V energetickom sektore sa údajne vytvoril kartel šiestich firiem
30 | 03 | 2020 I SITA

V energetickom sektore sa údajne vytvoril kartel šiestich firiem. Podozrenia už preveruje Protimonopolný úrad SR (PMÚ).


„Začali sme z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, uzatvorenej medzi podnikateľmi, a to v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác v sektore energetiky,“ informovala hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

Úrad podľa nej získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že šiesti podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnom obstarávaní. Predmetom verejného obstarávania bola dodávka stavebných a montážnych prác a súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky elektrického zariadenia.

„Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí,“ upozornila Oľšavská. Viac informácií nechcel PMÚ nateraz konkretizovať.

Otvorené krčmy ako stratégia proti koronavírusu
Takmer celý svet sa v boji proti šíreniu koronavírusu rozhodol obmedziť pohyb ľudí a celého spoločenského života. Túto cestu si zvolili aj severské štáty vrátane Nórska, Fínska a Dánska. Švédsko sa však vydalo inou cestou, informuje portál... Čítať ďalej
30 | 03 | 2020 | Peter Paľonder