Umelá inteligencia môže ovládnuť človeka už v roku 2030
16 | 02 | 2020 I Preklad: Redakcia HD

Do roku 2030 majú byť vytvorené podmienky pre prepojenie umelej inteligencie a ľudského mozgu.


Jeden z hlavných predstaviteľov transhumanizmu Ray Kurzweil predpokladá, že už v roku 2029 budú počítače inteligentnejšie než človek. Takzvaný transhumaniznus je koncept budúcnosti, ktorý sa zaoberá premenou človeka prostredníctvom využitia moderných technológií. V podstate premenou človeka na živého robota.


Predpokladá, že človek vo svojej súčasnej podobe nereprezentuje koniec vývoja. Ale zatiaľ iba ranú fázu ľudstva. Vyspelé a široko dostupné technológie môžu podľa transhumanistov tiež napomôcť zmierniť starnutie. Zároveň rozšíriť intelektuálne, fyzické a aj psychologické schopnosti ľudí. Splynutie človeka s umelou inteligenciou má byť postupné. Definitívne by sa tak malo podľa nich stať okolo roku 2045.


Výskumník David Icke ale varuje, že to v skutočnosti spôsobí zánik skutočnej ľudskej osobnosti.


Už v súčasnosti sa od technológií do ruky posúvame k nositeľným okuliarom, hodinkám či ďalším zariadeniam s umelou inteligenciou. A moderné elektronické tetovanie je vlastne pripevnenie mikročipov priamo na kožu človeka. Ďalšou fázou budú podľa Ickeho technológie priamo v ľudskom tele.


Výsledkom budú nie nadľudia, ale podľudia. Len menej inteligentné živé vozidlá pre umelú inteligenciu. A nech už bude tú umelú inteligenciu ovládať ktokoľvek, bude mať zároveň pod kontrolou vnemy každej jednej ľudskej mysle, ktorá na ňu bude napojená,“ upozorňuje Icke.


Do roku 2030 budú položené základy pre spojenie umelej inteligencie s ľudským mozgom. A ľudský mozog bude napojený na takzvaný Cloud. Malo by ísť o „múdru sieť“. Postupne by tak mala umelá inteligencia preberať viac a viac ľudského myslenia a vnímania. Až sa z nej podľa Ickeho samotnej stane ľudské myslenie a vnímanie. V tom okamihu prestane byť „napojený“ človek ľudský v tom zmysle, ako ľudskosť vnímame dnes. „Staneme sa umelou inteligenciou,“ tvrdí Icke.


Navyše, Icke pripomína, že globálnu technologickú sieť, na ktorú budú napojené ľudské mozgy, bude môcť prevádzkovať len malý počet jedincov. A ešte menej ich bude rozhodovať, ako sa má celá sieť správať.


SEX: Vývoj sexuálnych robotov sa vymyká spod kontroly, varujú vedci
Výrobky známe ako sexuálne robotky sú celosvetovo mimo dohľadu vládnych agentúr. Dôvod je ten, že vlády sa nimi podľa vedcov hanbia zaoberať. Čítať ďalej
15 | 02 | 2020 | SITA