Právnik: Policajti od vás nesmú požadovať informácie o vašom zdravotnom stave, ani o teste na COVID-19!
31 | 10 | 2020 I Jozef Uhlárik ml.

Premiér Matovič a minister vnútra Mikulec oznámili občanom, že policajti si môžu od ľudí po celoplošnom testovaní vypýtať na predloženie potvrdenie o teste. Podľa vyjadrení právnika na to ale nemajú právo!


Celoplošné testovanie so sebou už dlhší čas prináša množstvo otázok, na ktoré sa snažili naši ministri s premiérom dať „vyčerpávajúce“ odpovede. Nie vždy ale korešpondovali so zákonom, respektíve s Ústavou. Jedna z takýchto otázok bola, či a kto môže kontrolovať, či ste na COVID-19 pozitívni alebo negatívni. Kontrolovať to môžu nielen policajti na ulici, ale dokonca aj predavačky. Podľa právnika Jána Čarnogurského mladšieho to ale nie je možné, lebo na to nemajú právo.Ústava zaručuje slobodné rozhodovanie, uviedol na svojom Facebookovom profile.

„Uznesenie vlády o lockdowne a karanténe v prípade odmietnutia predraženého, nezmyselného celoplošného testovania, je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a sankcie v ňom spomenuté nie sú v právnom poriadku Slovenskej republiky realizovateľné,“ píše hneď v úvode Čarnogurský a vysvetľuje, že podľa čl. 16 ods. 1 Ústavy SR je: ,,Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.“

Z hľadiska komparatívneho výkladu je možné poukázať aj na nasledovnú judikatúru: ,,Z ústavného princípu nedotknuteľnosti integrity vyplýva zásada slobodného rozhodovania v otázkach starostlivosti o vlastní zdravie, preto pri aplikácii ustanovení umožňujúcich vo vymenovaných prípadoch, určité medicínske výkony či vyšetrenia urobiť aj bez výslovného súhlasu občana (pacienta), je nutné šetriť podstatu tejto slobody a postupovať s maximálnou zdržanlivosťou“. (nález Ústavného súdu ČR zo dňa 18.05.2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000).

Manuál plošného testovania: Ako sa naň pripraviť a čo je dobré vedieť
Dušičkový víkend bude pravdepodobne patriť testovaniu. Jeho cieľom je zachytiť ďalších infikovaných a spomaliť šírenie vírusu pomocou antigénových testov. Kto sa skríningu nezúčastní a nespadá do kategórie výnimiek, má zostať v 10-dňovej... Čítať ďalej
30 | 10 | 2020 | Natália Sollárová

Sankcionovanie neúčasti na teste je protiústavné

Zamýšľané plošné testovanie na COVID-19 počas núdzového stavu so sankcionovanou neúčasťou by bolo obmedzením základných práv a slobôd. Preto s poukazom na čl. 51 ods. 2 Ústavy SR nie je možné bez zmeny ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. takéto testovanie osobám na území Slovenskej republiky uložiť pod hrozbou sankcie ako povinnosť. Prípadné sankcionovanie neúčasti na plošnom testovaní na COVID-19 počas núdzového stavu povinnou karanténou alebo pokutou vylučuje dobrovoľnosť takého testovania, čo by bolo zároveň bez uvedenej zmeny ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. obchádzaním uvedeného čl. 51 ods. 2 Ústavy SR a v konečnom dôsledku protiústavné.
Informácie o zdravotnom stave policajt nesmie!

„Požadovanie informácií príslušníkom Policajného zboru o zdravotnom stave (vrátane požadovania výsledkov testov na COVID-19), by nemalo žiadnu oporu v právnom poriadku Slovenskej republiky a bolo by v rozpore so základným právom na nedotknuteľnosť súkromia dotknutej osoby v zmysle čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky,“ vysvetľuje Čarnogurský mladší.

„Požadovanie informácií policajtom o zdravotnom stave (vrátane požadovania výsledkov testov na COVID-19) počas núdzového stavu, obdobne ako bolo vysvetlené v bode 1., by bolo zároveň bez zmeny ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. (cit. zákon neupravuje ani túto otázku poskytovanie informácií o zdravotnom stave) obchádzaním uvedeného čl. 51 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a v konečnom dôsledku protiústavné,“ pridáva právnik.

Čaká nás ďalšie STOP: Vláda obmedzuje pohyb v týchto dňoch a časoch
Slováci si za posledné dni už zvykli, že majú obmedzený voľný pohyb. Vláda však pre nich pripravila ďalšie obmedzenia, ktoré vyhlásila v rámci aktuálneho núdzového stavu. Čítať ďalej
29 | 10 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.

Výsledky testov od vás požadovať nemôžu!

A ak premiér s ministrami deklarovali, že certifikát o absolvovaní testov od vás môžu pýtať pri vstupe do obchod aj predavačky, tak ani tie to ale nemôžu! „Z rovnakých dôvodov nie je možné požadovať počas núdzového stavu bez zmeny ústavného zákona č. 227/2002 Z.z., aby sa osoby kedykoľvek preukazovali výsledkami testov na COVID 19 alebo potvrdeniami o ich absolvovaní,“ vraví na margo týchto „upozornení“ premiéra a ministrov Čarnogurský.

Polícia podľa neho nemôže dať ani pokutu podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia: „Predmetný zákon upravuje kompetencie orgánov verejného zdravotníctva a tiež (okrem iného) aj sankcie na úseku verejného zdravotníctva. V zmysle uvedeného zákona sú orgánmi verejného zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva…“ konštatuje právnik.

Slovenská vláda, podľa neho, medzi týmito orgánmi nie je. Polícia preto nemôže udeliť pokutu za priestupok na základe zákona č. 355/2007 Z.z., pre nedodržanie uznesenia vlády, pretože vláda nie je subjektom, ktorý môže opatrenia podľa tohto zákona vydávať!

Dobrovoľné či nedobrovoľné? Odmeny alebo sankcie? Čo všetko vieme o celoplošnom testovaní?
Celoplošné testovanie síce ešte nie je definitívne, detaily jeho realizácie sa ale postupne dolaďujú. Otázok s jeho prevedením je ale stále dosť. Čítať ďalej
22 | 10 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.

Certifikát o teste pri sebe nosiť nemusíte!

Musí, alebo nemusí teda nosiť občan pri sebe certifikát o absolvovaní korona testu? „Občan pri sebe neustále nemusí nosiť ani občiansky preukaz. Neexistuje žiadna právna norma, ktorá by prikazovala ľuďom nosiť pri sebe neustále výsledky testov. Neexistuje ani oprávnenie, ktoré by policajtom vôbec umožnilo si od vás pýtať výsledky testov. Takéto oprávnenie nemá ani Úrad verejného zdravotníctva, ani regionálne úrady verejného zdravotníctva, nakoľko povinnosť nosiť pri sebe výsledky testov nevyplýva zo žiadneho rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva,“ vysvetlil na záver v portáli eurorespekt.sk. právnik Ján Čarnogurský mladší.

Pozor! Idete počas zákazu vychádzania nakupovať? Bločky môžu zaujímať aj políciu
Vláda zavedením výnimočného stavu obmedzila pohyb ľudí. Kam sa môže ísť sú napríklad potraviny. Ale čo nákupné centrá, kde sa predáva všetko? Čítať ďalej
28 | 10 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.