Vláda rozhoduje v rozpore s princípmi právneho štátu
29 | 10 | 2020 I Ivan Brožík

"Nemôže byť žiadna reč o prekážke na strane zamestnanca, ktorý ostal v domácej izolácii, za čo by mal stratiť nárok na zamestnanie a primerané hmotné zabezpečenie." Bývalá ochrankyňa ľudských práv Jana Dubovcová.


Vo verejnom záujme, ktorým sleduje ochranu života a zdravia vláda organizuje celoplošné dobrovoľné testovanie na covid-19. Právnym aspektom tejto aktivity sa na portáli dennikn.sk venuje Jana Dubovcová.

Podľa nej - z pohľadu štátu "kto sa nedá dobrovoľne testovať, prejaví svoju zodpovednosť tým, že dobrovoľne ostane v desaťdňovej domácej izolácii, aby svojím pohybom na verejnosti neohrozoval dobrovoľným testovaním chránené hodnoty život, zdravie, hospodárstvo a nemocnice pred kolapsom."

Podľa Jany Dubovcovej a zmyslu tohto vyhlásenia by mali mať ľudia na výber z dvoch dobrovoľných možností. A to buď sa zúčastnia dobrovoľného  testovania, alebo absolvujú dobrovoľnú desaťdňovú domácu izoláciu. V čase mimo núdzového stavu platí, že regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár v prípade podozrenia, že existuje riziko vzniku a šírenia prenosnej choroby, nariadi podľa platného zákona chorému, ale aj iba podozrivému z ochorenia, izoláciu.

Matovič uráža prezidentku. Ako "rešpektovať" predstaviteľov štátu?
"Niekto má nutkavú potrebu od testovania pokútne odrádzať … lebo s ideou neprišiel/-a on/-a. Trápnučké tri dni pred logisticky najťažšou operáciou v histórii." - Predseda vlády Igor Matovič. Čítať ďalej
28 | 10 | 2020 | Ivan Brožík


"Človek v nariadenej izolácii je pod zvýšeným zdravotným dozorom a lekárskym dohľadom a poskytuje sa mu zdravotná starostlivosť. Ak v izolácii nemôže vykonávať svoju prácu, je uznaný práceneschopným a z toho právneho titulu má nárok na poberanie ustanovených dávok sociálneho poistenia, lebo podľa článku 35 našej ústavy občania majú právo na prácu a štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať." Tvrdí Jana Dubovcová.

Podľa vlády a niektorých jej predstaviteľov a ich verejných vyjadrení však, zdá sa, platí,  že tí, ktorí si z dvoch dobrovoľných možností daných vládou nevybrali test, ale domácu izoláciu, môžu byť vyhodení z práce, lebo v nej majú neospravedlniteľnú absenciu a svojím rozhodnutím si sami vytvorili prekážku, ktorá bráni ich účasti v práci. To má byť aj právnym dôvodom, teda prekážka na strane zamestnanca, pre ktorý nebude mať nárok na náhradu mzdy, prípadne nemocenské alebo sociálne dávky. Zároveň tí, ktorí si z dvoch dobrovoľných možností daných vládou nevyberú test, môžu mimo domácnosti na ulici dostať veľkú pokutu v prípade, ak sa pri kontrole nepreukážu dokladom o negatívnom teste.

Uznávaní vedci vyzvali Matoviča, aby robil premyslenejšie kroky v boji s pandémiou!
Slovenskí vedci vyzývajú na zomknutie sa, ale aj za lepšiu komunikáciu s verejnosťou, aby stúpala dôvera občanov v koronavírusové opatrenia, a aby nedochádzalo k zbytočnému rozdeľovaniu spoločnosti. Čítať ďalej
28 | 10 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.


"Z toho vyplýva, že štátne orgány v čase núdzového stavu sledujúc ochranu života, zdravia, hospodárstva a funkčnosti zdravotníckych zariadení v skutočnosti nevytvorili právne podmienky pre dobrovoľné rozhodovanie ľudí, ale naopak vytvorili podmienky, aby boli ľudia boli okolnosťami nútení buď sa dať testovať, alebo byť v domácej izolácii." Logicky dôvodí bývalá ochrankyňa ľudských práv.

Za takýchto okolností a v tejto situácii nemôže byť žiadna reč o prekážke na strane zamestnanca, ktorý ostal v domácej izolácii, za čo by mal stratiť nárok na zamestnanie a primerané hmotné zabezpečenie. "Právo máme vykladať v súlade s princípmi právneho štátu a pri jeho výklade máme zohľadňovať existujúce súvislosti. A to aj v čase núdzového stavu. Na orgánoch štátu je, aby zabezpečili ochranu každého pred bezprávím a nezákonným konaním, a teda aj tých ľudí, ktorí sa rozhodli pod tlakom okolností pre domácu izoláciu." vysvetľuje Jana Dubovcová.

Matovičovi hrozí doživotie!, tvrdí Štefan Harabin
Bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin je známy svojimi ostrými vyjadreniami na adresu súčasného premiéra, no teraz zašiel ešte ďalej. Podal na neho trestné oznámenie! Čítať ďalej
27 | 10 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.