Národná diaľničná spoločnosť má do konca júla vyhodnotiť splnenie podmienok na dostavbu diaľnice D1 s tunelom Višňové
29 | 07 | 2020 I SITA

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) by mala do konca júla vyhodnotiť splnenie podmienok účasti štyroch prihlásených záujemcov v súťažnom dialógu na dostavbu diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové.


Súťažný dialóg s uchádzačmi, ktorí splnili podmienky, by sa mal podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslava Kmeťa následne začať v auguste. Zhotoviteľ dokončenia diaľničného úseku v dĺžke 13,5 kilometra (z toho tunel Višňové takmer 7,5 kilometra) by mal byť známy do konca tohto roka.

"NDS vyhodnocuje predložené žiadosti o účasť. Vyhodnocovanie sa nachádza v záverečnej fáze. Do konca bude urobené vyhodnotenie kritérií, alebo ako uchádzači splnili podmienky," povedal pre agentúru SITA Kmeť. "A potom môže od augusta začať súťažný dialóg prezentáciou technických riešení. Do konca tohto roka chceme vybrať zhotoviteľa a podpísať s ním zmluvu," uviedol štátny tajomník.

NDS podľa Kmeťa aktívne pristupuje k zabezpečeniu celej súťaže tak, aby zhotoviteľ mohol byť vybraný do konca roka 2020. Zároveň však nevie ovplyvniť prípadné námietky a odvolanie, nakoľko ide o právo uchádzača. "Záujmom NDS je minimalizovať počet revíznych postupov a tak skrátiť čas trvania súťaže. Máme pripravenú aj alternatívu fázovania financovania projektu v tomto a budúcom programovom období," povedal Kmeť.

SNS chce iniciovať referendum za predčasné parlamentné voľby
Mimoparlamentná SNS chce iniciovať referendum za predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR v roku 2021. Čítať ďalej
29 | 07 | 2020 | SITA


"Nové vedenie riadiaceho orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na ministerstve dopravy komunikovalo tento variant aj s Európskou komisiou," podotkol. Rozdelenie financovania projektu zo zdrojov Európskej únie na časti v súčasnom a budúcom programovom období by pripadalo do úvahy, ak by zhotoviteľ nebol vybraný do konca aktuálneho roka a diaľnica s tunelom Višňové by nebola dokončená v plánovanej lehote do konca roku 2023. Dovtedy je možné dočerpať európske peniaze v terajšom programovom období 2014 až 2020.

Záujem o dostavbu diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové prejavili štyri stavebné združenia. Žiadosť o účasť predložili 11. mája združenia Metrostav DS, a. s., (Slovensko) a Metrostav, a. s. (Česko), Strabag, s. r. o., Doprastav, a. s.,, Váhostav - SK, a. s. a TuCon, a. s., ako aj Skanska SK, a. s.,, Skanska, a. s., (Česko) a Skanska S. A. (Poľsko) a tiež Ferrovial Agromán Slovakia, s. r. o., a Budimex S. A. (Poľsko).

Národná diaľničná spoločnosť následne po predložení žiadostí o účasť v tendri začala hodnotiť splnenie podmienok účasti. Posudzuje predložené referencie či ekonomickú kondíciu spoločností. Podľa NDS ide o prvý dôležitý míľnik v súťažnom dialógu vyhlásenom koncom januára. Proces hodnotenia splnenia podmienok účasti mal byť pôvodne ukončený do dvoch mesiacov. NDS plánuje vybraných uchádzačov vyzvať na súťažný dialóg do 31. júla.

Únia hydinárov apeluje na kúpu vajec domáceho pôvodu, ktoré sú aj v horúcich dňoch zdravotne bezpečné
Únia hydinárov Slovenska apeluje na kúpu vajec domáceho pôvodu s označením SK, ktoré sú čerstvé a aj v horúcich dňoch kvalitné a zdravotne bezpečné. Čítať ďalej
29 | 07 | 2020 | SITA


Predpokladaná hodnota zákazky na dokončenie úseku D1 s tunelom Višňové je 260,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty a lehota výstavby by nemala trvať dlhšie ako 36 mesiacov. "Plánom je ukončiť súťaž a podpísať zmluvu o dielo do konca roka 2020 a motoristom odovzdať dielo do užívania najneskôr do konca roka 2023," informovala ešte v máji vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

"Tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti, postúpia do ďalšej fázy súťaže. Tou je samotný súťažný dialóg. Zo všetkých prihlásených do súťaže budú do samotného súťažného dialógu vybraní len tí najlepší," priblížila Žgravčáková. Vybrané stavebné spoločnosti podľa nej predstavia v súťažnom dialógu konkrétne technické riešenia a až po ukončení dialógu budú vyzvaní na predloženie konečných ponúk, zahŕňajúcich aj cenu. NDS pred vyhlásením súťaže opakovane konzultovala návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci prípravných trhových konzultácií, následne všetky relevantné návrhy zapracovala do súťažných podkladov.

"Projekt posúdil Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, inštitút INEKO, súťažné podklady boli taktiež predmetom ex ante kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO)," dodala Žgravčáková. NDS zapracovala do súťažných podkladov všetky návrhy a pripomienky ÚVO, tendrovú dokumentáciu odsúhlasilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.