Ministerstvo vydalo manuál návratu do škôl. Napriek tomu môžeme očakávať chaos
05 | 02 | 2021 I editor01hd
Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej stránke manuál pre školy a škôlky s názvom Návrat do škôl 2021. Dokument je určený predovšetkým zriaďovateľom a riaditeľom základných a stredných škôl a školských zariadení. Ministerstvo však upozorňuje, že manuál bude aktualizovať podľa uznesenia vlády a vyhlášky hlavného hygienika.

Návrat do škôl tak opäť sprevádza chaos, pretože vydaný manuál napriek všetkému nie je konečný.

Podľa dokumentu sa má v materských školách, špeciálnych škôlka a na prvom stupni základných škôl učiť v normálnom režime, teda prezenčne. Podmienkou však je negatívny test zamestnancov, vyučujúcich a rodičov či právnych zástupcov detí. Prezenčne sa má za rovnakých podmienok vyučovať aj v špeciálnych základných školách.

V záverečných ročníkoch na druhom stupni základných škôl sa má pod podmienkou testov vyučovať prezenčným spôsobom. Ostatné ročníky sa majú vzdelávať buď dištančne, alebo ak to nie je možné, majú školy vytvárať skupiny v počte 5 + 1. Prezenčne by sa malo vyučovať aj na stredných školách.

Aj Nitra sa vzoprela: Materské a základné školy zostanú na budúci týždeň zatvorené
Rozhodnutie ministra školstva otvoriť od budúceho pondelka materské a špeciálne školy aj prvý stupeň základných škôl skritizoval aj primátor Nitry Marek Hattas. Čítať ďalej
05 | 02 | 2021