Ján Čarnogurský poukazuje na slabé miesta vo vyjadreniach oficiálnych miest k prípadu Lučanský
05 | 01 | 2021 I Ivan BrožíkPrávnik a bývalý politik Ján Čarnogurský  preskúmal okolnosti okolo smrti generála Milana Lučanského. Z rýdzo odborného pohľadu poukazuje na sociálnej sieti na právne slabé miesta v oficiálnej verzii  o samovražde bývalého policajného prezidenta.


"Prvý pracovný deň v novom roku som využil na klikanie v počítači. Najskôr som hľadal podklady k väzbe gen. Lučanského. Väzbu upravuje zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, píše na sociálnej sieti Ján Čarnogurský a ďalej pokračuje priamo k veci:
Reprofoto status FB (@Ján Čarnogurský)

"Podľa § 7 odsek 3 obvineného možno umiestniť do cely samostatne, ak
a/ o to obvinený požiada a v ústave sú na to vytvorené podmienky
b/ o to požiada orgán činný v trestnom konaní
c/ riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník Zboru z dôvodov, ktoré sú v zákone uvedené.
Inak možno umiestniť obvineného do samoväzby až na 10 dní (§ 40 ods. 3 písm. f) za disciplinárne previnenie. Mimo týchto dôvodov nemožno umiestniť obvineného na cele osamote. "


Ján Čarnogurský verejnosti pripomína, že "možno písať ministerke spravodlivosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. , z akého dôvodu uvedeného v zákone bol nebohý gen. Lučanský umiestnený na cele osamote.


"Ak bol z dôvodu podľa b/, bude možné písať vyšetrovateľovi, v čom videl dôvody, aby bol generál osamote."


"Hľadal som aj podklady k vyšetreniu, či to bola samovražda. V internete je dizertačná práca z roku 2009 - MUDr. Petr Hejna: Morfologické nálezy u oběšení, Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty v Hradci Králové Karlovej univerzity Praha. V práci sú popísané (aj s fotografiami) vonkajšie aj vnútorné znaky pri obesení. Medzi vonkajšie znaky patrí spravidla – až na výnimky – tzv. strangulačná ryha na krku obete. Všetky zistené znaky musia byť uvedené v pitevnom protokole. Za správnosť protokolu zodpovedá lekár, vedúci pitvy, ktorý protokol podpísal. Tento podklad, ktorý uvádzam, nie je pre ľudí so slabšími nervami," uzatvára Čarnogurský.


Ján Čarnogurský kladie zásadné otázky k tomu, čo sa stalo Lučanskému.
Čarnogurský ako bývalý minister spravodlivosti i predseda vlády sa pýta, ako mohol byť Lučanský umiestnený na cele osamote, keď pravidlá umiestňovania na samotku sú jasne dané. Nezdá sa, že by v tomto prípade bol pre samotku dôvod. Pre vládu má aj... Čítať ďalej
30 | 12 | 2020 | pdemkova