Zmizol bez stopy. O konci prvého slovenského generála Rudolfa Viesta nevieme nič
29 | 11 | 2020 I Ivan Brožík

Mnoho hrdinov bolo aktívnych v boji za slobodu, bez toho aby sme poznali, kedy a kde sa skončila ich pozemská púť. Jedným z najzaslúžilejších z nich bol generál Rudolf Viest, ktorému sa stal osudný november 1944. Vtedy zmizol v nemeckom zajatí. O jeho osude píšu lidovky.cz.


Rudolf Viest sa narodil 24. septembra 1890 v Revúcej. V Budapešti vyštudoval vyššiu priemyselnú školu. Do prvej svetovej vojny ho mobilizovali v auguste 1914 a už v októbri toho istého roku bol ako vojak rakúsko-uhorského pešieho pluku zajatý pri Krakove.

V ruskom zajatí sa Viest v auguste 1915 prihlásil ako dobrovoľník do srbskej armády. Bol nasadený na fronte v Dobrudži proti Bulharom, tam utrpel prvé zranenie. Potom vstúpil do československých légií v Rusku, s ktorými sa v roku 1920 vrátil do Československa v hodnosti majora, ako zástupca veliteľa 12. československého streleckého pluku.

V medzivojnovom období pôsobil vo vysokých veliteľských funkciách v čs. armáde a tiež rok ako zástupca čs. vojenského atašé v Budapešti a v rokoch 1925 až 1929 ako čs. vojenský atašé vo Varšave. V roku 1933 bol ako prvý Slovák v histórii povýšený do generálskej hodnosti. Za mobilizácie v roku 1938 velil VI. zboru. Po rozpade Československa a vyhlásení Slovenského štátu odišiel v auguste 1939 cez Maďarsko a Juhosláviu do Francúzska. V januári 1940 prevzal v Agde velenie československej 1. divízie. Po kapitulácii Francúzska so zvyškom divízie ustúpil do Veľkej Británie, kde sa stal štátnym tajomníkom čs. exilovej vlády, členom Štátnej rady a neskôr zástupcom exilového ministra obrany. V roku 1942 ho na slovenskom v neprítomnosti odsúdili na trest smrti.

Operácia CIA "Mockingbird". Temná história slobody tlače v USA
Valentin Katasonov (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
22 | 08 | 2019 | Imrich Kovačič


V auguste 1944 sa Viest zúčastnil rokovaní delegácie čs. exilovej vlády v Moskve, kde ho zastihla správa o vypuknutí Slovenského národného povstania. Prezident Edvard Beneš ho 19. septembra vymenoval za veliteľa 1. československej armády na Slovensku.

Sovietske letectvo ho prepravilo na Slovensko v noci z 6. na 7. októbra 1944, kde ihneď prevzal velenie, a bol tiež kooptovaný za člena slovenských národnej rady. Cez hrdinstvo a sebaobetovanie československých a sovietskych vojakov však nikdy nevznikol koridor z frontu na Slovensko cez Dukliansky priesmyk, a tiež pripravovaný prechod Maďarska na spojeneckú stranu zmarila nemecká okupácia krajiny v polovici októbra. Obkľúčená 1. československá armáda sa tak ocitla v beznádejnej situácii.

SMUTNÁ HISTÓRIA: Lipu v Skalici sadili v čase tragickej nehody M. R. Štefánika
24 | 04 | 2019 | TASR, Peter Králik


Generál Viest na základe rozhodnutia Rady obrany Slovenska vydal 27. októbra 1944 na Donovaloch rozkaz o prechode 1. čs. armády na Slovensku na partizánsky spôsob boja. Povstalecké územie prestalo od polnoci na 29. októbra existovať a Slovenské národné povstanie bolo vojensky porazené.

Generála Rudolfa Viesta a jeho zástupcu, generála Jána Goliana, zajali Nemci 3. novembra 1944 v Pohronskom Bukovci. Obaja boli prevezení 10. novembra cez Viedeň do Berlína a neskôr boli väznení v koncentračnom tábore Flossenbürg.

Ich ďalší osud nebol nikdy objasnený, pravdepodobne boli v roku 1945 zavraždení. Rudolf Viest bol po vojne in memoriam povýšený do hodnosti armádneho generála.

Pred 100 rokmi začala história československej koruny
Aj keď sa na Slovensku od roku 2009 používa euro, celé desaťročia sa na jeho území platilo Korunou československou. V pondelok 25. februára uplynie 100 rokov, odkedy sa začala rodiť spoločná mena Čechov a Slovákov. Čítať ďalej
24 | 02 | 2019 | TASR