Vybrané prevádzky budú môcť otvoriť bez finálnej kontroly Úradu verejného zdravotníctva
09 | 07 | 2020 I SITA

Vybrané prevádzky budú môcť otvoriť po splnení všetkých požiadaviek bez finálnej kontroly Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pri vybraných typoch prevádzok sa tiež vypustí posudková činnosť a nahradí sa oznamovacou povinnosťou.


Tieto zmeny vyplývajú z balíčka opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu, ktorý schválil parlament. Cieľom "Lex korona" je podľa Ministerstva hospodárstva SR podpora podnikateľského sektora v čase útlmu spôsobeného pandémiou Covid-19 a zároveň rýchle naštartovanie hospodárstva po uvoľnení prijatých opatrení.

Prevádzkovatelia telovýchovných a športových zariadení, zariadení starostlivosti o ľudské telo, ubytovacích zariadení, okrem zariadení sociálnych služieb a zariadení spoločného stravovania už nebudú musieť predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu. Zároveň sa do priestorov zariadení verejného stravovania umožní vstup so spoločenským zvieraťom, musí ho však povoliť prevádzkovateľ.

Poslanci zrušili povinnosť bánk platiť bankový odvod
Štát odpustí bankám platenie bankového odvodu. Tento krok je súčasťou takzvaného "Sulíkovho kilečka" na zlepšenie podnikateľského prostredia. Čítať ďalej
09 | 07 | 2020 | SITA


Prevádzkové poriadky už nebudú povinné v prevádzkach, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v prvej kategórii ani v tých, v ktorých sú zamestnanci vystavení fyzickej záťaži, s výnimkou rizikovej práce. Túto povinnosť nebudú mať ani prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení záťaži teplom alebo chladom, rovnako s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu. Upraví sa tiež povinnosť podnikateľov a právnických osôb predkladať na schválenie a dodržiavať prevádzkový poriadok.

Zruší sa tiež povinnosť oznamovať ÚVZ SR údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Zníži sa aj frekvencia posudzovania zdravotného rizika na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie z 18 na 24 mesiacov. Všetky uvedené zmeny budú zapracované v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Po novom sa zruší aj duplicitné nahlasovanie tých istých údajov zdravotným poisťovniam, ktoré nahlasuje zamestnávateľ aj sociálna poisťovňa, napríklad ak zamestnanec čerpá nemocenské dávky. Zníži sa aj poplatok za umiestnenie výživového doplnku na trhu na 30 eur za jeden produkt.

Poslanci definitívne schválili balík opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu
Poslanci vo štvrtok definitívne schválili balíček opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Materiál podporilo 91 poslancov, zdržali sa 35 zákonodarcov, proti bolo 16. O "lex korone" pritom parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní,... Čítať ďalej
09 | 07 | 2020 | SITA