"Vyhlasovať o zadržanom, že je hlavou mafie, je trestný čin", tvrdí Radačovský
31 | 12 | 2020 I Ivan Brožík

Byť vo vyšetrovacej väzbe a byť obvinený neznamená byť vinným. Ak to niekto nevie, znamená to len, že buď ide o vedomé porušovanie zákonov, alebo právne bezvedomie.


"Adresoval som žiadosť p. ministerke spravodlivosti, v ktorej žiadam, aby som ako poslanec europarlamentu do tejto komisie bol prizvaný (vyšetrovacia komisia na zistenie okolností udalostí vo väzbe okolo Milana Lučanského - pozn. red.) a aby som o záveroch tohto vyšetrovania, jeho objektivite a nestrannosti mohol informovať predsedu EP, predsedníčku EK a Výbor LIBE, ale aj občanov SR." Napísal na sociálnej sieti bývalý sudca, europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský,

Reprofoto statusu Miroslava Radačovského na sociálnej sieti.


Europoslanec v statuse upozornil na skutočnosť, že podľa ust. čl. 50 ods. 2 Ústavy SR, je každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považovaný za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.

"To isté konštatovanie sa nachádza v Listine základných práv a slobôd, v Dohovore o ochrane ľudských práv a slobôd a ostatných medzinárodno-právnych normách, ktorými je každý civilizovaný štát a o to viac politik, člen vlády, viazaný. Dovoľujem si tvrdiť, že tento princíp prezumpcie neviny sa v súčasnej dobe na území Slovenskej republiky nedodržiava, a to počnúc predsedom vlády SR, končiac jednotlivými ministrami, ale žiaľbohu, aj médiami." Pripomína doktor Radačovský.

"O obvinených, ktorí nie sú právoplatným rozsudkom uznaní vinní, už sa dopredu hovorí, akých trestných činov sa dopustili, čo spáchali. Aj tieto skutočnosti vplývajú na psychiku takto obvinených, na ich rodinné vzťahy, a aj toto môže viesť k prípadným psychickým zlyhaniam." Dáva eruoposlanec výroky a udalosti do súvislostí.

Europoslanec Radačovský: Neodsudzujem Slovákov, ktorí chcú odísť z EÚ
"Je krátkozraké stotožňovať budúcnosť Európy s budúcnosťou Európskej únie," napísal na svojom statuse na facebooku europoslanec Miroslav Radačovský. Čítať ďalej
20 | 11 | 2020 | Michal Filek


"Veriac v múdrosť Slovákov a patriotov Slovenska, kladiem preto jednoduchú a zrozumiteľnú otázku: Ako sa majú posudzovať osoby verejne činné, politici, členovia vlády, ale aj médiá, ktorí porušujú Ústavu SR a ďalšie medzinárodno-právne normy v otázke prezumpcie neviny, keď o obvinenej osobe, o ktorej vine ešte nerozhodol súd, tvrdia, že patril k akejsi mafii, že bol korupčník a to dokonca z úst samého predsedu vlády SR. Aké konanie je závažnejšie? Prípadne aj korupčné konanie tej-ktorej osoby alebo bezprecedentné porušovanie základných ústavných a medzinárodných princípov práva a to z pozície tých, ktorí majú tieto princípy chrániť."

"Je všetkým rozumným ľuďom známe, a netreba to zdôrazňovať, že právne normy ktorejkoľvek z civilizovaných krajín sveta, bez pochybností konštatujú, že k výpovedi svedka alebo obvineného nemožno nútiť za použitia fyzického, psychického alebo iného násilia. (Samozrejme, okrem nášho najvernejšieho spojenca USA, ktorý bez problémov pripustil, aby na Guantanáme mučením dosiahol priznanie u osôb podozrivých a niekedy aj nepodozrivých z terorizmu.) Ale USA to aspoň čestne priznali, že u nich je mučenie povolené."

Dobrovoľné priznanie a dobrovoľné usvedčovanie iných páchateľov je také, že takáto osoba sama dobrovoľne sa rozhodne vypovedať a byť nápomocná spravodlivosti a orgánom činným v trestnom konaní... Nemôže však ísť vonkoncom o dobrovoľnú výpoveď, keď orgány činné v trestnom konaní voči nej vznesú obvinenie, pohrozia jej trestom odňatia slobody nie malým, zoberú ju do väzby, kde sú podmienky také, akú sú a potom sa táto osoba rozhodne, že bude vypovedať. Toto nie je výpoveď učinená bez psychického nátlaku, avšak v súčasnej dobe, žiaľbohu, sa toto na Slovensku deje alebo je aspoň silné podozrenie, že tomu tak je." končí svoje postrehy na sociálnej sieti k tejto téme europoslanec Miroslav Radačovský.

Europoslanec Radačovský vyštartoval po vláde. Trestné oznámenie a apel na Ústavný súd
Teraz sa ukáže odbornosť a nezávislosť prokuratúry a súdov. Vláde bývalý sudca Radačovský zapálil pod kreslami kúdeľ. Čítať ďalej
06 | 11 | 2020 | Ivan Brožík