Priemerná starobná penzia predstavuje 485 eur, medziročne stúpla o 26 eur
19 | 07 | 2020 I SITA

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci júna tohto roka predstavoval 485 eur.


Oproti júnu minulého roka tak vzrástol o 25,70 eura. Popri náraste sumy starobnej penzie sa zvýšil aj počet jej poberateľov. Kým v júni minulého roka starobný dôchodok dostávalo 1 milión 74-tisíc penzistov, v júni tohto roka už bolo na Slovensku 1 milión 84-tisíc starobných dôchodcov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Priemerný predčasný starobný dôchodok medziročne vzrástol o 17,40 eura na 451,10 eura. Ku koncu minulého mesiaca ho dostávalo 14,5-tisíca penzistov, čo bolo o 654 dôchodcov menej ako v júni minulého roka. Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci minulého mesiaca na úrovni 216,60 eura.

Okrem Hlasu chce na Slovensku vzniknúť aj ďalších deväť politických strán
Podpisy potrebné na registráciu strany zbierajú aj Pirátska strana alebo Rómska strana. Čítať ďalej
19 | 07 | 2020 | TASR


V porovnaní s júnom vlaňajška je tak vyšší o 7 eur. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vypláca Sociálna poisťovňa v priemernej výške 392,90 eura. Oproti júnu minulého roka ide o nárast o 13,70 eura. Sociálna poisťovňa ku koncu minulého mesiaca evidovala 233,6-tisíca poberateľov invalidných dôchodkov, čo je oproti júnu minulého roka pokles o 3,2-tisíca osôb.

Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu júna tohto roka v priemere 271,50 eura. Za dvanásť mesiacov sa zvýšili o 8,40 eura. Tieto dôchodky pritom dostáva aktuálne 290,1-tisíca ovdovených žien. Počet poberateliek vdovskej penzie pritom v porovnaní s júnom vlaňajška klesol o 2,1-tisíca. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vypláca 49,2-tisíca vdovcom, bola v júni tohto roka na úrovni 216 eur.

V júni vlaňajška pritom vdovecká penzia dosahovala priemerne 207,60 eura a dostávalo ju 48,7-tisíca mužov. Sirotské dôchodky dostávalo na konci júna tohto roka 20,1-tisíca osôb, a to v priemernej výške 140,20 eura. Medziročne počet sirôt, poberajúcich sirotský dôchodok, klesol o 377 osôb a priemerná suma dávky stúpla o 4,70 eura.

V pondelok a vo štvrtok pokračuje pojednávanie v kauze vraždy Kuciaka
V pondelok 20. a následne vo štvrtok 23. júla pokračuje pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku hlavné pojednávanie v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a ďalších skutkov. Čítať ďalej
19 | 07 | 2020 | SITA