Americké domácnosti čelia ničivej vlne bankrotov
25 | 05 | 2020 I Mário Martinka

USA sú už od začiatku pandémie koronavírusu zasiahnuté bezprecedentnou vlnou nezamestnanosti. Takmer 39 miliónov Američanov podalo nové žiadosti o dávky v nezamestnanosti a miera nezamestnanosti zaznamenala ohromujúcich 14,7%.


Táto kríza však ešte musí prejsť do druhej vlny spotrebiteľských konkurzných konaní, pričom v apríli ich bolo nahlásených menej ako 40 000, čo je desaťročné minimum, píše businessinsider.com.

Fakt je, že aj podniky a aj jednotlivci môžu vyhlásiť konkurz, avšak jednotlivci tvoria prevažnú väčšinu všetkých podaní. Vzhľadom na vysokú koreláciu medzi nezamestnanosťou a bankrotom spotrebiteľov, možno v nasledujúcich týždňoch očakávať nárast počtu podaní.

Toto pravdepodobne povedie k poklesu úverového priemyslu, pričom tí, ktorí najviac potrebujú úver, budú mať najväčšie ťažkosti úver získať. Rozsah tejto vlny bankrotov bude určený troma faktormi:

  1. Sumou, ktorú dlhujú americké domácnosti vydelenou sumou, ktorú zarobia

  2. Pokusmi kongresu o záchranu ekonomiky

  3. A to, čo veritelia od tohto bodu urobia.


Strašidelné príbehy únie ako reinkarnácia červenej čiapočky
Lídri v Bruseli by mali zmeniť rétoriku, ak chcú poraziť euroskepticizmus. Zlyhanie v štýle rozprávania vedie k politike indentity. Komentár Wolfganga Münchaua priniesli The Financial Times. Čítať ďalej
24 | 05 | 2020 | Natália Sollárová

Dva ukazovatele bankrotu

Štúdie ukazujú, že Američania sa zvyčajne obracajú na bankrot po nákladných ekonomických udalostiach, ako je strata zamestnania, rozvod, choroba alebo zranenie. Medzi 33% až 66% konkurzných správcov uvádza ako príčinu bankrotu, stratu zamestnania.

Podľa údajov Úradu pre štatistiku práce a amerického konkurzného inštitútu existuje od roku 2006 takmer dokonalá korelácia medzi štvrťročnou mierou individuálnych bankrotov a nezamestnanosťou. Vzhľadom na súčasný drastický nárast nezamestnanosti je takmer isté, že bude nasledovať prudký nárast bankrotov.

Vysoký celkový pomer dlhu k príjmom domácnosti môže tiež naznačovať budúce bankroty. Dlh domácností môže zahŕňať hypotéky, kreditné karty a pôžičky na autá ako aj študentské pôžičky. V roku 2007, tesne pred Veľkou recesiou, dosiahol celkový pomer dlhu k príjmu domácnosti 1,24, čo znamená, že domácnosti mali v priemere takmer o 25% väčší dlh ako príjem. Dnes je toto číslo omnoho zdravšie - 0,95, čo by malo zmierniť závažnosť krízy.

Francúzsko a Nemecko navrhujú 500 miliárd EUR na pomoc Európe
Francúzsko a Nemecko sa dohodli na zriadení spoločného európskeho fondu na oživenie hospodárstva vo výške 500 miliárd EUR, ktorý sa bude poskytovať prostredníctvom grantov hospodárskym odvetviam a regiónom, ktoré boli najviac postihnuté pandémiou... Čítať ďalej
22 | 05 | 2020 | Mário Martinka

Kritická úloha veriteľov

Ďalším rizikom, ktoré by mohlo zhoršiť vlnu bankrotov, je to, či veritelia na riešenie problémov dlžníkov použijú rovnaké postupy ako z čias finančnej krízy .

Ak veritelia reagujú na prerušenie splátok jednoduchým zvýšením úrokových sadzieb a obmedzením rizikového dlhu, čím by sa jednotlivcom s nízkym príjmom sťažilo získanie kreditnej karty a pôžičky, zabránilo by sa tomu, aby sa tí, ktorí potrebujú úver najviac, k úveru dostali.

Počas Veľkej recesie mnoho veriteľov zablokovalo prístup k úverom, ako sú hypotéky pre riskantnejších dlžníkov. Ak títo veritelia použijú počas pandémie rovnaké reštriktívne opatrenia, slúžilo by to iba na podporu bankrotov spotrebiteľov tým, že by menej kvalifikovaným dlžníkom nezostali iné možnosti.

Veritelia však môžu uplatniť odlišný prístup a podniknúť kroky na zmiernenie tlaku na spotrebiteľov. Napríklad niektorí veritelia kreditných kariet sa vzdali poplatkov, zvýšili úverové limity a umožnili dlžníkom preskočiť mesačnú platbu bez toho, aby prišlo k akumulácií úrokov. Ak sa kríza bude dlhodobo ťahať, bude možno potrebné, aby veritelia prijali prísnejšie opatrenia na zníženie rizika odpisov dlhov v dôsledku prudkého bankrotu.

Obrovské varovanie pred európskym záchranným programom v troch bodoch
Čo by mohla priniesť blízka budúcnosť pri realizácii tohto programu a tiež jeho komplikácie v podobe veľkého korupčného potenciálu, píšu české Parlamentné listy. Čítať ďalej
24 | 05 | 2020 | Imrich Kovačič

Ako vyzerá budúcnosť

Pandémia koronavírusu priniesla ekonomickú katastrofu takmer do všetkých odvetví Spjených štátov. Pozitívne je, že ekonomika je z hľadiska pomeru dlhu k príjmu domácností na tom lepšie ako v predchádzajúcich recesiách. Zákon CARES obsahuje opatrenia na zníženie zaťaženia spotrebiteľov.

Ďalšie kroky veriteľov by tiež mohli pomôcť; napríklad reštrukturalizácia alebo odpustenie určitej časti spotrebiteľského dlhu a zrieknutie sa úrokov. Okrem toho, keďže zákon CARES dočasne vylučuje platby za študentské pôžičky, veritelia by ich mohli rozšíriť na súkromné pôžičky, aby tak mohli zvládnuť súčasnú situáciu.

Kým strata pracovných miest počas tejto krízy bola spôsobená potrebnými sociálnymi dištančnými opatreniami - nie zlyhaním trhu, ako v predchádzajúcich recesiách - miera bankrotu čoskoro bude odrážať mieru nezamestnanosti. Avšak reakcia veriteľov a tvorcov politiky pravdepodobne určí, aká veľká bude táto vlna.

Tretia svetová vojna: USA hrozia Číne odvetou za Hong Kong
Poradca pre národnú bezpečnosť Bieleho domu, Robert O'Brien, v nedeľu navrhol odvetné opatrenia proti Číne v relácii „Meet The Press“. Povedal: „Vyzerá to tak, že s čínskym zákonom o národnej bezpečnosti v zásade prevezmú Hong... Čítať ďalej
25 | 05 | 2020 | Mário Martinka