Poradná rada európskych sudcov kritizuje niektoré časti reformy slovenského súdnictva
22 | 12 | 2020 I Imrich Kovačič / TASR

Poradná rada európskych sudcov (CCJE) kritizuje niektoré časti reformy slovenského súdnictva. A to zásah do funkčného obdobia členov Súdnej rady SR, možnosť preloženia sudcov na nižší súd bez ich súhlasu a obmedzenie funkčnej imunity sudcov. Predseda Súdnej rady Ján Mazák tvrdí, že CCJE vydala svoje stanovisko bez konzultácie so Súdnou radou na základe nepresných faktov.


Novela ústavy, umožňujúca odvolať predsedu, podpredsedu a člena Súdnej rady pred uplynutím ich funkčného obdobia podľa CCJE vyvoláva podozrenie, že jej zámerom je ovplyvňovať rozhodnutia členov Súdnej rady. „Zamýšľané opatrenie nevyhnutne povedie k spolitizovaniu, alebo prinajmenšom k dojmu spolitizovania činnosti Súdnej rady, pretože jej členovia budú závisieť od tých, ktorí ich zvolili alebo vymenovali,“ poznamenalo predsedníctvo CCJE v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová.

Poradná rada európskych sudcov poukazuje na možnosť preloženia sudcov na nižší súd bez ich súhlasu v rámci reformy súdnej mapy. Apeluje na zachovanie kľúčových prvkov nezávislosti sudcov, a to dodržania zásad istoty funkčného obdobia a nepreložiteľnosti. „V tejto súvislosti by sa mali ďalej zaviesť presné a jasné ustanovenia na legislatívnej úrovni,“ apeluje predsedníctvo CCJE.

Kritizuje aj obmedzenie funkčnej imunity sudcov. „Boj proti korupcii by nemal narušiť zásadu nezávislosti súdnictva,“ argumentuje CCJE.

Predseda Súdnej rady Ján Mazák uviedol, že požiadavka sudcu Najvyššieho súdu Františka Moznera o stanovisko CCJE obsahuje veľa nepresných a sčasti skreslených faktov. „Súdna rada Slovenskej republiky, ktorá nominovala pána Moznera za člena CCJE, nemala o jeho žiadosti žiadnu informáciu. Preto to vnímam ako jeho čisto súkromnú iniciatívu,“ doplnil.

Krajníková podporuje niektoré podniky, ktoré porušujú zákaz
Od uplynulej soboty platí na Slovensku, až na určité výnimky, zákaz vychádzania a zatvorené sú, opäť až na výnimky, prakticky všetky obchody. Sú však aj takí, ktorí toto nariadenie úplne sabotujú a majú otvorené. Čítať ďalej
22 | 12 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.