Slovenská pošta upravila doručovanie niektorých doporučených zásielok
27 | 10 | 2020 I SITA

S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke, ako aj obyvateľov upravila Slovenská pošta doručovanie niektorých doporučených zásielok. Obyčajné a doporučené zásielky dostanú adresáti do schránok, úradné zásielky si prevezmú na verejnom priestranstve.


Ak adresáti nebudú zastihnutí na adrese, dostanú do poštovej schránky oznámenie o uložení tejto úradnej zásielky. Vyplýva to z rozhodnutia vlády a príkazu ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala, ktoré dnešným dňom nadobudli právoplatnosť.

Ako informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková, doručovanie obyčajných listových zásielok pokračuje ako doposiaľ. Zásielku doručovateľ vhodí do poštovej schránky. V prípade, že sa zásielka nedá kvôli veľkosti vhodiť do schránky, bude uložená v pobočke pošty. Doručovateľ nechá oznámenie o uložení zásielky zákazníkovi v schránke.

Štandardné doporučené zásielky bude Slovenská pošta doručovať vhadzovaním do domovej listovej schránky, pričom za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do schránky. V prípade, že sa zásielka nedá kvôli veľkosti vhodiť do poštovej schránky, bude uložená na pobočke pošty. Doručovateľ nechá oznámenie o uložení zásielky na pošte.

Ostrá prestrelka ministra vnútra s primátorom Rimavskej Soboty! Pošle tam vláda políciu?
Mestská polícia v Rimavskej Sobote ľuďom, starým matkám, otcom, za to, že navštívia miestny cintorín a položia kvety a zapália sviece na hroboch svojich blízkych, pokuty ukladať nebude. Čítať ďalej
27 | 10 | 2020 | Ivan Brožík


Výnimkou je doručovanie úradných zásielok, poistených listov, doporučených listov so službou „Dobierka“, „Doručenka“, „Do vlastných rúk“, poštových poukazov na adresu a na výplatu doručovaných s peniazmi. Doručovateľ ich doručuje na verejnom priestranstve, napríklad pred bytovým domom, rodinným domom, sídlom organizácie, pričom adresáta privolá cez zvonček.

V priestoroch pobočiek Slovenskej pošty je regulovaný počet zákazníkov, to znamená, že v pobočke sa môže nachádzať jeden zákazník na 15 metrov štvorcových. Zároveň musia byť dodržiavané dvojmetrové vzájomné odstupy, čo platí aj pre zákazníkov, čakajúcich pred pobočkou. Do priestorov pobočky môžu vstúpiť iba tí zákazníci, ktorí budú mať riadne nasadené ochranné rúško alebo inú ochranu tváre (napríklad šál, šatku).

Slovenská pošta odporúča, aby si zákazníci priniesli rukavice a vlastné pero. Pri úhrade platieb odporúča uprednostniť platobnú kartu, aby klienti i zamestnanci čo najmenej prichádzali do kontaktu s hotovosťou. K dispozícii je aj dezinfekcia rúk. "Zákazníkov dôrazne žiadame, aby všeobecné ochranné opatrenia dodržiavali, a tých, ktorí sú v karanténe, aby na pošty nechodili," dodala Iveta Dorčáková.