Čaká nás ďalšie STOP: Vláda obmedzuje pohyb v týchto dňoch a časoch
29 | 10 | 2020 I Jozef Uhlárik ml.

Slováci si za posledné dni už zvykli, že majú obmedzený voľný pohyb. Vláda však pre nich pripravila ďalšie obmedzenia, ktoré vyhlásila v rámci aktuálneho núdzového stavu.


Matovičova vláda síce schválila návrh na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu, platné sú však výnimky na ne. Obmedzený pohyb ľudí bude od 2. do 8. novembra v čase od 5.00 hod. do 1.00 hod nasledujúceho dňa. Obmedzenie sa však nevzťahuje na osobu s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra od subjektu zapojeného do operácie Spoločná zodpovednosť, informuje o tom portál dnes24.
Negatívni budú môcť ísť všade, bez testu nie

Premiér Matovič odkazuje, že negatívni ľudia s certifikátom už budú môcť ísť aj do iného obchodu ako len potraviny či drogéria prípadne lekáreň. „Ľudia, ktorí sa zúčastnia testovania a budú mať potvrdenie o negatívnom výsledku, budú môcť od pondelka žiť relatívne slobodne,“ povedal premiér. Táto informácia vyplýva z návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu, ktorý v stredu schválila vláda. V platnosti sú aj ďalšie výnimky na cestu na obstaranie nevyhnutných potrieb, cestu do a zo školy či do zdravotníckeho zariadenia.

Pre ľudí, ktorí nebudú mať potvrdenie o teste, budú platiť výnimky napríklad len na cestu na pohreb, uzavretie manželstva, krst či starostlivosť o blízku osobu. Vláda tak urobila preto, aby „nekomplikovala život zodpovedným ľuďom a naplnila základné ľudské práva tých, ktorí sa rozhodnú na testovanie nejsť a radšej zostať v domácej karanténe“. Podľa Matoviča aj tí ľudia majú právo ísť si nakúpiť potraviny, drogériu či lieky. Tento stav bude podľa neho platiť do nedele 8. novembra.

Šéf lekárskej komory končí v krízovom štábe a vyzýva vládu, aby testovanie ešte zvážila
Lekári bijú na poplach. Majú pocit, že odborníkov nikto nepočúva a sú presvedčení, že testovanie pandémiu nezastaví. Okrem toho ich je málo a nemocniciam začínajú dochádzať kapacity. Čítať ďalej
28 | 10 | 2020 | Natália Sollárová

Predavačky si možno budú môcť pýtať certifikáty

Nájdu sa však aj ľudia, ktorí sa síce chcú dať otestovať antigénovými testami, ale v súkromných lokálnych laboratóriách, tí však nedostanú po takomto testovaní certifikát, pretože štát bude akceptovať len výsledok PCR testu, alebo antigénový test v rámci plošných odberných miest. Všetky PCR testy od štvrtka 29. októbra, keď sa bude dať otestovať vo vybratých podnikoch, až do nedele 1. novembra, bude štát brať do úvahy pri obmedzení vychádzania.

Hlavný hygienik tiež vydá vyhlášku pre obchody, aby si mohli pýtať certifikáty s negatívnym výsledkom. Či to však môžu obchody požadovať, respektíve či to nie je porušenie GDPR ale premiér Matovič odpovedať nevedel. „To už sú otázky na právnikov, také špecialitky,“skonštatoval predseda vlády.

Koniec dohadov: "Antigénové testy nie sú dostatočne spoľahlivé", potvrdzuje štúdia
Tím českých odborníkov zrealizoval štúdiu, v ktorej skúmali citlivosť antigénových testov. Výsledky sú horšie, ako čakali. Približne 3 z 10 infikovaných vôbec neodhalia, hoci majú príznaky. PCR testy sú jednoznačne presnejšie. Čítať ďalej
28 | 10 | 2020 | Natália Sollárová

Antigénové testy sú podľa premiéra výborné

Predseda vlády už dlhodobo vyhlasuje, že antigénové testy sú výborný doplnok na plošné rýchle identifikovanie ľudí s najvyššou vírusovou náložou, ktorí by mohli byť najviac infekční. Poukázal na výsledky štúdie Fakultnej nemocnice Praha Motol, ktorá porovnávala výsledky antigénových a PCR testov na ochorenie COVID-19.

Premiér spolu s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím skonštatovali, že antigénové testy dokážu odhaliť 67 % z tých infikovaných, ktorých by odhalil PCR test. Výsledky podľa ich slov prekonali očakávania na úrovni 30 %, s ktorými išli do plošného testovania, informuje v závere portál dnes24.

Šokujúce zistenia Richarda Kollára: Antigénové testy nie sú určené pre bezpríznakových ľudí!
Slovenský premiér sa ako prvý odhodlal pretestovať na koronavírus všetkých obyvateľov. Má na to síce podporu v koalícii, odborníci ale vravia niečo iné. Čítať ďalej
23 | 10 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.

Toto sú výnimky z obmedzenia slobody pohybu

Vláda obmedzuje podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

 2. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozames­tnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

 3. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

 4. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,

 5. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,

 6. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

 7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

 8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

 9. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

 10. dieťa do desiatich rokov veku,

 11. cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť,

 12. cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelá­vacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,

 13. cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

 14. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,

 15. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

 16. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

 17. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

 18. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

 19. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

 20. osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast


Celoslovenské testovanie na COVID-19: Vieme, kto naň ísť nemusí
Deň „D“, teda začiatok celoplošného testovania Slovákov sa nezadržateľne blíži. Niektorí však naň ísť nemusia. Pozrite sa, koho sa to netýka. Čítať ďalej
28 | 10 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.