Zákaz vychádzania bude predĺžený do 10. januára. Pozrite si, ktoré výnimky budú platiť
29 | 12 | 2020 I tasr

Vláda v utorok schválila návrh na predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní, rovnako tak uznesením obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, ktorý bude platiť od stredy 30. decembra v čase od 05.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 10. januára 2021.Prinášame vám prehľad výnimiek z tohto zákazu, zverejnených v utorkovom uznesení kabinetu

- zo zákazu sú vyňaté stretávania medzi dvoma domácnosťami, ktoré vytvorili tzv. bublinu podľa odporúčaní z predchádzajúceho uznesenia vlády zo 16. decembra 2020

- povolená bude cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti

- taktiež cesta v nevyhnutnom rozsahu s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb - potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá

- povolená bude tiež cesta na doplnenie pohonných látok, tlačovín, novín

- cesta do očnej optiky, poisťovne, banky, prípadne servisu bicyklov či motorových vozidiel s tým, že by malo ísť o najbližšiu možnú prevádzku či predajňu

- povolená bude aj cesta na výdajné miesto internetových a iných obchodov
- platí takisto výnimka na cesty do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky, cestu do lekárne či na testovanie na nový koronavírus
- výnimka sa takisto vzťahuje na cestu dieťaťa do a z predškolského zariadenia, cestu do a zo školy alebo školského zariadenia, sprevádzanie dieťaťa na cestu do a z predškolského alebo školského zariadenia

- platí aj výnimka pre osoby bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci

- výnimka zo zákazu vychádzania platí aj v prípade individuálneho športu a pobytu v prírode

- aj na cestu za účelom účasti na bohoslužbe alebo náboženskom úkone

- tiež na cestu s mačkou alebo psom a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá

- výnimka platí aj na cestu do zariadenia na rekreačné účely, takto môžu cestovať členovia maximálne dvoch domácností, ktorí vytvoria tzv. bublinu najbližších príbuzných a priateľov

- výnimku zo zákazu má aj cesta na krst, sobáš, pohreb

- povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná

- takisto na cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom

- cestu s cieľom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia

- cestu za dieťaťom, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu

- zákaz sa nevzťahuje ani na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do alebo z tohto zariadenia, ďalšou podmienkou je negatívny test na nový koronavírus

 

Kaník: čo najskôr ukončiť lockdown, všetko otvoriť a začať masívne testovať
Bývalý národom nenávidený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Dzurindovej vlády Ľudo Kaník na facebooku viedol, že v situácii, v akej sa nachádzame, nám žiadny lockdown nepomôže. Navrhuje ho preto čo najskôr kompletne ukončiť. Namiesto toho... Čítať ďalej
23 | 12 | 2020 | Michal Filek

Vláda takisto v uznesení odporučila hlavnému hygienikovi SR

- prijať vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia vlády uzatvorením príslušných prevádzok, na ktorých návštevu sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania a zákazom podujatí, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania.
Kabinet takisto obyvateľom SR odporúča

- prežiť novoročné sviatky v malej bubline z najbližšej rodiny
- pred stretnutím s blízkymi príbuznými dodržiavať izoláciu aspoň sedem dní, alebo sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19

- ak je to možné, uprednostniť pred osobným stretnutím prostriedky diaľkovej komunikácie
Vláda takisto odporúča zamestnávateľom využiť v maximálnej možnej miere možnosť zadať prácu z domu.

 

Konzílium odborníkov odporúča okamžité opatrenia na zníženie mobility ľudí (AKTUALIZOVANÉ)
Konzílium odborníkov považuje za nevyhnutné okamžite prijať ďalšie opatrenia, ktoré ešte viac obmedzia mobilitu obyvateľov. Ide najmä o výrazné obmedzenie výnimiek zo zákazu vychádzania. Čítať ďalej
29 | 12 | 2020 | tasr