Radačovský žaluje Matoviča na Európskej komisii. Zneužíva núdzový stav, tvrdí
17 | 11 | 2020 I Imrich Kovačič

Europoslanec Miroslav Radačovský na svojej sociálnej sieti uviedol, že  v poslednom čase podal viacero právnych sťažností a podnetov na relevantné inštitúcie Slovenska. Podľa jeho názoru, už na vnútroštátnej úrovni urobil všetko, čo bolo v jeho možnostiach. Preto sa obrátil teraz s podnetom aj na inštitúcie na európskej úrovni vo veci neoprávneného predĺženia núdzového stavu.


Radačovský informuje, že podal sťažnosť tzv. Strážkyni zmlúv v EÚ na Európsku komisiu.

"Dôvodom môjho podávania právne relevantných podnetov nie je snaha spochybňovať nutnosť riešenia pandémie COVID-19. Veď tento problém riešia všetky krajiny sveta. Dôvodom je nekompetentné a chaotické riešenie tohto problému, ktorý môže viesť k následkom, čo môže Slovensku skutočne poškodiť." píše Radačovský.

Predĺženie núdzového stavu musí byť podľa europoslanca rozumný a zvažujúci všetky možné dôsledky. Takéto opatrenia musia podľa neho spĺňať princíp proporcionality. Núdzový stav, vyhlásený na území celej SR je spôsobilý privodiť nevyčísliteľné ekonomické škody, ako aj fatálne následky v oblasti zdravia. Odvoláva sa pritom na možnosť vyhlásenia núdzového stavu nepríklad iba v ohniskách nákazy, čo by celoplošne neohrozovalo napríklad aj údajne odložené onkologické operácie a liečbu.

"Takéto predĺženie núdzového stavu" píše ďalej Radačovský "môže vzbudzovať dôvodné podozrenie, že vláda SR pristúpila k tomuto kroku aj z dôvodu, aby v skrátenom legislatívnom konaní bolo možné meniť zákony". Tie podľa všetkého mení vláda nekompetentne a v rozpore s európskou legislatívou. V podaní Radačovský upozorňuje najmä na to, že vláda týmto porušuje aj základné ľudské práva a to najmä právo slobodne sa zhromažďovať a právo na slobodný prejav.

Bývalý člen Útvaru osobitného určenia vyzval kolegov aby sa nenechali zneužiť
Bývalý člen Útvaru osobitného určenia Ernest Nagy napísal výzvu pre svojich bývalých kolegov slúžiacich v policajnom zbore, aby sa nenechali zneužiť a odmietli splniť rozkazy ktoré sú v rozpore s ústavou, hlavne článkom 32. Zákonom sú presne... Čítať ďalej
16 | 11 | 2020 | Gabriel Matta


"So slobodou zhromažďovania sa, sú úzko prepojené ďalšie ľudské práva a slobody, najmä sloboda prejavu. Realizácia práva na slobodu prejavu bola znemožnená v dôsledku predĺženia núdzového stavu, ktoré z ani formálneho hľadiska nespĺňa zákonné požiadavky a preto predstavuje vážny a intenzívny zásah do slobody prejavu občanov SR." píše sa v Radačovského podaní. 

Tvrdené porušenie základnej slobody prejavu a základného práva vyjadrovať svoje názory podľa čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy SR je zaručené každému. Podľa judikatúry ESĽP, ktorú ústavný súd konštantne zohľadňuje vo svojej rozhodovacej činnosti, sloboda prejavu predstavuje jeden zo základných pilierov demokratickej spoločnosti a jednu zo základných podmienok jej rozvoja a sebarealizácie jednotlivca. Tento zásah ( v kontexte so zákazom zhromažďovať sa počas namietaného núdzového stavu) spočíva v odopretí možnosti vystúpiť a prezentovať svoje názory na verejnosti, širokou verejnosťou “pred bránami Národnej rady”. 

"Robím pre to všetko, aby aj do budúcnosti boli takéto rozhodnutia vlády právne akceptovateľným spôsobom preskúmané. A pokiaľ mi niekto vytýka spôsob, akým postupujem, čo vraj nie je „hrdinské“ a nekonám podľa vzoru iných hrdinských politikov a osôb verejne činných, tak si dovoľujem poukázať na môj zverejnený predvolebný sľub, keď som sa uchádzal o hlasy voličov, teda občanov SR. Tento doslovne znie: „V prípade zvolenia chcem, aby ma v EP vnímali ako dlhoročného sudcu SR, ako slušného a hrdého príslušníka slovenského národa a odborne fundovaného zástupcu Slovenska.“ A tento svoj sľub daný občanom SR dodržím alebo sa oň aspoň pokúsim." uzatvára Radačovský a zverejňuje svoj podnet v plnom rozsahu.

Zastavte už niekto toto šialenstvo
USA sa zmietajú v protestoch. Francúzsko sužujú demonštrácie žltých viest už celé mesiace. V Poľsku protestujú proti potratom. Nemecko sa búri proti covidovýmn opatreniam v masách a ešte aj v Bielorusku sú protesty, ktoré navyše podporujeme. Nikde... Čítať ďalej
16 | 11 | 2020 | Aneta Leitmanová