"Z práva na ochranu zdravia vyfabrikovali povinnosť, ktorá ide do Mengeleho rozmerov", tvrdí Krajníková
04 | 12 | 2020 I Petra Demková

„Antirúškárka“ JUDr. Krajníková sa vyjadrila k právnej stránke testovania na školách. Vo svojom právnom stanovisku k aktuálnym témam napísala, že „Matovič s Mikasom vzali pod osobnú „kuratelu“ ochranu zdravia ľudí tak, že z práva vyfabrikovali povinnosť, ktorá ide do Mengeleho rozmerov“. Dotkla sa aj testovania ako podmienky prezenčnej výuky u žiakov.


Medzičasom už známa právnička tvrdí, že na Slovensku sa delením detí na tie, ktoré budú majú právo na prezenčné vzdelávanie – tie testované a na ostatné, ktoré ho mať nebudú, zavádza apartheid a a segregácia. Krajníková svojím článkom reaguje na to, čo začiatkom decembra komunikoval premiér Igor Matovič: „Chcem dosiahnuť, aby v pondelok ‚X‘ škôl na Slovensku otvorených bolo. Je to čisto moja osobná iniciatíva... Školáci, ktorí sa dajú otestovať, budú mať prezenčnú výučbu. Neotestovaní žiaci sa majú vzdelávať dištančne.“ Právnička sa pýta: Čo bude ďalšie pilotné? Očkovanie, potom pilotné čipovanie, potom pilotná sterilizácia… ?!“

Podľa Cigánikovaj si nebezpečný psychopat vzal deti ako rukojemníkov
Igor Matovič opäť prerazil dno a presvedčil každého, že nepatrí do vlády ale na psychiatriu, píše vo svojom statuse na Facebooku poslanec Milan Mazurek. Čítať ďalej
03 | 12 | 2020 | Gabriel Matta


Adriana Krajníková následne cituje z Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý je medzinárodným dokumentom, ku ktorému sa hlási aj SR. Cituje zo statí, ktoré hovoria o prístupe detí k vzdelávaniu a o právach a povinnostiach so vzdelaním súvisiacich. Podľa medzinárodného dohovoru majú mať všetky deti krajín ktoré sa k dohovoru hlásia bezplatné a povinné základné vzdelanie podnecujú rozvoj rôznych foriem stredného vzdelania zahŕňajúceho všeobecné a odborné vzdelanie, robia ho prijateľným a dostupným pre každé dieťa. Mimoriadne zdôraznila niektoré body z článku 29, kde sa píše, že prístup k dieťaťu má smerovať k výchove zameranej na posilňovanie úcty k ľudským právam a základným slobodám, a tiež k zásadám zakotveným v Charte Spojených národov; príprave dieťaťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami a osobami domorodého pôvodu.

Krajníková citovala aj z ústavy, podľa Čl. 42 ods. 1 Ústavy SR má každý právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon. Následne právnička cituje ešte z niekoľkých zákonov antidiskriminačný zákon, a aj tzv. transplantačný zákon, ktorý hovorí o testovaní.

JUDr. Krajníková následne pripravila aj výklad k uvedeným právnym normám. Tvrdí: „Vzdelávanie je základné ústavné právo, ktorá základná školská dochádzka je súčasne povinná. Jedná sa o povinnosť chodiť do školy, nie povinnosť sedieť doma a prijímať neplnohodnotné informácie cez obrazovku, bez vzájomných výchovných a socializačných interakcií s vyučujúcim a kolektívom rovesníkov.“

Parádny nápad Kežmarčanov. Nič neporušili a ich deti chodia už do školy!
Z dištančného vyučovania, ktoré trvá prakticky od začiatku školského roka sú už frustrovaní nielen žiaci či ich rodičia, ale aj pedagógovia. Politici, ale i samotné školy vymýšľajú, ako čo najskôr vrátiť deti do lavíc a pritom neporušiť vládou... Čítať ďalej
03 | 12 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.


„V súlade s uvedeným, školský zákon upravuje vzdelávanie v školách a školských zariadeniach, nie vzdelávanie doma. Dištančná výuka je mimoriadny inštitút na preklenutie mimoriadnej situácie, nie diskriminačný nástroj v nezákonne zavedenom núdzovom stave, ako nástroj totalitnej praktiky cez navyše umelo vytváraný nepriaznivý zdravotný stav, alebo iné svedomie a iné zmýšľanie jednotlivca,“ tvrdí právnička.

„Do zvýšenej pozornosti dávam Čl. 42 ods. 1 Ústavy SR, ktorý hovorí o práve na ochranu zdravia. Nie o povinnosti podrobiť sa ochrane zdravia,“ upozorňuje Krajníková a dodáva: „Matovič s Mikasom vzali pod osobnú „kuratelu“ ochranu zdravia ľudí tak, že z práva vyfabrikovali povinnosť, ktorá ide do Mengeleho rozmerov! Matovič, vláda, a bohužiaľ aj ústavný súd svojou „podporou“ núdzového stavu vedome porušujú základné práva a slobody občanov, a osobitne práv detí. Deti majú právo na prípravu do života v slobodnej spoločnosti, v kolektíve, a bez diskriminácie, a segregácie, že testované deti môžu do školy a na mimoškolskú činnosť, a netestované nemôžu,“ upozorňuje.

Krajníková tvrdí, že ide o hrubý zásah do základných práv dieťaťa, ktoré požíva zvýšenú ochranu v spoločnosti a dodáva: „Ide o vážnu trestnú činnosť, ťažké delikty všetkých subjektov, podieľajúcich sa na tejto segregácii a apartheide, čo je už na inú tému, ale všetky veci sú v riešení. Treba uvedomiť, že testovanie je dobrovoľné darovanie biologického materiálu. § 2 ods. 18 Zák. č. 317/2016 Z. z. transplantačný zákon, v spojení so Zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Je právne vylúčené, aby Vás niekto vyzval na testovanie, alebo to ukladal ako povinnosť pod stratou základných práv a slobôd.... Ide o darovanie, čo je právny úkon a vyžaduje dobrovoľnosť a slobodnú vôľu“.

Kompletnú právnu analýzu JUDr. Krajníkovej aj so vzorom listu škole nájdete TU.

https://zalobyvocistatu.sk/listaren/listaren-3/?fbclid=IwAR2D9pvPJKsXceGbWQZCbq_ExPiH0G2e7h2irYNPHyHvRa71Bj7Zgk3Rn3s

Premiér berie školstvo do vlastných rúk. Držme si klobúky. (Petra Demková)
S plánom ministra B. Gröhlinga nebol Igor Matovič spokojný preto, lebo minister školstva odmieta porušovať ľudské práva detí, rodičov a učiteľov; a ústavu. Je si vedomý právneho problému, ktorý by vylučovaním netestovaných z edukácie, mohlo... Čítať ďalej
03 | 12 | 2020 | Petra Demková