Rodičia aj študenti vyzývajú vládu: "Vráťme deti do škôl!"
11 | 11 | 2020 I Petra Demková

Internetom sa šíri verejná výzva skupiny rodičov aj študentov, ktorá volá po ukončení dištančného vzdelávania tam, kde sa to dá. Vzdelanie spolu s rozvojovými aktivitami detí je nenahraditeľné pre ich duševné a telesné zdravie a budúci úspešný život, píšu. Rozhodnutia vlády by sa mali robiť s rešpektom voči rodičom, deťom aj pedagógom a uplatňujúc regionálny princíp.


 Otvorená výzva sa volá „DAJME DEŤOM HLAS v čase pandémie“.

Autori výzvy píšu, že aj na Slovensku, tak ako v zahraničí, by malo vzdelávanie byť prioritou a to aj počas pandémie. Autori vyzývajú vládu aj odborníkov, ktorí sa podieľajú na príprave epidemiologických opatrení, aby brali do úvahy všetky aspekty problematiky a aby „mali na zreteli, že vzdelanie je priorita. Je dôležité pre budúcnosť detí a celej krajiny. Je cestou k spoločnosti, ktorá sa  rozhoduje na základe faktov a nepodlieha populizmu“.

Ďalej odborníkov žiadajú, aby sa neuchyľovali sa k jednoduchým riešeniam. Celoplošné obmedzenie vzdelávania a rozvojových činností pre deti musí byť riešením, ktorému sa treba vyhnúť v maximálnej možnej miere. Signatári vyzývajú aj, aby vláda rozhodovala s úctou a rešpektom k tým, ktorých sa obmedzenia týkajú a nestavali ich pred rozhodnutia „zvečera do rána“. Žiadajú, aby „opatreniam predchádzala príprava – systematická podpora dištančného vzdelávania a plán pomoci organizáciám, ktoré organizujú rozvojové činnosti pre deti“ a aby „bol pri vzdelávaní prioritou čo najrýchlejší návrat do normálu a najmä vopred dané časové hranice pre zmiernenie opatrení.“

Je rozhodnuté! Núdzový stav potrvá aj cez Vianoce
Zákon bol dodržaný, ale... Čítať ďalej
11 | 11 | 2020 | Ivan Brožík


Signatári jasne apelujú na vládu, aby sa už neopakovala situácia z jari, keď boli školy pozatvárané v jednom balíku s nočnými klubmi a nákupnými centrami. Vláda by si mala uvedomiť, že vzdelávanie je priorita krajiny a základ budúceho úspechu detí a spoločnosti.

Podpísaní rodičia a žiaci upozorňujú, že „Analýza Inštitútu vzdelávacej politiky už v lete varovala, že počas 1. vlny pandémie bolo bez dištančného vzdelávania 52-tisíc detí a 128-tisíc sa učilo bez prístupu k internetu. Išlo najmä o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti z chudobných domácností a z mnohopočetných rodín. Analytici na základe odpovedí škôl, učiteľov a učiteliek zostavili aj zoznam toho, čo by pre dištančné vzdelávanie doma či mimo škôl v komunitných priestoroch potrebovali. Ďalšie organizácie poukázali na to, že sa neučilo až 70% rómskych detí a väčšina nemala nijaký kontakt so školou“ a ďalej, „vážnym problémom je i to, že sa pri takom rozsiahlom obmedzovaní vzdelávania, ale aj všetkých rozvojových aktivít, nezohľadňujú dopady na duševné a fyzické zdravie detí a mládeže.“

Autor výzvy sú presvedčení, že uzatváranie vzdelávacích inštitúcií by malo byť cielené a nie plošné. Tvrdia, že „Školy a ministerstvo školstva ...sa na 2. vlnu pandémie zodpovedne pripravili, nastavili prevádzku tak, aby eliminovali šírenie ochorenia a opatrenia zodpovedne dodržiavali.“ A uvádzajú, že podľa prehľadu ohnísk UVZ SR bolo na všetkých 6898 školách v septembri na ZŠ len 6 a na SŠ len 4 ohniská, pričom za ohnisko sa považuje, keď sa na mieste nakazia už dvaja či viac ľudí.

Vláda tu nastolila neústavný a protizákonný apartheid a veľká časť národa tomu tlieska (Ján Baránek)
Komentár Jána Baránka Čítať ďalej
11 | 11 | 2020 | Prevzatý článok


„Dôvodom na zatvorenie stredných škôl bolo podľa vlády zníženie mobility, no v tom prípade nebolo jasne zdôvodnené, prečo cieľ odľahčiť verejnú dopravu má znášať najmä generácia mladých ľudí, navyše bez časového obmedzenia,“ píšu ďalej vo výzve. Treba uplatňovať lokálny princíp, postupovať regionálne, nie celoplošne, upozornili.

Autorom výzvy sa nepáči ani spôsob komunikácie opatrení ministerstvom školstva. Spôsob akým ministerstvo na jeseň oznámilo zavretie stredných škôl a 2. stupňa základných – zo dňa na deň, považujú za neúctivý. „Takýto postup nemožno považovať za prejav úcty a rešpektu voči deťom, rodičom, pedagógom a ďalším ľuďom, ktorí sa venujú rozvoj detí a mladých ľudí.“

Záverom autori výzvy žiadajú, aby „opatrenia mimo pripravených plánov boli riadne zdôvodnené a prijaté na vopred daný čas. Používanie kĺzavého mediánu ako ukazovateľa neobstojí, bol už viac ráz spochybnený a vypadol i z pandemického plánu ako neobjektívny parameter, ktorý nezohľadňuje situáciu v regióne. V prípade stredných škôl hrozí, že budú zatvorené mesiace a deti nezískajú potrebné zručnosti pre povolanie“.

K výzve je možné sa pridať, informácie nájdete na stránke

Slovensko na pokraji masových protestov. Už 17. novembra sa Matovič dozvie pravdu
V utorok 17. novembra sa má v Bratislave konať ďalší protest proti obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom. Podľa organizátorov, ktorí o tom informujú na sociálnej sieti, sa má začať o 15:00 na bratislavskej Hlavnej stanici Čítať ďalej
11 | 11 | 2020 | Imrich Kovačič