HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Spracovanie agendy v elektronickej podobe v samosprávach rastie, ukázal prieskum

Ilustračné foto - TASR

Spracovanie agendy výlučne v papierovej podobe v samosprávach ustupuje, nahrádza ho elektronická forma. Vyplýva to z prieskumu Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý agentúre SITA poskytol hovorca ZMOS Michal Kaliňák. Na prieskume sa v čase od 1. júna do 8. júla zúčastnilo 520 starostov a primátorov.

Odpovede respondentov naznačujú, že ekonomickú agendu spracováva iba v papierovej forme 4,8 percenta samospráv. Agendu daní a poplatkov v printovej forme spracováva 4,9 percenta opýtaných. Dokumentáciu vnútornej správy, evidencie a údržby majetku spracováva výlučne v papierovej podobe takmer 11 percent miest a obcí. Záležitosti týkajúce sa matriky spracováva papierovo 4,7 percenta respondentov.

Projektové dokumentácie či prípadne historické zmluvy sú stále pomerne často spracovávané v papierovej podobe. Napríklad agendu, týkajúcu sa výstavby, je len v papierovej podobe spracovávaná na úrovni 27 percent samospráv, podobne ako agenda životného prostredia, a to vo výške 27,1 percenta miest a obcí. Takmer 24 percent opýtaných uviedlo, že agendu správy cintorínov a športovísk spracovávajú výlučne v papierovej podobe.

Minister Krajčí chce sťažiť prístup k potratom ženám po štyridsiatke

V prípade, že samosprávy využívajú viacero informačných systémov, sú tieto systémy prepojené u 40,5 percenta respondentov a u 46,1 percenta prepojené nie sú. Informačné systémy sú integrované na referenčné registre štátu u 52,8 percenta opýtaných. U takmer 20 percent tieto systémy integrované nie sú, 7,5 percenta na tom pracuje a takmer 21 percent na to nevedelo odpovedať.

Princíp jedenkrát a dosť, čiže zákaz žiadať od občanov výpisy z obchodného či živnostenského registra a z katastra nehnuteľností, ktoré obce dokážu nájsť sami v spoločných registroch, zabezpečuje 55,8 percenta samospráv cez informačný systém DCOM. Ďalších 19,8 percenta cez OverSi, cez iný informačný systém 7,8 percenta. Zvyšných 16,6 percenta na otázku nevedelo odpovedať.

Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý sa uskutočňuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny.v

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info