Harabin upozorňuje, že Matovič a spol. permanentne páchajú trestné činy nátlaku, apartheidu a diskriminácie
08 | 12 | 2020 I Petra Demková

„Už teraz sa teším ako má Policajný prezident Kovařík bude stíhať, že som sa postavil proti mučeniu a že ako zdravý nenosím rúško, keďže nemám takú právnu povinnosť. Odporúčam mu aby sám viedol vyšetrovanie, lebo až tam sa možno už konečne dozvie aký je platný právny stav,“ odporúča Štefan Harabin.


„V rámci platného a účinného Trestného zákona aj jeho, okrem ďalších, upozorňujem na permanentné páchanie trestných činov Nátlaku, Apartheidu a diskriminácie skupiny osôb Matovičom a spol. Bez najmenších pochybnosti je nesporné, že v krátkom čase príde doba, kedy u konkrétnych páchateľov nastúpi trestnoprávna zodpovednosť za tieto trestné činy,“ je presvedčený volebný líder strany Vlasť.

Harabin následne v plnom znení zverejňuje znenie zákonov, ktoré sa podľa neho porušujú, aby sa nikto v budúcnosti nemohol vyhovárať, že nevedel, že koná protiprávne. Napísal: „Aby sa Kovařík v budúcnosti nemohol brániť, že nepoznal skutkové znaky a trestne sadzby trestných činov Nátlaku a Apartheidu a diskriminácie skupiny osôb uvádzam ich citáciu v celom rozsahu, s tým že aj jemu hrozí doživotie, resp. odňatie slobody až na pätnásť rokov.

Harabin sa teší: Ministerstvo mu musí zaplatiť viac ako 85-tisíc eur!
Bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin opäť raz dotiahol svoj spor so štátom k dokonalosti. Ministerstvo spravodlivosti mu musí vrátiť ušlú mzdu a ešte zaplatiť aj úroky, takže celkovo si príde na veľmi slušný balík... Čítať ďalej
07 | 12 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.


Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR upozorňuje aj, že „páchateľom trestného činu Nátlaku a podľa § 192 ods. 1, 4 písm. d) Trestného zákona je ten kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

Štefan Harabin varuje, že v prípade krízovej situácie sú sadzby ešte vyššie. „Za krízovej situácie odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1. Páchateľom trestného činu Apartheidu a diskriminácie skupiny osôb podľa § 424a ods. 1, 2 písm. f) Trestného zákona je ten kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. Za krízovej situácie odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1,“ uzatvára bývalý minister spravodlivosti.

Harabín polícii: Teším sa, ako ma budete stíhať za to, že zdravý nenosím rúško!
"Už teraz sa teším ako má Policajný prezident Kovařik bude stíhať, že som sa postavil proti mučeniu a že ako zdravý nenosím rúško, keďže nemám takú právnu povinnosť." Napísal najnovšie na sociálnej sieti právnik a bývalý sudca Štefan Harabin.... Čítať ďalej
01 | 12 | 2020 | Ivan Brožík