OZ KOVO navrhne štrajkovú pohotovosť, dôvodom je kolektívna zmluva
21 | 07 | 2020 I SITA

V strojárskom odvetví bol narušený sociálny zmier.


Dôvodom je nepodpísanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre oblasť strojárenského priemyslu medzi OZ KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu SR (ZSP), ktorá zakotvuje minimálne štandardy a minimálne nároky v pracovno-právnej oblasti, v sociálnych vzťahoch a právach a povinnostiach zamestnancov.

"OZ KOVO naďalej trvá na okamžitom podpísaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a obnovení sociálneho zmieru v tomto odvetví. Zároveň podnikneme všetky potrebné kroky k tomu, aby k podpisu tejto zmluvy došlo. Z tohto dôvodu žiadame určenie sprostredkovateľa na riešenie kolektívnych sporov. Navrhneme orgánom OZ KOVO, aby bola vyhlásená štrajková pohotovosť v celom odvetví strojárskeho priemyslu a v prípade ak napriek tomu nedôjde k dohode a podpisu tejto zmluvy, sme pripravení ísť aj do nejakých nátlakových aktivít," informovala v utorok na tlačovej konferencii podpredsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková.

Klub 500 apeluje na premiéra Matoviča, aby neblokoval zvýšenie príspevkov na udržanie pracovných miest (aktualizácia)
Na Slovensku je ohrozených približne 60-tisíc pracovných miest. Čítať ďalej
21 | 07 | 2020 | SITA


"My sme sa rozhodli dnešným dňom zorganizovať túto tlačovú konferenciu, aby sme informovali verejnosť o tom, že sociálny zmier v tomto odvetvi bol narušený v dôsledku nepodpísania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Ani päť mesiacov potom, čo sa obidva vyjednávacie tímy OZ KOVO a Zväz strojárskeho priemyslu na znení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa dohodli, nebola táto kolektívna zmluva zo strany prezidenta ZSP Alexeja Beljajeva podpísaná s odôvodnením, že v tejto krízovej situácii by táto zmluva znamenala ohrozenie strojárskych podnikov. OZ KOVO túto argumentáciu odmieta, pretože zmluva vyššieho stupňa je odvetvovou a zakotvuje minimálne štandardy a minimálne nároky v pracovno-právnej a v sociálnych vzťahoch a práva a povinnosti zamestnancov," uviedla Monika Benedeková.

Z dôvodu, že zmluva zakotvuje len minimálne nároky, je OZ KOVO názoru, že táto kolektívna zmluva nemôže ohroziť fungujúce priemyselné podniky v strojárskom odvetví.

Podnikateľské kilečko od januára zruší viaceré povinnosti zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni
Od začiatku budúceho roka nebudú zamestnávatelia povinní odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnávajú už žiadneho zamestnanca. Čítať ďalej
21 | 07 | 2020 | SITA


"Práve naopak, neexistencia kolektívnej zmluvy vedie k prehlbovaniu rozdielov medzi podnikmi samotnými, no predovšetkým regionálnych rozdielov. Neexistencia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môže postupne znamenať deštrukciu a naštrbenie sociálnych vzťahov a znižovanie pracovno-právnych a sociálnych štandardov zamestnancov. OZ KOVO v tomto zmysle odmieta túto argumentáciu aj preto, že sme proti tomu, aby celá ťarcha krízy zostala len na pleciach zamestnancov v podobe znižovania ich nárokov a ďalšiemu narušeniu pracovno-právnych vzťahov," pokračovala Benedeková.

Kolektívna zmluva je pre OZ KOVO zároveň aj akousi deklaráciou o fungovaní sociálneho dialógu. "Jej nepodpísanie je preto bezprecedentným javom, ktorý sa počas celej éry fungovania sociálneho dialógu medzi OZ KOVO a ZSP nevyskytol. Nepodpísanie kolektívnej zmluvy je porušením všetkých pravidiel a štandardov sociálneho dialógu a je narušením sociálneho zmieru v odvetví. Sám Alexej Beljajev sa pred časom vyjadril, že najdôležitejšou úlohou štátu a zamestnávateľov v čase krízy je poskytnúť čo najviac finančných prostriedkov zamestnancom a občanom práve z dôvodu udržania vnútorného dopytu a domácej spotreby, ktorá je pre ekonomický rast na Slovensku dôležitá," doplnila Benedeková.

Nepodpísaním kolektívnej zmluvy ZSP SR vyslal podľa OZ KOVO veľmi negatívny signál 35 000 zamestnancom strojárskeho odvetvia, ktorí boli touto zmluvou viazaní.

Lídri EÚ prijali záchranný balík po pandémii koronavírusu aj rozpočet
Lídri EÚ dosiahli na mimoriadnom summite v Bruseli v utorok nadránom dohodu o záchrannom balíku pre ekonomiky po pandémii koronavírusu a o rozpočte Únie na obdobie rokov 2021-2027 - v bezprecedentnej celkovej výške 1,82 bilióna eur. Informovali o... Čítať ďalej
21 | 07 | 2020 | Imrich Kovačič / TASR