fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Úrad pre verejné obstarávanie udelil najvyššiemu súdu pokutu 7,5-tisíc eur pre pochybenia pri obstarávaní rekonštrukcie budovy

Ilustračné foto - SITA/Michal Burza

Pre pochybenia pri obstarávaní rekonštrukcie budovy dostal Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) pokutu 7,5-tisíc eur od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Predpokladaná hodnota zákazky bola takmer 2,1 milióna eur.

Podľa ÚVO verejný obstarávateľ porušil ustanovenia zákona, ako aj princípy verejného obstarávania. Konkrétne princípy transparentnosti a nediskriminácie hospodárskych subjektov, keď urobil zmeny v pôvodnej zmluve o dielo počas jej trvania, pričom nesplnil všetky zákonné podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre oprávnené uskutočnenie zmien. Najvyšší súd mal neoprávnene zmeniť pôvodný rozpočet stavebných prác, na základe ktorých bola realizovaná prestavba a rekonštrukcia budovy súdu.

„Úrad zistil, že nie všetky stavebné práce zrealizované na základe uzavretých Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 k Zmluve o dielo z 25. 4. 2019 spĺňali predpoklady nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác a zmeny v stavebných prácach nevyplynuli z nepredvídateľných okolností počas realizácie rekonštrukcie budovy súdu. Toto porušenie malo vplyv na výsledok súťaže,“ vysvetlil predseda úradu Miroslav Hlivák.

ÚVO zistilo aj ďalšie dve skutočnosti, ktoré mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Ide o pochybenie v rámci nastavených podmienok účasti súťaže. „A to stanovenie podmienky účasti, ktorá mohla mať negatívny obmedzujúci vplyv na účasť v tejto súťaži tých stavebných spoločností, ktoré mali skúsenosti s realizáciou rekonštrukcií stavieb – kultúrnych pamiatok v zahraničí,” uviedol Hlivák.

V Košiciach poslanci schválili odpustenie poplatkov za letné terasy

Ako ďalej priblížil, najvyšší súd požadoval predloženie referencií zrealizovaných stavebných prác týkajúcich sa stavieb, ktoré spadajú pod schválenie pamiatkovým, respektíve krajským pamiatkovým úradom podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu. Úrad tiež podľa Hliváka zistil, že verejný obstarávateľ nedostatočným spôsobom vyhodnocoval ekonomické a finančné postavenie úspešného uchádzača Hant BA, a.s. Vzhľadom k tomu, že NS SR súhlasil v plnom rozsahu so všetkými zisteniami, ÚVO mu na základe zákona znížilo pokutu z 15-tisíc eur na 7,5-tisíca eur.

Hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová pre agentúru SITA uviedla, že kontrolu ÚVO iniciovala Kancelária NS SR. „Zároveň dodávame, že k udeleniu pokuty v žiadnom prípade nedošlo z dôvodu neskorého dodania žiadaných dokumentov zo strany Kancelárie Najvyššieho súdu SR tak, ako to verejne prezentoval bývalý vedúci kancelárie,“ zdôraznila. Priblížila, že pokutu od ÚVO dostala Kancelária NS SR pre pochybenia bývalého vedenia.

Nevyhnutnosť predlžovania núdzového stavu podľa Matoviča bude krízový štáb ešte analyzovať

Vysvetlila, že k porušeniu zákona zo strany bývalého vedúceho kancelárie došlo neoprávnenou zmenou pôvodného rozpočtu stavebných prác zmluvy o dielo z 25. apríla 2019 uzavretej medzi Kanceláriou NS SR a spoločnosťou Hant BA, na základe ktorej bola realizovaná prestavba a rekonštrukcia budovy na Klobučníckej ulici.

Ako ďalej podotkla, ÚVO zistil, že nie všetky stavebné práce vykonané na základe dodatkov k zmluve o dielo uzavreté bývalým vedením kancelárie, spĺňali predpoklady nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác. Taktiež zmeny v stavebných prácach nevyplynuli z nepredvídateľných okolností počas rekonštrukcie.

Glváčov poradca stál za Kičurovými kšeftami, doteraz sedí na viacerých stoličkách

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info