Zamestnanci vyslaní na Slovensko už majú nárok na rovnaké zložky mzdy ako slovenskí zamestnanci
11 | 08 | 2020 I SITA

 Zamestnanci, ktorí sú vyslaní na Slovensko, majú od konca júla tohto roka rovnako ako slovenskí zamestnanci nárok na ďalšie povinné zložky mzdy. Ide napríklad o mzdové zvýhodnenia za prácu, náhradu stravy, ubytovania či dopravy v prípade pracovnej cesty.


Na tieto zložky mzdy majú vyslaní zamestnanci nárok v rozsahu a za podmienok, ako ich zamestnávateľ platí aj slovenským zamestnancom s uplatnením zásady vylúčenia dvojitého hradenia nákladov. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorá sa začala uplatňovať od konca júla tohto roka. Novelou pracovného kódexu sa do slovenského právneho poriadku preberá eurosmernica o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.

"Po novom majú zamestnanci vyslaní na obdobie dlhšie ako 12 mesiacov nárok na všetky povinne uplatniteľné podmienky zamestnávania hostiteľského členského štátu, akoby bola pracovná zmluva uzavretá podľa práva hostiteľského štátu," uviedla v tlačovej správe poradenská spoločnosť Accace. Výnimkou sú postupy a podmienky uzatvárania a ukončovania pracovnej zmluvy a zákazu konkurencie po skončení pracovného pomeru. Cezhranične dočasne pridelení zamestnanci majú naďalej nárok na porovnateľné odmeňovanie a pracovné podmienky ako porovnateľní zamestnanci užívateľského zamestnávateľa.

Špiónsky škandál či český scenár. Ruské médiá informujú o vyhostení diplomatov zo SR
Moskva údajne chystá reakciu. Čítať ďalej
11 | 08 | 2020 | SITA


Krátkodobé vyslanie zamestnanca na Slovensko, čo je vyslanie na obdobie do 12 alebo 18 mesiacov, sa podľa novely pracovného kódexu odlíšilo od dlhodobého vyslania nad 12 alebo 18 mesiacov. Pri krátkodobom vyslaní sa podľa rezortu práce aplikuje pracovné právo SR len v rozsahu "tvrdého jadra", kým pri dlhodobom vyslaní sa po novom aplikuje celé pracovné právo SR s výnimkou pravidiel založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovného pomeru, zákazu výkonu inej zárobkovej činnosti počas trvania pracovného pomeru a zákazu konkurenčnej činnosti. Za tzv. tvrdé jadro sa pritom považujú ustanovenia o minimálnej mzde a minimálnych mzdových nárokoch.

Novela Zákonníka práce tiež stanovuje pravidlá počítania obdobia vyslania vo vzťahu k tzv. reťazeniu vyslaní, ak vyslaného zamestnanca na tom istom mieste a s tým istým druhom práce vystrieda iný vyslaný zamestnanec. Upravujú sa informačné povinnosti užívateľského zamestnávateľa voči agentúre dočasného zamestnávania, keď zamestnanec vyslaný na územie SR agentúrou dočasného zamestnávania má byť v rámci cezhraničného poskytovania služieb užívateľským zamestnávateľom v inom štáte vyslaný na výkon práce do iného štátu.