Rôzni Kočnerovia a Bašternákovia svoje majetky už pred štátom neskryjú
28 | 08 | 2020 I Ivan Brožík

Vláda schválila zákon, ktorý umožní zaisťovať majetok zadržaným osobám. Kým v minulosti si obžalovaní stíhali skryť majetok ešte pred jeho právoplatným zaistením, teraz to bude inak.


Postará sa o to novovzniknutý Úrad pre správu zaisteného majetku. Tak možno prečítať návrh nového zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe, pripomína portál startitup.sk.

Ide o hmatateľný výsledok úsilia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Členom vládneho kabinetu oznámila, že takýto návrh zákona už kedysi vláda odobrila, no nedostal sa na rokovanie pléna poslancov parlamentu. Podľa ministerky "ide o silný nástroj, ktorý umožní, aby sa prokuratúra venovala tomu, čomu sa má". Nový úrad bude mať na starosti aj to, aby zaisteným osobám spravoval majetok tak, aby jeho hodnota neklesala. To je nesmierne dôležité pri rozsudkoch, ktorých súčasťou je aj prepadnutie majetku štátu.

"Majetkom sa pre účely tohto zákona rozumejú veci podľa Občianskeho zákonníka, živé zvieratá, práva alebo iné majetkové hodnoty, najmä byty, nebytové priestory, peniaze v hotovosti alebo peniaze vedené na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky a peniazmi oceniteľné hodnoty vrátane virtuálnej meny," píše sa v návrhu zákona rezortu spravodlivosti, ktorý zároveň novelizuje aj trestný zákon a trestný poriadok.

Ministerstvo spravodlivosti preveruje konanie správkyne Bašternákovho majetku
Ministerstvo spravodlivosti začalo správne konanie vo veci postupu správkyne majetku odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka Lenky Ivanovej. Správkyňa totiž nezverejňovala údaje o konkurznom konaní v registri úpadcov. Vyplýva to zo stanoviska,... Čítať ďalej
24 | 10 | 2019 | TASR


V praxi by to znamenalo, že hlavní podozriví v kauzách už nebudú mať čas skryť majetky a prepísať ich na iné osoby tak, aby nemuseli polícii , štátu, prípadne poškodeným nič odovzdávať.

Úrad by mal mať sídlo v Bratislave. Bude ho riadiť osoba, ktorú na funkčné obdobie piatich rokov vymenúva a odvoláva šéf rezortu spravodlivosti. Tá istá osoba bude môcť byť vymenovaná za riaditeľa úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Na účely riadneho výkonu správy zaisteného majetku je úrad podľa zákona oprávnený vykonať všetky potrebné úkony, nahliadať do účtovných záznamov, zmlúv a ďalších písomností týkajúcich sa zaisteného majetku a vstupovať na miesta určené na podnikanie, kde sa nachádzajú. Úrad v prípade nadobudnutia účinnosti zákona začne vykonávať svoju činnosť od 1. augusta 2021. Prvé výberové konanie na funkciu ra 2021.

Pre každý súd je hosťujúci sudca veľká pomoc, tvrdí Kolíková
Pre každý súd je hosťujúci sudca veľká pomoc. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Čítať ďalej
25 | 08 | 2020 | SITA