Štát je zodpovedný za životy osôb počas ich väzby, hovorí odborníčka na ľudské práva Marica Pirošíková a tvrdí, že Lučanského prípad bude musieť štáť dôkladne prešetriť
29 | 12 | 2020 I Imrich Kovačič

Dlhoročná, dnes už bývalá zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP), ktorá v súčasnosti pôsobí v akademických kruhoch na Slovensku a zároveň vykonáva advokáciu, JUDr. Marica Pirošíková, sa pre Hlavný denník vyjadrila k aktuálnej situácii okolo bývalého prezidenta Policajného zboru SR Milana Lučanského.


Pirošíková zdôrazňuje, že podľa judikatúry ESĽP článok 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv, ktorý chráni právo na život zaväzuje štáty, aby uskutočnili osobitné kroky k ochrane života osôb.

Podľa ESĽP sú osoby vo väzbe zraniteľné a štáty majú povinnosť ich chrániť. Článok 2 môže za určitých okolností vytvárať pozitívne povinnosti štátu prijať preventívne opatrenia za účelom ochrany jednotlivca aj pred sebou  samým. Sú to také opatrenia, ktoré bolo možné od nich za daných okolností prípadu rozumne
očakávať na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.

Taktiež majú všetky štáty v prípade samovraždy spáchanej vo väzbe vec riadne, nezávisle a bez zbytočných prieťahov prešetriť.

Lučanský sa dnes v cele obesil, jeho stav je kritický (AKTUALIZOVANÉ)
Milan Lučanský bol v nemocnici hospitalizovaný preto, že sa mal v cele obesiť. S informáciou pred malou chvíľou prišiel portál 1.pluska.sk. Informáciu mali potvrdiť jeho bývalí kolegovia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka je na ceste do Prešova,... Čítať ďalej
29 | 12 | 2020 | Michal Filek


Pirošíková ďalej pripomína, že podľa pravidla č.47, Európskych väzenských pravidiel, môžu mať podmienky uväznenia vážny vplyv na mentálne zdravie väzňov. Väzenské služby sa majú snažiť o zníženie tohto vplyvu a vytvoriť postupy na monitorovanie jeho efektov na jednotlivých väzňov. Treba urobiť kroky na rozpoznanie väzňov, ktorí sú náchylní na sebapoškodzovanie alebo samovražde. Personál má byť vhodne vyškolený na rozpoznanie príznakov možného sebapoškodzovania.

Ak sú väzni diagnostikovaní ako duševne chorí, nemajú byť umiestnení vo väznici, ale majú sa premiestniť do vhodne vybaveného psychiatrického zariadenia. V rozsudku z apríla 2001 (Keenan verzus Spojené kráľovstvo) zistil ESĽP porušenie Dohovoru v prípade väzňa, ktorý spáchal samovraždu v dôsledku nedostatku lekárskych záznamov, nedostatku psychiatrického pozorovania a separácie, ktorá bola nezlučiteľná so starostlivosťou o duševne chorú osobu.

CPT vo svojej 3. všeobecnej správe stanovuje, že prevencia samovrážd je záležitosť spadajúca pod zdravotnú starostlivosť vo väzenstve. Táto má zabezpečiť existenciu primeraného povedomia o tejto záležitosti prostredníctvom ustanovenia a existencie vhodných postupov.

"Je to politická vražda!", tvrdí Taraba na informácie o Lučanskom
Slovenskom dnes otriasla šokujúca správa. Ministerstvo spravodlivosti informovalo, že dnes podvečer prišlo v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove k mimoriadnej udalosti, pri ktorej sa väzobne stíhaný bývalý... Čítať ďalej
29 | 12 | 2020 | Imrich Kovačič