Nové veliteľské stanovište ruskej armády prežije aj jadrové údery
12 | 11 | 2020 I Ivan Brožík

Plná funkčnosť velenia aj po zdrvujúcich jadrových úderoch nepriateľa - to je podľa prezidenta Ruskej federácie už splnená úloha jej ozbrojených síl. 


Vladimír Putin oznámil dokončenie vytvorenia chráneného jadrového veliteľského stanovišťa v Rusku. "Ako som bol informovaný, vytvorenie nového veliteľského miesta s takmer absolútnou ochranou vrátane strategických jadrových síl je v konečnej fáze,“ uviedol prezident. Správu ponúkla agentúra TASS na portáli tass.ru.

Podľa ruského vodcu bude ešte aj bezpečnostná rezerva tohto riadiaceho centra mimoriadne vysoká. „V posledných rokoch sa urobilo veľa pre zabezpečenie toho, aby sa všetky prvky kontroly nad strategickými jadrovými silami udržali na najvyššej úrovni,“ uviedla hlava štátu. Podľa neho „boli stacionárne a mobilné veliteľské stanovištia významne modernizované, boli rozšírené ich analytické a operačné schopnosti vrátane informačnej podpory, monitorovania a analýzy situácie“.

Putin dodal, že „sa zvýšila aj kvalita tak dôležitého parametra, ako je imunita proti šumu“. „Všetky veliteľské stanovištia dnes umožňujú prijímať komplexné údaje o situácii v reálnom čase a na základe týchto informácií vyhodnotiť situáciu a prijímať informované rozhodnutia,“ zdôraznil prezident.

Rusko vykonalo test protidružicovej rakety, USA to kritizujú
Rusko v stredu vykonalo test protidružicovej rakety, uviedla americká armáda. Podľa nej ide o jednu z hrozieb, ktorým Spojené štáty čelia vo vesmíre. Čítať ďalej
16 | 04 | 2020 | TASR


Najvyšší vrchný veliteľ ruskej armády navrhol diskutovať o „spôsobe vybavenia ozbrojených síl novými kontrolnými systémami, predovšetkým strategickými jadrovými silami, systémami kontroly strategických jadrových zbraní“. „Je úplne zrejmé, že bojová pripravenosť jadrovej triády priamo závisí od toho, ako stabilne, efektívne a spoľahlivo fungujú tieto systémy v bojovej situácii, vrátane schopnosti armády a námorníctva adekvátne a rýchlo reagovať na potenciálne vojenské hrozby,“ poznamenala hlava štátu.

Putin požadoval, aby sa zabezpečila schopnosť prežitia riadiacich systémov strategických jadrových síl, aj keď dôjde k ich jadrovému napadnutiu. „Musíme seriózne pracovať na zvýšení prežitia riadiacich systémov, rozumieme tomu dobre, sme si toho vedomí a vieme, že veľa závisí od prežitia týchto systémov, ich schopnosti udržiavať funkčný stav v bojových podmienkach,“ uviedol Putin. Prezident zdôraznil, že to musí byť zabezpečené „aj v prípade jadrového úderu“.

Vladimír Putin potvrdil, že teraz sú takéto systémy v Ruskej federácii v dobrom stave, ale „bez ohľadu na to, aké sú dnes moderné a vyspelé, človek nemôže stáť na mieste“. "Musíme premýšľať o tom, čo sa stane zajtra a pozajtra," zdôraznil Putin a na stretnutí požiadal, aby mu podali správu o dlhodobých plánoch práce v tejto oblasti.

Rusko rozmiestnilo svoje rakety na Kube
Na území kubánskej vojenskej základne sú umiestnené rakety typu "Kaliber" stredného doletu, ktoré dokážu prekonať vzdialenosť od kubánskeho ostrova do Washingtonu za dve minúty, uviedli to na ruskom ministerstve obrany. Čítať ďalej
11 | 02 | 2020 | Žaneta Hurbanová