HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Žiaci s predčasne ukončenou školskou dochádzkou majú vysokú pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní

Študenti. FOTO - TASR

Žiaci s predčasne ukončenou školskou dochádzkou majú oproti tým, ktorí ju riadne ukončili, až 12-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní.

Vyplýva to zo záverečnej správy revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou, ktorú vypracovali Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) a Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Takmer polovica z tých, ktorí predčasne ukonči školskú dochádzku, je nezamestnaná a štvrtina má živnosť či flexibilný pracovný úväzok.

Na zvýšenie svojho vzdelávania majú na výber medzi F-odbormi ponúkajúcimi nižšie odborné vzdelávanie, alebo ročný kurz druhošancového vzdelávania, ktorý im umožní dostať sa na stredné školy.

Podľa odhadov 29 percent žiakov na F-odboroch školu úspešne ukončí a získa vysvedčenie o záverečnej skúške. Kvalitné kurzy sú podľa analytikov lepšou a lacnejšou alternatívou k F-odborom. V roku 2018 sa na nich zúčastnilo takmer 800 osôb.

Doteraz sa v SR z ochorenia COVID-19 vyliečilo 107 ľudí

Ľudia s predčasne ukončenou školskou dochádzkou, ktorí pracujú, často pôsobia v nízkopríjmových zamestnaniach, ako napríklad smetiari, pomocní pracovníci v ťažbe či stavebníctve. Analytici podotýkajú, že z tých, ktorí v roku 2016 pracovali, viac ako polovica (52 percent) pracovala na dobu určitú, pričom väčšina uviedla, že iný typ zamestnania si nevedia nájsť.

Z ostatných 15- až 24-ročných, ktorí školskú dochádzku mali ukončenú, pracovalo na dobu určitú 24 percent. Tí, ktorí ukončia F-odbor majú o niečo lepšie šance nájsť si prácu ako žiaci s ukončenou základnou školou.

Analytici poznamenávajú, že existujú výnimky a absolventi odborov strojárska výroba, praktická žena, potravinárska výroba a lesná výroba mali podobnú alebo nižšiu zamestnanosť ako absolventi s ukončenou základnou školou. Dodávajú, že na rozdiel od iných odborov počet žiakov v triedach nie je regulovaný podľa dosahovaných výsledkov, čo znamená, že sa pokračuje aj vo financovaní takých odborov vzdelávania, ktoré nie sú efektívne.

Z poľského domova dôchodcov utiekli lekári aj sestry zo strachu pred koronavírusom!

Absolvent F-odboru sa nemôže uchádzať o ďalšie štúdium, kde by mohol získať výučný list či maturitu. Podľa odhadov tento odbor úspešne ukončí 29 percent žiakov. V roku 2018 sa na F-odboroch vzdelávalo celkovo 4 364 žiakov, z toho odhadom 59 percent bolo v systéme pomoci v hmotnej núdzi (PHN) a rovnaké percento pochádzalo z marginalizovaných rómskych komunít.

Výdavky na žiakov v roku 2018 predstavovali viac ako 16,3 milióna eur. Kým priemerná výška normatívu na žiaka F-odboru bola vyše 3 700 eur, priemerná výška normatívu na bežného žiaka základnej školy bola vyše 1 900 eur. Výdavky na druhošancové vzdelávanie predstavovali v roku 2018 približne 193-tisíc eur.

Suma na jedného žiaka je stanovená na 10 percent normatívu žiaka príslušnej školy, na ktorom sa kurz koná. Revízia odporúča v tomto prípade zaviesť flexibilnú výšku normatívu, ktorá by zohľadňovala potreby žiaka. Podľa nich by sa tak do kurzov mohli vo väčšej miery zapojiť základné školy, ktoré organizovali takmer 10 percent z kurzov.

Matovič odkázal aktivistom: „Buďte ticho“

„Kvalitné kurzy druhošancového vzdelávania pritom v porovnaní s F-odbormi predstavujú výrazne lacnejší a v prepojení s ďalšími podpornými opatreniami (napríklad navýšené stredoškolské štipendiá a mentoring a tútoring) potenciálne efektívnejší nástroj podpory ľudí bez ukončenej ZŠ,“ približujú analytici.

Zároveň poukazujú, že Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) upozorňuje na problémy s ich kvalitou. Inšpekcia podotkla, že školy neoverujú vstupné vedomosti žiakov a neprispôsobujú vzdelávanie ich individuálnym potrebám tak, aby mohli nadobudnúť potrebné vedomosti a zručnosti. Na stredných odborných školách sa vyskytol problém s odbornosťou výučby, keď toto vzdelanie poskytovali učitelia bez požadovanej kvalifikácie.

Smeru by prospelo, keby bol jeho predsedom Pellegrini, myslí si politológ

Po ukončení povinnej školskej dochádzky, ktorá trvá desať rokov, nepokračuje v ďalšom vzdelávaní 6,4 percenta žiakov. V sociálne znevýhodnených skupinách je tento podiel vyšší ako u zvyšku populácie. V školskom roku 2017/2018 takto ukončil školskú dochádzku každý desiaty žiak v systéme PHN a 13,4 percenta žiakov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.

V školskom roku 2018/2019 ukončilo školskú dochádzku v ôsmom ročníku viac ako 1 600 ľudí, ktorí neprestúpili na strednú školu. V roku 2018 evidovali 1 450 žiakov ohrozených predčasným ukončením školskej dochádzky na základných školách.

Naď neplánuje pokračovať vo viacerých armádnych projektoch, ktoré začali jeho predchodcovia

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info