Ústredný krízový štáb nemá zákonné oprávnenie „schvaľovať“ alebo „odmietať“ akékoľvek návrhy ministrov, tvrdí Šátek
03 | 12 | 2020 I Gabriel Matta

Aj keď premiér Igor Matovič uviedol, že niektoré školy sa v najbližších dňoch otvoria, plán ministra školstva na otvorenie všetkých škôl tento týždeň neprešiel na Ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ). Podľa bývalého elitného vyšetrovateľa Jozefa Šáteka, ÚKŠ pod vedením ministra vnútra Romana Mikulca, v tomto prípade „rozhodol“ nad rámec svojho zákonného oprávnenia, uviedol Šátek na svojom Facebooku


Zo štatútu schváleného vládou SR je ÚKŠ „koordinačným orgánom vlády SR na riešenie krízovej situácie“.

„Postavenie a pôsobnosť ÚKŠ je presne určená v čl. 3 ods. 2 písm. a/ až h/ štatútu. Konkrétne ÚKŠ „analyzuje a vyhodnocuje riziká…“, „pripravuje návrhy opatrení … pre prijímanie rozhodnutí vo vláde“, „koordinuje činnosť…“, „spolupracuje s Bezpečnostnou radou SR …“, „navrhuje vláde použitie účelovej rezervy …“, „navrhuje vláde použitie štátnych hmotných rezerv…“, „navrhuje vláde vyžiadanie pomoci zo zahraničia…“, „kontroluje plnenie úloh a opatrení uložených vládou“, „vyhodnocuje postupy riešenia …“. Tento štatút presne vychádza z právomocí určených ÚKŠ v § 4 ods. 3/ zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách,“ vysvetľuje Šátek.

Z tohto vyplýva, že ÚKŠ nemá zákonné oprávnenie „schvaľovať“ či „odmietať“ akékoľvek návrhy predložené ministrami jednotlivých rezortov. Môže k nim len zaujať stanovisko pre rozhodnutie vlády SR. Navyše, svoje návrhy je ÚKŠ povinný po prerokovaní v Bezpečnostnej rade SR predložiť vláde SR, ktorá o týchto návrhoch má právomoc s konečnou platnosťou rozhodnúť.

Blaha: Matovič týra ministra Grohlinga ako zvrátený chuligán, ktorý trhá nohy žabám
03 | 12 | 2020 | sefredaktor


Šátek dodáva, že ÚKŠ nemá právo „rozhodovať“ o takýchto predložených návrhoch ministra školstva ani v prípade, že na jeho rokovaniach sú ako členovia tohto štábu prítomní všetci členovia vlády.
Rozhodol štátny orgán bez zodpovedajúcej právomoci

„Postavenie, právomoc a záväznosť prijatých výstupov z ÚKŠ a vlády SR sú diametrálne odlišné, tieto nie je prípustné zamieňať a prípadne ani ich rokovanie a rozhodovanie spájať. Je až tragické, že o takýchto zásadných otázkach dotýkajúcich sa občanov celého Slovenska rozhodol štátny orgán bez zodpovedajúcej právomoci,“ uvádza v svojom statuse Šátek a na záver konštatuje:

„Z tohto dôvodu Ústredným krízovým štábom ‚neschválenie‘ predloženého plánu ministra Gröhlinga o návrate žiakov do škôl nemá oporu v zákone a tento plán po prerokovaní v Bezpečnostnej rade SR je vláda povinná na svojom rokovaní prerokovať a o tomto rozhodnú,“ upozorňuje na záver bývalý elitný vyšetrovateľ.

Cigániková: premiérovo správanie sa k partnerom a občanom je mimoriadne zákerné
03 | 12 | 2020 | sefredaktor