Harabín polícii: Teším sa, ako ma budete stíhať za to, že zdravý nenosím rúško!
01 | 12 | 2020 I Ivan Brožík

"Už teraz sa teším ako má Policajný prezident Kovařik bude stíhať, že som sa postavil proti mučeniu a že ako zdravý nenosím rúško, keďže nemám takú právnu povinnosť." Napísal najnovšie na sociálnej sieti právnik a bývalý sudca Štefan Harabin.


Harabin policajnému prezidentovi odporúča,  "aby sám viedol vyšetrovanie, lebo až tam sa možno už konečne dozvie aký je platný právny stav." Odkazuje mu to zo svojho statusu na známej sociálnej sieti.
Reprofoto statusu Štefana Harabina na sociálnej sieti.

"V rámci platného a účinného Trestného zákona aj jeho, okrem ďalších, upozorňujem na permanentné páchanie trestných činov Nátlaku, Apartheidu a diskriminácie skupiny osôb Matovičom a spol."Píše Štefan Harabin.


Tvrdí, že "bez najmenších pochybnosti je nesporné, že v krátkom čase príde doba, kedy u konkrétnych páchateľov nastúpi trestnoprávna zodpovednosť za tieto trestné činy."


 "Aby sa Kovařik v budúcnosti nemohol brániť, že nepoznal skutkové znaky a trestne sadzby trestných činov Nátlaku a Apartheidu a diskriminácie skupiny osôb uvádzam ich citáciu v celom rozsahu, s tým že aj jemu hrozí doživotie, resp. odňatie slobody až na pätnásť rokov."


 

Štefan Harabin sa „sťažuje“, že sa nevie domôcť uloženia pokuty za nenosenie rúška
„Doteraz sa neviem domôcť uloženia pokuty za nenosenia rúška. Dôvodom je nesporne obava z následného súdneho procesu, v ktorom by som ľahko dokázal neexistenciu právnej povinnosti nosiť rúška. Udelená pokuta by bola bez najmenších pochybnosti súdom... Čítať ďalej
27 | 11 | 2020 | Petra Demková

A Štefan Hrabin taxatívne vymenúva: "Páchateľom trestného činu Nátlaku a podľa § 192 ods. 1, 4 písm. d) Trestného zákona je ten kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Za krízovej situácie odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1."


To však ešte nie je všetko - podľa Harabina - "páchateľom trestného činu Apartheidu a diskriminácie skupiny osôb podľa § 424a ods. 1, 2 písm. f) Trestného zákona je ten, kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. Za krízovej situácie odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1.


Harabin dáva poslancom návod ako odvolať Matoviča
Predstavitelia opozície doteraz neurobili pre občanov nič a dobrovoľne asistovali Matovičovej likvidácii právneho štátu. Doteraz nevypracovali ani žiadny právny dokument na obranu pred vydieraním občanov zo strany Matovičovej vlády, uviedol bývalý... Čítať ďalej
13 | 11 | 2020 | Aneta Leitmanová