Nemecko spustilo prípravu na časy, keď bude nedostatok pitnej vody
07 | 10 | 2020 I Ivan Brožík

Zásobovanie (nielen) pitnou vodou sa stáva výzvou v dôsledku klimatických zmien. V tejto súvislosti existuje riziko konfliktov medzi rôznymi záujmovými skupinami. Preto sa teraz samosprávy, environmentálne skupiny a združenia spojili s federálnou nemeckou vládou.


Zoči-voči klimatickým zmenám sa chce Nemecko pripraviť na hroziaci nedostatok vody. Konflikty o vodu musia byť riešené včas, pružne a za účasti všetkých záujmových skupín vzhľadom na častejšie suchá, uvádza sa v záverečnej práci „Národného dialógu o vode“, ktorú v Nemecku aktuálne zverejnili. Do dokumentu je zapojených asi 300 zástupcov vlády, obcí, environmentálnych skupín a združení. Vážnej téme sa venuje portál faz.net.

Podľa vstupov do diskusie na danú tému jej účastníci hlásia počiatočné konflikty týkajúce sa množstva a kvality vody v prípade sucha a nedostatku vody. „Tieto sa v priebehu zmeny podnebia zvýšia.“ V prípade dlhodobých horúčav možno očakávať miestne alebo regionálne obmedzenia týkajúce sa dodávky pitnej vody. Potom by mohlo dôjsť ku konfliktom medzi poľnohospodárstvom, dodávkou pitnej vody a ochranou podzemných vôd.

Cieľom dialógu organizovaného ministerstvom životného prostredia je do budúcnosti do roku 2050 zabrániť práve takýmto odborným aj názorovým stretom. „Voda v dostatočnom množstve a dobrej kvalite je nevyhnutným základom života pre ľudí a prírodu, ako aj pre spoločenské a ekonomické aktivity ľudí,“ uvádza sa v dokumente. Minister životného prostredia Svenja Schulze to chce vysvetliť na záverečnom podujatí fóra pre dialóg.

„Za klimatické zmeny sú zodpovední bohatí ľudia!“
Výsledky prieskumu University of Leeds z 86 krajín ukazujú, že „za klimatickú krízu sú zodpovední v prvom rade bohatí,“ informuje BBC. Čítať ďalej
18 | 03 | 2020 | Timotej Dudka


Aby sa predišlo konfliktom v oblasti poľnohospodárstva, je potrebné vypracovať „príručku pre využívanie pôdy šetriace vodu“. Pri odčerpávaní vody by sa navyše mali brať do úvahy regionálne rozpočty na vodu a najmä podmienky tamojšej podzemnej vody. Očakáva sa, že konflikty medzi vodným hospodárstvom a prevádzkovateľmi elektrární v dôsledku používania chladiacej vody sa v najbližších rokoch zmiernia. Dôvodom je odchod z jadrovej energie a výroby energie z uhlia. Potreba vody v priemysle však bude pravdepodobne naďalej existovať na podobnej úrovni.

Všetci, ktorí sa zúčastnili na dialógu, v zásade prijali zásadu „znečisťovateľ platí“, a teda platí aj „environmentálne náklady“. Neexistuje však dohoda na tom, ako presne by to malo byť definované pre ochranu vody. V súčasnosti nebude existovať žiadne konkrétne označenie ako poľnohospodárstvo, priemysel alebo obchod. Federálna a štátna vláda teraz pripravujú pre tento účel naozaj zodpovednú a odbornú koncepciu.

Klimatické zmeny tvrdo zasiahnu aj Slovensko. Môžeme prísť o polovicu vodných zdrojov
Slovensko môže do roku 2075 prísť až o polovicu vodných zdrojov pričom škody na poľnohospodárstve, v dôsledku negatívnych klimatických zmien, môžu presiahnuť miliardu eur. V súhrnnej správe o tom informuje nezisková organizácia Greenpeace Slovensko.... Čítať ďalej
12 | 02 | 2020 | Jaroslav Fabok