Je rozhodnuté! Núdzový stav potrvá aj cez Vianoce
11 | 11 | 2020 I Ivan Brožík

Zákon bol dodržaný, ale...


"Aktuálny núdzový stav bude predĺžený zo 45 na 90 dní, a bude teda platiť do konca roka, povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Vláda pripravuje aj zmenu ústavného zákona, ktorý by mal priniesť vláde možnosť zaviesť ďalšie opatrenia." Informoval dennikn.sk.

Rozhodla o tom na svojom rokovaní vláda. k správe sa ešte vrátime v aktualizácii počas dňa.

Núdzový stav nemožno predlžovať svojvoľne ako kábel na kosačku
Nie je možné po 45 dňoch núdzového stavu tento predlžiť o ďalších 90! Matematika, ale najmä zákon to nepripúšťa. Právnička a bývalá poslankyňa NRSR Renáta Zmajkovičová sa rozhodla verejne pripomenúť, že zákon je zákon, nemožno ho ani... Čítať ďalej
10 | 11 | 2020 | Ivan Brožík