. a III. stupni varovania, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, sa musia preukazovať negatívnym testom nie starším ako sedem dní od stredy 10. februára. V okresoch v II. stupni varovania COVID automatu je potrebný od 15. februára test nie starší ako 14 dní, v I. stupni varovania 21 dní.

Premiér opäť spochybňuje odborníkov. Nepáči sa mu COVID automat, chce iba lockdown a masívne testovanie

Negatívny test na COVID-19 nie starší ako sedem dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

– do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení,
– do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky,
– na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
– na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
– do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
– žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich sprievod,
– na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie,
– osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť,
– osoby na najbližší zberný dvor a cestu späť,
– na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu mimo okresu a cestu späť, ak je daný okres zaradený do stupňa monitoring, I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II., alebo III. stupňa varovania. Test nepotrebujú okrem spomínaných výnimiek ani osoby mladšie ako 15 rokov, staršie ako 65 rokov, ťažko zdravotne postihnuté osobu, ktoré sa pohybujú s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, alebo osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra.

Matovič si umýva ruky: Za všetko môžu iní, nech vláda rozhodne o Covid Automate bezo mňa

Bez testu na COVID-19 si možno uplatniť výnimku na cestu:

– v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
– do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
– v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
– na RT-PCR test alebo do mobilného odberového miesta na antigénový test na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,
– pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
– na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
– so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
– dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,
– rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť,
– dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
– osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci a cestu späť,
– zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
– na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,
– na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie,
– osoby s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska a cestu späť,
– na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice v rámci územia mesta.

Krajčí chce sprísňovať COVID automat a zase posielať rodičov žiakov na testy

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info