Vysokoškoláci vyzývajú rezort školstva, aby viac podporil sociálne slabších študentov
14 | 08 | 2020 I SITA

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzýva ministerstvo školstva, aby pripravilo systém podpory študentov zo zlých socio-ekonomických pomerov.


Agentúru SITA o tom informovala podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou ŠRVŠ Ema Petriková. Poukázala na júlový prieskum ŠRVŠ a Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, z ktorého vyplynulo, že 23 percent študentov bude potrebovať finančnú pomoc, aby mohli pokračovať v štúdiu.

ŠRVŠ vo svojom stanovisku uviedla, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR svojou pasivitou a nečinnosťou odrádza od vysokoškolského štúdia mladých ľudí zo slabších sociálnych a ekonomických pomerov.

Zamestnanci z rizikových krajín sa asi budú musieť preukázať negatívnym testom
Zamestnávateľom zrejme pribudne povinnosť zamedziť vstupu zamestnancov z rizikových krajín do všetkých prevádzok a pracovísk, ak sa nepreukážu negatívnym PCR testom a potvrdením o ich registrácii na príslušnom regionálnom úrade verejného... Čítať ďalej
14 | 08 | 2020 | TASR


Študentská rada ministerstvu navrhla, aby zdvihlo minimálnu mesačnú výšku príspevku na pokrytie nevyhnutných nákladov z desať eur a umožnilo posudzovanie finančnej situácie rodiny počas obdobia trvania krízy. „V súčasnej situácii posudzovať príjem rodiny za predchádzajúci rok vo viacerých prípadoch nedáva zmysel,“ vysvetlila rada.

Doplnila, že ministerstvo jej návrhy neakceptovalo a k úprave vyhlášky nedošlo. Rezort podľa nej však nepodnikol kroky na podporu študentov, ktorí bez nejakej pomoci budú mať problém pokračovať v štúdiu.

Ako ukázal prieskum, niektorí študenti museli počas pandémie riešiť nielen vlastné existenčné problémy, ale aj problémy v rodine a na štúdium nemali dostatok času. Vyše 22 percent študentov prišlo o časť príjmov z práce a o prácu ich prišlo 12 percent. Z opýtaných študentov 17 percent uviedlo, že človek, ktorý im prispieva na štúdium a život, mal výpadok príjmov alebo prišiel o prácu. Vysokoškolské vzdelanie by nemalo byť podľa ŠRVŠ mladým ľuďom prístupné iba formálne, ale najmä reálne.