HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Vláda diskriminuje zamestnancov v rozpore s medzinárodným dohovorom, tvrdí KOZ

Na ilustračnej snímke účastníci protestu Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR s heslom #rešpektpracujúcim pred Úradom vlády SR v Bratislave 14. októbra 2020. / TASR - Jaroslav Novák

Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR, Monika Uhlerová tvrdí, že vláda prijala diskriminujúcu právnu normu odporujúcu medzinárodným dohovorom. Vláda tento týždeň schválila novelu Zákonníka práce

Podľa KOZ, vláda v novele „účelovo upravila reprezentatívnosť na strane zástupcov zamestnancov s cieľom oslabiť  postavenie KOZ SR. Totiž vytvorila podmienku, že jedno združenie zástupcov zamestnancov musí združovať aspoň 100 tisíc členov (čo KOZ SR spĺňa) a za tohto predpokladu už ďalšie dve odborové združenia túto podmienku splniť nemusia,“ napísala v stanovisku Uhlerová.

V oficiálnom vyjadrení KOZ sa ďalej píše, že vláda sa snaží novelou účelovo znevýhodňovať jedno odborové združenie pred druhým, bez ohľadu na to, či ide o združenie zamestnávateľov alebo odborov. „Je diskriminačné a ide o nerovnaké zaobchádzanie, aby jedno združenie bolo kvalifikované za reprezentatívne, a spĺňajúce prísne stanovenú podmienku 100 000 združených zamestnancov v pracovnom pomere (ak ide o združenie odborov)  alebo 100 000 zamestnaných zamestnancov v pracovnom pomere (ak ide o združenie zamestnávateľov) a iné združenie odborov alebo zamestnávateľov bolo tiež reprezentatívne, ale podmienku 100 000 združených alebo zamestnaných nespĺňa. Ide o účelovú právnu úpravu s cieľom zvýhodňovať jedno združenie pred druhým, a to bez ohľadu na to, či pôjde o združenie zamestnávateľov alebo odborov“, uvádza sa v stanovisku. „Podmienky na možnosť členstva v tripartite by mali byť pre všetkých zástupcov zamestnancov rovnaké!“, píše sa v stanovisku ďalej.

Nepresné štatistiky pri testovaní. Stovky tisíc ľudí „lietajú vo vzduchu“ a časť z nich môže byť pozitívna

KOZ tvrdí, že novela je v rozpore s Medzinárodným dohovorom práce, ku ktorému pristúpilo aj Slovensko. „Je tiež v rozpore s povahou a účelom reprezentatívnosti, aby v tripartite boli zastúpené združenia, ktoré fakticky nie sú reprezentatívne. Uvedenú právnu úprava považujeme za nesúladnú s Dohovorom MOP č. 144/1976 o trojstranných konzultáciách na podporu uplatňovania pracovných noriem. Pojem reprezentatívnosť definuje Dohovor MOP č. 144/1976, podľa ktorého reprezentatívne znamenajú najreprezentatívnejšie, tzn. Najväčšie, a nie nereprezentatívne, tzn. tie, ktoré sú menšie, resp. ktoré by sa mali stať formálne reprezentatívne na základe tejto účelovej novely,“ uvádza ďalej Monika Uhlerová a má za to, že „rozširovanie počtu subjektov tripartity ohrozuje tiež účinnosť a efektívnosť sociálneho dialógu – čím viac nereprezentatívnych zúčastnených subjektov, tým viac možných protichodných názorov a náročnejšia dohoda. Vytvára sa taktiež možnosť účelového zastúpenia“.

KOZ SR avizuje, že sa opäť obráti na poslancov NRSR, aby takúto právnu úpravu odporujúcu medzinárodným dohovorom nepodporili. Budú apelovať aj na prezidentku SR a obrátia sa aj na Medzinárodnú organizáciu práce. „O situácii v sociálnom dialógu i o zásahoch do sociálnych práv na Slovensku sme informovali aj Európsku komisiu, Európsku odborovú konfederáciu, Európsky sociálny a hospodársky výbor“, uzatvára stanovisko M. Uhlerová z KOZ SR.

Europoslanec Radačovský vyštartoval po vláde. Trestné oznámenie a apel na Ústavný súd

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info